Реклама
Реклама
Реклама

Реєстрація ТОВ в 2019 році: покрокова інструкція для самостійного відкриття

 1. Основні настройки процедури:
 2. Основні документи процедури:
 3. Підготувати у ставши суспільства в 2-х примірниках
 4. Підготувати гарантійний лист про укладення договору оренди нежитлового приміщення з суспільством
 5. Визначити кандидатів, що обираються в органи управління товариством
 6. Провести загальні збори засновників товариства в формі спільної присутності
 7. підготувати заяву про державну реєстрацію юридичної особи при створенні за формою Р11001
 8. Сплатити державне мито
 9. Сформувати пакет документів:
 10. Передати пакет документів до реєструючого органу
 11. Отримати в органі, що реєструє Лист записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб за формою № Р50007...
 12. Оформити правовідносини з керівником товариства і з іншими особами, обраними в органи управління товариством...
 13. Отримати з територіального органу Пенсійного фонду РФ повідомлення про постановки суспільства на облік...
 14. Отримати з Федеральної служби державної статистики повідомлення про коди ОКПО
 15. Відкрити розрахунковий рахунок у банку і внести (перерахувати) на рахунок грошові кошти, необхідні...

Для того щоб отримати докладну інструкцію щодо державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, виберіть відповідні вам пункти опитувального листа. Виходячи з обраних параметрів, сервіс автоматично сформує для вас оптимальний порядок дій, необхідний для реєстрації товариства, а також повний пакет документів, який вам буде потрібно.

Основні настройки процедури:

- Кількість учасників товариства та їх правовий статус;

- Оплата статутного капіталу здійснюється.

Основні документи процедури:

- Заява про державну реєстрацію юридичної особи при створенні за формою Р11001;

- Протокол загальних зборів засновників;

- Договір про заснування товариства;

- Квитанція про сплату державного мита або платіжне доручення.

Засновники товариства укладають між собою договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі суспільства, розмір його статутного капіталу, розмір і номінальну вартість частки кожного із засновників товариства, а також розмір, порядок і строки оплати таких часток в статутному капіталі товариства. Засновники товариства укладають між собою договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі суспільства, розмір його статутного капіталу, розмір і номінальну вартість частки кожного із засновників товариства, а також розмір, порядок і строки оплати таких часток в статутному капіталі товариства

2.

Підготувати у ставши суспільства в 2-х примірниках

3.

Підготувати гарантійний лист про укладення договору оренди нежитлового приміщення з суспільством

Законом про реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців, встановлюється перелік документів, необхідних для надання в реєструючий орган. До цього переліку не входить необхідність подання документа, що підтверджує адресу (місцезнаходження) суспільства. Законом про реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців, встановлюється перелік документів, необхідних для надання в реєструючий орган Крім того ст. 9 Закону про реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців забороняє реєструючого органу вимагати документи, не передбачені цим законом.

При цьому ЦК України встановлює, що уповноважений державний орган зобов'язаний провести в порядку і в термін, які передбачені законом, перевірку достовірності даних, що включаються в ЕГРЮЛ. При цьому ЦК України встановлює, що уповноважений державний орган зобов'язаний провести в порядку і в термін, які передбачені законом, перевірку достовірності даних, що включаються в ЕГРЮЛ Таким чином, на практиці реєструючий орган часто вимагає надати документи, що підтверджують адресу (місцезнаходження) суспільства.

4.

Визначити кандидатів, що обираються в органи управління товариством

Рішення про заснування товариства має містити результати голосування і прийняті ними рішення, в тому числі з питань обрання органів управління товариством, освіті ревізійної комісії або обрання ревізора товариства, якщо такі органи передбачені статутом товариства. Рішення про заснування товариства має містити результати голосування і прийняті ними рішення, в тому числі з питань обрання органів управління товариством, освіті ревізійної комісії або обрання ревізора товариства, якщо такі органи передбачені статутом товариства

5.

Провести загальні збори засновників товариства в формі спільної присутності

Порядок прийняття рішення про заснування товариства З Аконіт Про ТОВ не регламентується, при цьому в рішенні про заснування товариства повинні міститися результати голосування і прийняті ними рішення з питань про заснування товариства, про визначення фірмового найменування, місця знаходження, розміру статутного капіталу та інші відомості, передбачені Законом Про ТОВ.

Разом з тим представляється необхідним:

- Повідомити всіх засновників товариства про проведеному зборах;

- Зареєструвати прибулих засновників в листі реєстрації ;

- Організувати ведення протоколу загальних зборів;

- Провести голосування, з питань, поставлених на голосування;

- Занести результати голосування в протокол загальних зборів;

- Підписати протокол загальних зборів.

Повідомлення про перехід на спрощену систему оподаткування (ССО) може бути подано разом з пакетом документів на реєстрацію. Якщо ви цього не зробите, ви маєте право повідомити про перехід на ССО протягом 30 календарних днів, з дати постановки суспільства на облік в податковому органі. Повідомлення про перехід на спрощену систему оподаткування (ССО) може бути подано разом з пакетом документів на реєстрацію

7.

підготувати заяву про державну реєстрацію юридичної особи при створенні за формою Р11001

При державної реєстрації юридичної особи заявниками виступають (підписують заяви) все засновники товариства. В цьому випадку, Листи Н заяви "Відомості про заявника", заповнюються щодо кожного засновника.

8.

Сплатити державне мито

Реквізити для заповнення платіжного документа наведені на сайті управління ФНС Росії по суб'єкту РФ. Адреси сайтів управлінь вказані на сайті ФНС Росії. Дані реквізити також можна уточнити в податковому органі, в якому реєструється суспільство.

Витрати: 4000 руб. Витрати: 4000 руб

9.

Сформувати пакет документів:

- Заява за формою Р11001;

- Повідомлення про перехід на спрощену систему оподаткування;

- Протокол установчих зборів;

- Договір про заснування товариства;

- Статут товариства (2 примірники);

- Гарантійний лист про укладення договору оренди з товариством;

- Виписка з реєстру іноземних юридичних осіб відповідної країни походження або інше рівне за юридичною силою доказ юридичного статусу іноземної юридичної особи - засновника;

- Документ про сплату державного мита.

10.

Передати пакет документів до реєструючого органу

З документами слід звертатися до реєструючого органу (ФПС Росії) за місцем знаходження (реєстрації) юридичної особи. З документами слід звертатися до реєструючого органу (ФПС Росії) за місцем знаходження (реєстрації) юридичної особи

Датою подання документів є день їх отримання реєструючим органом. Датою подання документів є день їх отримання реєструючим органом

Місця знаходження податкових органів, їх поштові адреси, номери телефонів довідкових служб, факсів та інша контактна інформація вказані на офіційному сайті ФНС Росії в сервісі "Дізнайся адресу ИФНС", а також офіційних сайтах управлінь ФНС по суб'єктах РФ.

Результат: розписка, видана реєструючим органом із зазначенням переліку та дати отримання документів. Результат: розписка, видана реєструючим органом із зазначенням переліку та дати отримання документів

11.

Отримати в органі, що реєструє Лист записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб за формою № Р50007 і один екземпляр представленого статуту товариства, з відміткою про його реєстрацію

Державна реєстрація здійснюється в строк не більше трьох робочих днів з дня подання документів до реєструючого органу. Державна реєстрація здійснюється в строк не більше трьох робочих днів з дня подання документів до реєструючого органу

12.

Оформити правовідносини з керівником товариства і з іншими особами, обраними в органи управління товариством

13.

Отримати з територіального органу Пенсійного фонду РФ повідомлення про постановки суспільства на облік в якості страхувальника

Документ, що підтверджує факт постановки на облік в ПФР і ФФОМС як страхувальник, направляється територіальними органами у формі електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом, за адресою електронної пошти, що міститься в складі відомостей ЕГРЮЛ. Документ, що підтверджує факт постановки на облік в ПФР і ФФОМС як страхувальник, направляється територіальними органами у формі електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом, за адресою електронної пошти, що міститься в складі відомостей ЕГРЮЛ

Отримання документа, що підтверджує факт реєстрації в письмовій формі, не є обов'язковим і надається за запитом.

14.

Отримати з Федеральної служби державної статистики повідомлення про коди ОКПО

Сформувати повідомлення можна на сайті Росстата самостійно, шляхом заповнення необхідних даних, або отримати його при зверненні безпосередньо до територіального органу.

15.

Відкрити розрахунковий рахунок у банку і внести (перерахувати) на рахунок грошові кошти, необхідні для оплати часткою в статутному капіталі товариства

Оплата часткою в статутному капіталі товариства здійснюється протягом терміну, який визначається договором про заснування. Термін такої оплати не може перевищувати чотири місяці з моменту державної реєстрації товариства. Оплата часткою в статутному капіталі товариства здійснюється протягом терміну, який визначається договором про заснування

кінець процедури

Нормативна документація