Реклама
Реклама
Реклама

Мінфін розглянув особливості нарахування амортизації в бухгалтерському обліку :: / PSP Audit / - послуги аудиту в Києві: аутсорсинг бухгалтерського обліку, податковий аудит, податковий консалтинг, послуги бухгалтерського обліку, професійні аудитори, аудиторські компанії київ, аудиторська фірма київ, послуги аудиту в киеве, аудиторські компанії України, послуги аудиторської компанії, аудит компанії, аудит київ, аудиторська компанія, аудит послуги, міжнародна аудиторська компанія, податковий аудит, аудиторська фірма, податковий аудит, послуги аудиту

До списку

Мінфін зазначив, що в   бухгалтерському обліку   нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів Мінфін зазначив, що в бухгалтерському обліку нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

У разі зміни методу амортизації, яка амортизується визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу (з урахуванням модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції) та ліквідаційною вартістю і сумою накопиченої амортизації (зносу).

У разі зміни методу амортизації об'єкта МНМА з прямолінійного на метод нарахування 100% вартості в першому місяці залишкова вартість такого об'єкта може бути амортизована в місяці, наступному за місяцем таких змін (лист від 25.07.2013 р № 31-08410-07-27 / 22430).