Реклама
Реклама
Реклама

Кримінальна відповідальність в РБ за отримання хабара

суб'єкт злочину

Важливо!
Суб'єктом одержання хабара є посадові особи установ, організацій, підприємств незалежно від форм власності, тобто як державних, так і недержавних юридичних осіб.

Посадовими є особи, які постійно або тимчасово або за спеціальним повноваженням займають на посаді, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або особи, уповноважені в установленому порядку на вчинення юридично значущих дій. Причому перелік посад, які здійснюють такі функції, законодавчо не закріплено, і в кожному конкретному випадку віднесення особи до посадового здійснюється судом на основі його внутрішнього переконання, виходячи з переліку трудових обов'язків даної особи. Виконання організаційно-розпорядчих обов'язків властиво посад керівників підприємств, установ, організацій, їхніх заступників, керівників структурних підрозділів і т.п. Адміністративно-господарські обов'язки - це, зокрема, повноваження з управління та розпорядження майном і коштами, облік і контроль за відпуском і реалізацією матеріальних цінностей. До особам, уповноваженим на здійснення юридично значущих дій, можуть бути віднесені особи, що діють за дорученням від імені юридичних осіб. Тому перераховані вище особи визнаються судом посадовими.

предмет хабара

Хабарем є незаконна оплата діяльності посадової особи, причому предметом її можуть бути не тільки гроші, але і будь-які інші майнові цінності, а також майнові вигоди. Предмет хабара необов'язково повинен бути переданий посадовій особі. Хабар може передаватися і його близьким, за умови, що про це було відомо посадовій особі, і воно проти цього не заперечувало.

Законодавством не встановлено мінімальний розмір хабара, при отриманні якого кримінальна відповідальність не настає. Тобто за отримання хабара в розмірі 1 долар США відповідальність повинна наступати в межах санкції відповідної статті.

Кваліфікація дій посадової особи

Згідно диспозиції ст.430 КК, хабаром є отримання незаконної винагороди за дії, яке посадова особа має право здійснити в силу своїх повноважень. Відповідно, не є хабарем одержання незаконної винагороди за виконання посадовою особою доручення, яке не входить в коло його службових обов'язків, виходить за межі його службової діяльності.

Вироком суду керівник філії Ш. засуджено за частиною другою ст.430 КК за одержання хабара за здачу в оренду приміщень. Судом касаційної інстанції вирок змінений, дії Ш. перекваліфіковані на зловживання владою або службовими повноваженнями (ст.424 КК), тому що керівник філії, згідно наказу генерального директора юридичної особи, мав право укладати договір оренди приміщень тільки при наявності спеціального доручення. При таких обставинах укладання договорів оренди приміщень не ставилося до виключної компетенції керівника філії, отже, Ш. не був суб'єктом отримання хабара в правовідносинах з оренди приміщень.

Також, якщо посадова особа, отримавши винагороду, просить інших осіб, які не перебувають з ним у службових відносинах, посприяти хабародавцю, склад отримання хабара відсутній, тому що ця особа не використовує свої службові повноваження.

На практиці зустрічаються випадки, коли посадова особа отримує винагороду нібито за вчинення дій по службі, яке воно явно не в змозі здійснити через відсутність належних повноважень. При наявності умислу на заволодіння зазначеним винагородою його дії слід кваліфікувати як шахрайство (ст.209 КК). Так само кваліфікуються дії особи, яка отримує від хабародавця винагороду нібито для передачі посадовій особі в якості хабара, і, не маючи наміру це зробити, привласнює їх.

Так, обвинувачені С., В. і Ш., будучи викладачами вищого навчального закладу, пропонували батькам абітурієнтів посередницькі послуги в передачі хабара керівництву ВНЗ за сприятливе вирішення питання по вступу абітурієнтів. При цьому, як встановлено матеріалами кримінальної справи, питання вступу абітурієнтів до ВНЗ обвинувачені з керівництвом ВНЗ взагалі не обговорювали. У разі, якщо абітурієнт вступав до ВНЗ самостійно, обвинувачені привласнювали незаконну винагороду. Якщо ж ні - винагорода повертали батькам. В даному випадку склад шахрайства в наявності.

Доведення скоєння злочину

Очевидно, що кожен з ознак злочину, зазначений в диспозиції статей, повинен бути доведений матеріалами кримінальної справи.

Перш за все необхідно довести, що обвинувачений є посадовою особою з точки зору кримінального закону. Для цього необхідно визначити коло його прав і обов'язків. Тому орган попереднього розслідування в обов'язковому порядку повинен витребувати з місця роботи обвинуваченого посадові положення, інструкції та інші нормативні акти і документи, що встановлюють перелік повноважень посадової особи. Очевидно, що повноваження повинні діяти на момент прийняття незаконної винагороди, тобто вступ на посаду оформлено в установленому законом порядку, повноваження цієї особи не минули зв'язку із закінченням терміну контракту, не припинені в силу прийняття рішення про ліквідацію організації, в трудових відносинах з якої воно складається, і т.п. В іншому випадку не можна говорити і про вчинення особою службового злочину.

Прокуратурою Радянського району Мінська дії Л. на стадії попереднього слідства перекваліфіковані з ч.1 ст.14 ч.3 ст.430 КК на ч.1 ст.14 ч.4 ст.209 КК після того, як органу попереднього розслідування стало відомо, що суспільство, головою якого він був, знаходиться в стадії ліквідації, і його повноваження голови товариства припинені в установленому порядку.

Факт отримання посадовою особою винагороди також повинен бути незаперечно доведено матеріалами кримінальної справи. Доказами цього факту можуть бути матеріали оперативно-розшукових заходів: оперативний експеримент, слуховий контроль, відеоспостереження. Такі матеріали, в силу ст.101 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь (КПК), є допустимими доказами провини посадової особи, якщо вони отримані відповідно до закону Республіки Білорусь «Про оперативно-розшукову діяльність» та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь. Наприклад, ОРД, що обмежують конституційні права громадян на таємницю кореспонденції, телефонних та інших повідомлень, переданих по технічним каналам зв'язку, недоторканність житла та інших законних володінь громадян, здійснення слухового контролю допускаються тільки з санкції прокурора. При недотриманні зазначених вимог матеріали оперативно-розшукових дій в силу ст.ст.101 і ч.5 ст.105 КПК, не мають юридичної сили і не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку.

Про днако, самих по собі таких матеріалів недостатньо, і органи попереднього розслідування «закріплюють» отримані оперативні відомості шляхом проведення процесуальних дій: затримання та особистого огляду затриманого особи, огляду місця події. У протоколах про проведення зазначених процесуальних дій відбивається факт наявності в особи при затриманні або на місці події матеріальних цінностей, що складають предмет хабара.

Також органом попереднього розслідування обов'язково повинен бути доведено умисел посадової особи на отримання хабара. Тобто особа повинна усвідомлювати, що воно отримує саме хабар, а не, наприклад, повернення суми боргу, оплату товарів і послуг в установленому порядку і т.п. На практиці доведення даного факту викликає певні труднощі, тому що обвинувачений не зобов'язаний давати правдиві показання щодо вчиненого ним злочину. Доказами в даному випадку є будь-які фактичні дані, отримані в передбаченому кримінально-процесуальним законом порядку: матеріали оперативно-розшукових заходів, показання свідків, потерпілих, протоколи прослуховування та запису переговорів і ін. Потім суд зіставляє отримані дані з показаннями обвинуваченого і визначає, на основі свого внутрішнього переконання, чи дійсно він мав умисел на одержання хабара, або помилявся про призначення отриманих грошей.

Адвокат Шестовская Тетяна

Аналіз законодавства на 10 квітня 2018 року