Реклама
Реклама
Реклама

Реєстрація акціонерного товариства (АТ)

 1. Основні настройки процедури:
 2. Основні документи процедури:
 3. Підготувати у ставши суспільства в 2-х примірниках
 4. Визначити кандидатів, що обираються в органи управління товариством, а також реєстратора, з яким буде...
 5. Провести загальні збори засновників товариства в формі спільної присутності
 6. підготувати заяву про державну реєстрацію юридичної особи при створенні за формою Р11001
 7. Сплатити державне мито
 8. Сформувати пакет документів:
 9. Передати пакет документів до реєструючого органу
 10. Отримати в органі, що реєструє Лист записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб за формою № Р50007...
 11. Оформити правовідносини з керівником товариства і з іншими особами, обраними в органи управління товариством...
 12. Отримати з територіального органу Пенсійного фонду РФ повідомлення про постановки суспільства на облік...
 13. Отримати з Федеральної служби державної статистики повідомлення про коди ОКПО
 14. Відкрити розрахунковий рахунок у банку і внести (перерахувати) на рахунок грошові кошти, необхідні...
 15. Передати ведення реєстру акціонерів товариства спеціалізованої організації - реєстратору
 16. Здійснити державну реєстрацію акцій товариства
 17. Нормативна документація

Для того щоб отримати докладну інструкцію щодо державної реєстрації акціонерного товариства, виберіть відповідні вам пункти опитувального листа. Виходячи з обраних параметрів, сервіс автоматично сформує для вас оптимальний порядок дій, необхідний для реєстрації акціонерного товариства, а також повний пакет документів, який вам буде потрібно.

Основні настройки процедури:

- Кількість засновників товариства і їх правовий статус;

- Правовий статус акціонерного товариства.

Основні документи процедури:

- Заява про державну реєстрацію юридичної особи при створенні за формою Р11001;

- Протокол загальних зборів засновників;

- Договір про створення акціонерного товариства;

- Квитанція про сплату державного мита або платіжне доручення.

Засновники товариства укладають між собою договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі суспільства, розмір його статутного капіталу, категорії і типи акцій, що підлягають розміщенню серед засновників, розмір і порядок їх оплати, а також права та обов'язки засновників зі створення суспільства . Засновники товариства укладають між собою договір про його створення, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по установі суспільства, розмір його статутного капіталу, категорії і типи акцій, що підлягають розміщенню серед засновників, розмір і порядок їх оплати, а також права та обов'язки засновників зі створення суспільства

2.

Підготувати у ставши суспільства в 2-х примірниках

Законом про реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців, встановлюється перелік документів, необхідних для надання в реєструючий орган. До цього переліку не входить необхідність подання документа, що підтверджує адресу (місцезнаходження) суспільства. Законом про реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців, встановлюється перелік документів, необхідних для надання в реєструючий орган Крім того ст. 9 Закону про реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців забороняє реєструючого органу вимагати документи, не передбачені цим законом.

При цьому ЦК України встановлює, що уповноважений державний орган зобов'язаний провести в порядку і в термін, які передбачені законом, перевірку достовірності даних, що включаються в ЕГРЮЛ. При цьому ЦК України встановлює, що уповноважений державний орган зобов'язаний провести в порядку і в термін, які передбачені законом, перевірку достовірності даних, що включаються в ЕГРЮЛ Таким чином, на практиці реєструючий орган часто вимагає надати документи, що підтверджують адресу (місцезнаходження) суспільства.

4.

Визначити кандидатів, що обираються в органи управління товариством, а також реєстратора, з яким буде передаватися ведення реєстру акціонерів товариства

Рішення про заснування товариства має містити результати голосування і прийняті ними рішення, в тому числі з питань обрання органів управління товариства, затвердження реєстратора, а також ревізійної комісії (ревізора) товариства, якщо такі органи передбачені статутом або є обов'язковими. Рішення про заснування товариства має містити результати голосування і прийняті ними рішення, в тому числі з питань обрання органів управління товариства, затвердження реєстратора, а також ревізійної комісії (ревізора) товариства, якщо такі органи передбачені статутом або є обов'язковими

5.

Провести загальні збори засновників товариства в формі спільної присутності

Порядок прийняття рішення про заснування акціонерного товариства З Аконіт Про АТ не регламентується, при цьому в рішенні про заснування акціонерного товариства повинні міститися результати голосування і прийняті ними рішення з питань заснування товариства, затвердження статуту товариства, обрання органів управління товариства, затвердження реєстратора і інші відомості, передбачені Законом Про АТ .

Разом з тим представляється необхідним:

- Повідомити всіх засновників товариства про проведеному зборах;

- Зареєструвати прибулих засновників в листі реєстрації ;

- Організувати ведення протоколу загальних зборів;

- Провести голосування, з питань, поставлених на голосування;

- Занести результати голосування в протокол загальних зборів;

- Підписати протокол загальних зборів.

6.

підготувати заяву про державну реєстрацію юридичної особи при створенні за формою Р11001

При державної реєстрації юридичної особи заявниками виступають (підписують заяви) все засновники товариства. В цьому випадку, Листи Н заяви "Відомості про заявника", заповнюються щодо кожного засновника.

7.

Сплатити державне мито

Реквізити для заповнення платіжного документа наведені на сайті управління ФНС Росії по суб'єкту РФ. Адреси сайтів управлінь вказані на сайті ФНС Росії. Дані реквізити також можна уточнити в податковому органі, в якому реєструється суспільство.

Витрати: 4000 руб. Витрати: 4000 руб

8.

Сформувати пакет документів:

- Заява за формою Р11001;

- Протокол установчих зборів;

- Договір про створення акціонерного товариства;

- Статут товариства (2 примірники);

- Гарантійний лист про укладення договору оренди з товариством;

- Виписка з реєстру іноземних юридичних осіб відповідної країни походження або інше рівне за юридичною силою доказ юридичного статусу іноземної юридичної особи - засновника;

- Документ про сплату державного мита.

9.

Передати пакет документів до реєструючого органу

З документами слід звертатися до реєструючого органу (ФПС Росії) за місцем знаходження (реєстрації) юридичної особи. З документами слід звертатися до реєструючого органу (ФПС Росії) за місцем знаходження (реєстрації) юридичної особи

Датою подання документів є день їх отримання реєструючим органом. Датою подання документів є день їх отримання реєструючим органом

Місця знаходження податкових органів, їх поштові адреси, номери телефонів довідкових служб, факсів та інша контактна інформація вказані на офіційному сайті ФНС Росії в сервісі "Дізнайся адресу ИФНС", а також офіційних сайтах управлінь ФНС по суб'єктах РФ.

Результат: розписка, видана реєструючим органом із зазначенням переліку та дати отримання документів. Результат: розписка, видана реєструючим органом із зазначенням переліку та дати отримання документів

10.

Отримати в органі, що реєструє Лист записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб за формою № Р50007 і один екземпляр представленого статуту товариства, з відміткою про його реєстрацію

Державна реєстрація здійснюється в строк не більше трьох робочих днів з дня подання документів до реєструючого органу. Державна реєстрація здійснюється в строк не більше трьох робочих днів з дня подання документів до реєструючого органу

11.

Оформити правовідносини з керівником товариства і з іншими особами, обраними в органи управління товариством

12.

Отримати з територіального органу Пенсійного фонду РФ повідомлення про постановки суспільства на облік в якості страхувальника

Документ, що підтверджує факт постановки на облік в ПФР і ФФОМС як страхувальник, направляється територіальними органами у формі електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом, за адресою електронної пошти, що міститься в складі відомостей ЕГРЮЛ. Документ, що підтверджує факт постановки на облік в ПФР і ФФОМС як страхувальник, направляється територіальними органами у формі електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом, за адресою електронної пошти, що міститься в складі відомостей ЕГРЮЛ

Отримання документа, що підтверджує факт реєстрації в письмовій формі, не є обов'язковим і надається за запитом.

13.

Отримати з Федеральної служби державної статистики повідомлення про коди ОКПО

Сформувати повідомлення можна на сайті Росстата самостійно, шляхом заповнення необхідних даних, або отримати його при зверненні безпосередньо до територіального органу.

14.

Відкрити розрахунковий рахунок у банку і внести (перерахувати) на рахунок грошові кошти, необхідні для оплати акцій товариства

Акції товариства, розподілені при його заснуванні, повинні бути повністю оплачені протягом року з моменту його державної реєстрації, якщо менший строк не передбачено договором про створення товариства. При цьому не менше 50 відсотків акцій, розподілених при його установі повинно бути сплачено протягом трьох місяців з моменту державної реєстрації товариства. Акції товариства, розподілені при його заснуванні, повинні бути повністю оплачені протягом року з моменту його державної реєстрації, якщо менший строк не передбачено договором про створення товариства

15.

Передати ведення реєстру акціонерів товариства спеціалізованої організації - реєстратору

Перелік дій, необхідних для передачі ведення реєстру акціонерів товариства спеціалізованої організації - реєстратору, встановлюється Наказом ФСФР Росії від 23.12.2010 N 10-77 / пз-н "Про затвердження Положення про порядок взаємодії при передачі документів і інформації, що становлять систему ведення реєстру власників цінних паперів ".

16.

Здійснити державну реєстрацію акцій товариства

Термін: не пізніше 30 днів після дати державної реєстрації товариства. Термін: не пізніше 30 днів після дати державної реєстрації товариства

кінець процедури

Нормативна документація

П. 9 Постанови Уряду РФ від 22.12.2011 N 1092 "Про порядок подання до реєструючого органу іншими державними органами відомостей в електронній формі, необхідних для здійснення державної реєстрації юридичних осіб та індивідуальних підприємців, а також для ведення єдиних державних реєстрів юридичних осіб та індивідуальних підприємців"