Реклама
Реклама
Реклама

Новий порядок призначення та стягнення аліментів

Як вже говорилося, 17 Як вже говорилося, 17.05.2017 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів».

08.07.2017 року він вступив в силу.

Крім збільшення мінімального розміру аліментів цим законом було змінено порядок стягнення аліментів, врегульовано в питання з індексацією і нарахування пені за несплату аліментів, а так само змінені і деякі інші положення законодавства в частині стягнення аліментів.

1. Спосіб стягнення аліментів тепер вибирає сам стягувач (Позивач) і він не залежить від того чи має дохід платник аліментів чи ні.

Так, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів.

2. При визначенні розміру аліментів, крім стандартних обставин суд тепер враховує:

- наявність рухомого і нерухомого майна, грошових коштів;

- доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведе джерело походження коштів.

3. Збільшено мінімальний розмір аліментів .

4. Змінено порядок звернення до суду із заявою про стягнення аліментів. Тепер, для призначення мінімального розміру аліментів не потрібно звертатися в суд з позовною заявою, а можна звернутися із заявою про видачу судового наказу.

Таким чином, той з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Або, на свій розсуд, з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

5. Змінено порядок визначення заборгованості по аліментах, присуджених у частці від заробітку (доходу).

Так, заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого провадилося їх стягнення, незалежно від того, отримано такий заробіток (дохід) в Україні або за кордоном.

Заборгованість по аліментах платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем та знаходиться на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який отримує заробіток (дохід) в державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

У разі встановлення джерела і розміру заробітку (доходу) платника аліментів, який він отримав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості.

Розмір заборгованості по аліментах визначається державним виконавцем, приватним виконавцем, а у разі виникнення спору - судом.

6. Удосконалено та врегульована відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат на дитину

Тепер, у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення з дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

При цьому, розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім.

У разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника такий платник зобов'язаний на вимогу одержувача додаткових витрат оплатити суму заборгованості по додаткових витрат з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних з простроченої суми.

Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов'язок по оплаті додаткових витрат в термін, встановлений рішенням суду або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або в разі не встановлення такого терміну - після закінчення семи днів після пред'явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив.

7. Ще раз законодавчо підтверджено, що розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками в твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.