Реклама
Реклама
Реклама

Повний перелік документів для реєстрації ТОВ в допомогу підприємцеві

 1. Документи, необхідні для реєстрації ТОВ.
 2. Для юридичних осіб - засновників (вимагаються від кожного реєстрованого учасника):
 3. Документи для реєстрації ТОВ у 2013 році:
 4. Вимоги до оформлення документів.
 5. Дивіться відео Реєстрація ТОВ - покрокова інструкція в 2016 році.

Попереднє ознайомлення завжди економить безцінний час і зусилля: повний перелік документів для реєстрації ТОВ - допоможе без зволікань здійснити реєстрацію юридичної особи.

Самостійна реєстрація «ТОВ» - займає більш повного тижня робочого часу і обходиться в суму від 5 000 рублів. Придбання існуючого «ТОВ» займає менший термін - але обходиться в суму більше 20 000 рублів.

Кожна команда засновників самостійно вибирає оптимальний варіант, спираючись на бажаний результат - конкретно ми розглянемо необхідні умови для повної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.

Документи, необхідні для реєстрації ТОВ.

Мінімальний перелік документів для реєстрації ТОВ:

 • Статут «ТОВ» - установчий документ, частково або повністю регламентує правові взаємовідносини суспільства з обмеженою відповідальністю і регулює взаємовідносини між усіма учасниками суспільства. Статут «ТОВ» стверджується при заснуванні товариства і підписання установчого договору повноважними учасниками;
 • Рішення засновника або протокол загальних зборів засновників «ТОВ» - документ, що підтверджує реєстрацію угоди про сумісне ухвалення рішень щодо поправок в Статуті для приведення у відповідність з положенням «Про товариства з обмеженою відповідальністю». Даний документ подається як додаток для заяви про державну реєстрацію змін до статуту;
 • Рішення про заснування (для реєстрації засновників «ТОВ» в кількості більше одного) - документ, що погоджує дії засновників і регулює права на володіння майном, що перебуває у приватній власності учасників, розподіляє частки статутного капіталу «ТОВ». Документ також висвітлює питання повного і короткого найменування юридичної особи, місця розташування адреси, статутного капіталу і прав на частки учреждаемого «ТОВ»;
 • Список учасників - документ, що містить перелік засновників, відомості про фізичних осіб, механізми перерозподілу часток між учасниками, або третіми особами, регулює розподіл прибутку між учасниками «ТОВ» і є обов'язковим внутрішнім додатком;
  Форма заяви Р1101 - документ, який ініціює розгляд реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Подається до податкової служби за адресою реєструється юридичної особи.

Пакет документів для реєстрації ТОВ.

Документи, необхідні для реєстрації - повний перелік для фізичних осіб - засновників (вимагаються від кожного реєстрованого учасника):

 • Повне та скорочене найменування;
 • Продубльоване іноземною мовою найменування (в разі необхідності);
 • Заява про реєстрацію юридичної особи;
 • Рішення, яке підтверджує підставу юридичної особи;
 • Копія паспорта кожного засновника;
 • Копія паспорта генерального директора (найманий співробітник або один із засновників);
 • Копія паспорта головного бухгалтера (найманий співробітник або один із засновників);
 • Документ, що підтверджує вибір юридичної адреси;
 • Копія документів, що підтверджують законність розташування (включає договір і свідоцтво на право власності);
 • Вибір банку;
 • Вибір системи оподаткування;
 • Вибір видів діяльності за класифікатором КВЕД;
 • Номер телефону для інспекції федеральної податкової служби;
 • Розмір Статутного капіталу (не менше 10 000 рублів).

Багато цікавої та корисної інформації вкладено в інформаційне керівництво по створенню і розвитку власного бізнесу:  Як відкрити успішний магазин Багато цікавої та корисної інформації вкладено в інформаційне керівництво по створенню і розвитку власного бізнесу: "Як відкрити успішний магазин" ?

А ви знаєте як домогтися успіхів у бізнесі завдяки досвіду успішних підприємців? Читайте:

Для юридичних осіб - засновників (вимагаються від кожного реєстрованого учасника):

 • Повний і скорочене найменування;
 • Продубльоване іноземною мовою найменування (в разі необхідності);
 • Заява про реєстрацію юридичної особи;
 • Рішення, яке підтверджує підставу юридичної особи;
 • Нотаріально завірена копія Статуту Товариства;
 • Нотаріально завірена копія Установчого договору;
 • Нотаріально завірена копія виписки з ЕГРЮЛ;
 • Нотаріально завірена копія про внесення до складу ЕГРЮЛ і присвоєння основного державного реєстраційного номера;
 • Нотаріально завірена копія свідоцтва про постачання на облік податкової служби та присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
 • Протокол зборів засновників, що підтверджує бажання увійти до списку Учасників реєстрованого суспільства;
 • Протокол, що підтверджує повноваження генерального директора (найманого працівника або одного із засновників);
 • Копія паспорта генерального директора (найманий співробітник або один із засновників);
 • Копія паспорта головного бухгалтера (найманий співробітник або один із засновників);
 • Копія документів, що підтверджують законність розташування (включає договір і свідоцтво на право власності - тільки в разі надання адреси клієнтом);
 • Виписка з реєстру іноземних юридичних осіб країни походження (в разі необхідності), або рівноцінний юридичний документ, що підтверджує статус іноземної юридичної особи в разі його входження до складу засновників;
 • Квитанція або платіжне доручення, що підтверджують сплату державного мита (2 000 рублів);
 • Вибір банку;
 • Вибір системи оподаткування;
 • Вибір місця розташування - юридична адреса;
 • Номер телефону для інспекції федеральної податкової служби;
 • Розмір Статутного капіталу (не менше 10 000 рублів);

У разі вносити Статутного капіталу шляхом закладання майна необхідні документи:

 • Документи, що підтверджують володіння (виписка з технічного паспорта, гарантійний талон та інші). Точне найменування майна і його оціночна вартість - обов'язкові;
 • Копія платіжного документа, копія рахунку-фактури;
 • Акт оціночної вартості майна з підписами засновників;
 • Акт постановки майна на баланс в якості внеску на рахунок Статутного капіталу з підписами засновників і генерального директора.

Корисна інформація знаходиться і в статті про пошук інвестора для майбутнього бізнесу:  тут Корисна інформація знаходиться і в статті про пошук інвестора для майбутнього бізнесу: тут

Можливо вас зацікавить стаття : Як домогтися особистого успіху? Досягнення поставлених цілей.

Документи для реєстрації ТОВ у 2013 році:

Обов'язкові та корисні документи для реєстрації ТОВ у 2013 році - докладне перерахування, актуальне на поточний рік:

 • Форма заяви Р1101 - документ, який ініціює розгляд реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Подається до податкової служби за адресою реєструється юридичної особи;
 • Рішення засновника, або протокол установчих зборів (у разі кількості засновників більше одного);
 • Рішення про заснування (для реєстрації «ТОВ» з кількістю засновників більше одного);
 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю;
 • Акт оціночної вартості майна;
 • Акт, що регулює прийом і передачу майна;
 • Протокол засідання ради директорів;
 • Квитанція або платіжне доручення, що підтверджують сплату державного мита;
 • Повідомлення, яке підтверджує перехід на спрощену систему оподаткування;
 • Довіреність засновника, що підтверджує подачу і отримання документів в органі реєстрації;
 • Зразок гарантійного листа на юридичну адресу;
 • Інструкція, що регулює підготовку до подачі документів для реєстрації;
 • Список учасників товариства з обмеженою відповідальністю;
 • Довіреність від керівника в Росстат, ПФР і ФСС;
 • Перелік установчих документів;
 • Підтвердження відкриття / закриття рахунку для інспекції федеральної податкової служби;
 • Підтвердження відкриття / закриття рахунку для пенсійного фонду за місцем реєстрації;
 • Підтвердження відкриття / закриття рахунку для соціального фонду страхування за місцем реєстрації;
 • Перелік документів, переправлялися поштою;
 • Перелік документів, оголошувати публічний список посад;
 • Наказ про прийняття посади керівника;
 • Трудовий договір з керівником;
 • Заява про прийняття співробітників;
 • Наказ про прийом співробітника «Форма № Т-1»;
 • Особиста картка співробітника «Форма № Т-2»;
 • Заява про звільнення;
 • Наказ про звільнення співробітника «Форма № Т-8»;
 • Трудовий договір з працівником;
 • Договір про матеріальну відповідальність співробітника;
 • Положення про нерозголошення комерційної таємниці;
 • Перелік інформації, що потрапляє під категорію комерційної таємниці;
 • Заява співробітника, що підтверджує згоду про перерахування заробітної плати на рахунок в банку;
 • Документ, що веде облік трудових книжок працівників.

Подається до податкової служби за адресою реєструється юридичної особи;  Рішення засновника, або протокол установчих зборів (у разі кількості засновників більше одного);  Рішення про заснування (для реєстрації «ТОВ» з кількістю засновників більше одного);  Статут товариства з обмеженою відповідальністю;  Акт оціночної вартості майна;  Акт, що регулює прийом і передачу майна;  Протокол засідання ради директорів;  Квитанція або платіжне доручення, що підтверджують сплату державного мита;  Повідомлення, яке підтверджує перехід на спрощену систему оподаткування;  Довіреність засновника, що підтверджує подачу і отримання документів в органі реєстрації;  Зразок гарантійного листа на юридичну адресу;  Інструкція, що регулює підготовку до подачі документів для реєстрації;  Список учасників товариства з обмеженою відповідальністю;  Довіреність від керівника в Росстат, ПФР і ФСС;  Перелік установчих документів;  Підтвердження відкриття / закриття рахунку для інспекції федеральної податкової служби;  Підтвердження відкриття / закриття рахунку для пенсійного фонду за місцем реєстрації;  Підтвердження відкриття / закриття рахунку для соціального фонду страхування за місцем реєстрації;  Перелік документів, переправлялися поштою;  Перелік документів, оголошувати публічний список посад;  Наказ про прийняття посади керівника;  Трудовий договір з керівником;  Заява про прийняття співробітників;  Наказ про прийом співробітника «Форма № Т-1»;  Особиста картка співробітника «Форма № Т-2»;  Заява про звільнення;  Наказ про звільнення співробітника «Форма № Т-8»;  Трудовий договір з працівником;  Договір про матеріальну відповідальність співробітника;  Положення про нерозголошення комерційної таємниці;  Перелік інформації, що потрапляє під категорію комерційної таємниці;  Заява співробітника, що підтверджує згоду про перерахування заробітної плати на рахунок в банку;  Документ, що веде облік трудових книжок працівників

Вимоги до оформлення документів.

Оформлення документів для реєстрації юридичних осіб повинно відповідати існуючим положенням - це дозволяє уникнути повторних подач. Пакет документів для реєстрації ТОВ, в тому числі - заява і повідомлення надаються на паперовому носії. Вітається подача дубліката в електронному варіанті.

Заява та його додатки заповнюються розбірливими друкованими літерами - дозволено використання чорнила, або кулькових ручок чорного і синього кольору. Можлива подача зазначених документів в друкованому варіанті.

Дивіться відео Реєстрація ТОВ - покрокова інструкція в 2016 році.

Дивіться відео Реєстрація ТОВ - покрокова інструкція в 2016 році

Установчі документи, які мають більше одного аркуша - подаються в пронумерованому і підшитому вигляді. Заявник, або нотаріус на останньому обороті в місці прошивки підписом підтверджує кількість листів.

Заявник / уповноважена особа - можуть подавати документи для державної реєстрації, можуть бути керівниками діючого виконавчого органу юридичної або іншої особи. Можуть діяти від імені юридичної особи без спеціального дозволу. Можуть бути керівниками юридичної особи, що виступають засновниками реєструється юридичної або іншої особи, діючи на підставі належним чином оформленого доручення.

Пакет документів для реєстрації "ТОВ" надається в діючий орган реєстрації заявником, або довіреною особою. Можлива подача шляхом поштової пересилки з регламентованої вартістю - при наявності опису вкладень. В даному варіанті обов'язково наявність позначки на конверті: "РЕЄСТРАЦІЯ".

А ви знаєте як домогтися успіхів у бізнесі завдяки досвіду успішних підприємців?