Реклама
Реклама
Реклама

Основні засоби на консервації: чи нараховувати амортизацію

платників податку на прибуток, виробничі основні засоби яких знаходяться на консервації, капітальному ремонті, модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції, турбує питання: чи потрібно за такими основними засобами припиняти нарахування амортизації в податково-прибутковому обліку?

Що на це відповіли податківці?

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів в податково-прибутковому обліку здійснюється відповідно до НП (С) БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУ та пп. 138.3.2 - 138.3.4 ПКУ (пп. 138.3.1 ПКУ).

Причому в податковому обліку амортизації підлягають основні засоби, призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Таким чином, якщо на основні засоби, призначені для використання в господарській діяльності платника податку , В бухобліку не припиняється нарахування амортизації на період виведення їх з експлуатації у зв'язку з консервацією, капітальним ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнання, реконструкція та іншим поліпшенням основних засобів, то в податковому обліку на них також буде нараховуватися амортизація.

Див. ІНК ДФСУ від 19.07.2018 р № 3171/6 / 99-99-15-02-02-15 / ІПК.

Що стосується бухоблікових нюансів?

Згідно п. 1 П (С) БО 7 «Основні засоби» амортизація - це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Тому сума нарахованої амортизації залежить від методу нарахування амортизації, вартості, яка підлягає амортизації і строку корисного використання основного засобу.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання (п. 29 П (С) БО 7).

Отже, якщо об'єкт основних засобів був на консервації в межах одного місяця - припиняти нарахування амортизації в бухобліку не потрібно. Відповідно, і в податковому обліку на такий основний засіб буде тривати нарахування амортизації.

Детально це питання, в тому числі в аспекті МСФЗ-обліку, ми розглянули в матеріалі «Чи амортизувати основні засоби в процесі ремонту, поліпшення« сервісу «Інтерактивна бухгалтерія».

Крім того, про бухоблікових наслідки ремонту і поліпшення основних засобів ми розповідали в матеріалі «Ремонт і поліпшення основних засобів: найважливіші аспекти бухгалтерського обліку«.

Крім того, про бухоблікових наслідки ремонту і поліпшення основних засобів ми розповідали в матеріалі «Ремонт і поліпшення основних засобів: найважливіші аспекти бухгалтерського обліку«

джерело: buh.ligazakon.net

Що на це відповіли податківці?
Що стосується бухоблікових нюансів?