Реклама
Реклама
Реклама

Клопотання про зняття дисциплінарного стягнення

  1. Зняття дисциплінарного стягнення автоматично
  2. Зняття дисциплінарного стягнення достроково
  3. Клопотання про зняття дисциплінарного стягнення
  4. Процедура зняття дисциплінарного стягнення достроково

Закон в рівній силі діє як на зауваження, так і на догану. Зазначена норма не поширюється тільки на звільнення, оскільки при ньому трудові відносини між роботодавцем і працівником припиняються.

Зняття дисциплінарного стягнення автоматично

Закон в рівній силі діє як на зауваження, так і на догану

Зняття стягнення автоматично характеризується тим, що порушник не вважається мають дисциплінарне стягнення, якщо протягом одного року з моменту застосування покарання він знов не піддається дисциплінарному стягненню. В цьому випадку винесення роботодавцем наказу (розпорядження) про скасування стягнення не потрібно.

При скоєнні працівником нового проступку з оголошенням йому зауваження чи догани протягом року з моменту вступу в силу початкового покарання, річний термін на скасування дисциплінарного стягнення поновлюється з дня винесення роботодавцем наказу (розпорядження) про застосування до порушника дисциплінарного стягнення за новий проступок.

Зняття дисциплінарного стягнення достроково

Існує можливість зняття стягнення з порушника до закінчення річного терміну. Дострокове зняття стягнення здійснюється рішенням роботодавця. Клопотання про зняття дисциплінарного стягнення може виходити від порушника, його безпосередньо начальника або представницького органу колективу працівників.

Законодавець не встановлює терміну, коли дисциплінарне стягнення не може бути анульовано. Виходячи з цього, питання про скасування стягнення може бути вирішене в будь-який час, з урахуванням конкретних обставин, що свідчать про виправлення працівника, сумлінному ставленні до своїх трудових обов'язків.

Клопотання про зняття дисциплінарного стягнення

Звернення з проханням про зняття з працівника раніше накладеного стягнення за будь-які порушення трудової дисципліни є клопотанням.

Документ складається в письмовому вигляді на ім'я керівника роботодавця. Він повинен містити не тільки пропозиція чи прохання про дострокову відміну дисциплінарного стягнення, а й мотивовану підставу. Наприклад, приводом для зняття стягнення раніше річного терміну є бездоганна поведінка працівника, хороші показники продуктивності праці, інші позитивні характеристики.

Якщо клопотання подається самим працівником, в ньому необхідно відобразити про каяття порушника і вжиті ним заходи для усунення наслідків проступку. Клопотання безпосереднього начальника працівника виражається в такому документі як уявлення. Прохання представницького органу колективу працівників також може бути викладена у формі подання.

Процедура зняття дисциплінарного стягнення достроково

Для оформлення дострокового зняття стягнення необхідна письмова підставу - клопотання про зняття дисциплінарного стягнення від:

  • самого працівника;
  • уявлення безпосереднього начальника порушника;
  • представницького органу колективу працівників.

Клопотання або подання має бути зареєстровано в Журналі реєстрації наказів.

Виноситься наказ (розпорядження) про дострокове скасування дисциплінарного стягнення. Уніфікована форма документа відсутня, тому наказ розробляється роботодавцем самостійно. Щоб уникнути помилок при оформленні документа і врахувати нюанси по кожному конкретному випадку, краще всього звернутися за консультацією до досвідченого юриста.

Наказ (розпорядження) фіксується в Журналі реєстрації наказів. Працівник знайомиться з наказом під особистий підпис.