Реклама
Реклама
Реклама

Гарантії - Торгове фінансування - Converse Bank

 1. Гарантії і резервні акредитиви Міжнародні банківські гарантії і резервні акредитиви широко використовуються...
 2. Резервні акредитиви (Stand-by Letter of Credit)

Гарантії і резервні акредитиви

Міжнародні банківські гарантії і резервні акредитиви широко використовуються для гарантування ризиків платежу і виконання при міжнародних зовнішньоторговельних операціях. Сьогодні Конверс Банк працює з усіма видами міжнародних гарантій і резервних акредитивів і може виставляти такі зобов'язання за дорученням своїх клієнтів.

Гарантія - це зобов'язання Конверс Банку, що виставляється за дорученням клієнта Конверс Банку (заявника) на користь контрагента заявника (бенефіціара по гарантії), сплатити за письмовою вимогою бенефіціара суму, зазначену в такому вимозі в межах суми гарантії, у разі невиконання заявником своїх зобов'язань по основоположного контрактом з бенефіціаром. Розрізняють прямі і непрямі гарантії.

пряма гарантія

 1. Основний контракт, який вимагає виставлення прямий гарантії.
 2. Заявник по гарантії звертається в банк з дорученням на виставлення гарантії.
 3. Банк заявника, за умови прийняття кредитного рішення, виставляє свою гарантію на користь бенефіціара і надсилає її через банк бенефіціара для передачі бенефіціару.
 4. Банк бенефіціара перевіряє автентичність гарантії і інформує бенефіціара про виставлення на його користь такої гарантії. Банк бенефіціара не несе відповідальності за платіж по гарантії. Бенефіціар може подати вимогу тільки до гаранта.

непряма гарантія

 1. Основний контракт, який вимагає виставлення гарантії банку бенефіціара.
 2. Заявник по гарантії звертається до свого банку з дорученням на виставлення гарантії.
 3. Банк-гарант, за умови прийняття кредитного рішення, направляє в банк бенефіціара доручення з проханням виставити гарантію на користь бенефіціара і виставляє свою контр-гарантію на користь банку бенефіціара.
 4. Банк бенефіціара виставляє свою гарантію на користь бенефіціара. Бенефіціар може подати вимогу тільки до банку-гаранта.

види гарантій

Гарантія платежу - Торгова угода здійснюється на основі форми розрахунків відкритим рахунком (on open account basis). Продавець погоджується на це, з умовою, що банк покупця видає гарантію платежу в його користь. Банк здійснює виплату по даній гарантії після отримання письмової вимоги продавця, який стверджує, що покупець не виконав своїх платіжних зобов'язань за контрактом.

Гарантія пропозиції (Tender guarantee) - Мета гарантії пропозиції полягає в тому, щоб забезпечити компенсацію витрат, що виникають у організатора тендера в разі, якщо учасник тендеру змінить чи скасує свою пропозицію або, будучи визнаним переможцем тендеру, відмовиться від укладення відповідного договору або надання додаткових гарантій .


Гарантія виконання (performance guarantee, performance bond) - Покупець часто вимагає гарантії виконання від банку постачальника, для того, щоб постачальник виконав свої зобов'язання на умовах контракту. Банк зобов'язується компенсувати покупцеві (зазвичай 10 - 50% від суми контракту), якщо покупець не виконає своїх зобов'язань згідно з контрактом.

Гарантія передоплати (advance payment guarantee) - Покупець може здійснювати авансові платежі постачальнику для придбання обладнання і матеріалів (передекспортне фінансування). Покупець може зажадати гарантію передоплати від банку постачальника для того, щоб гарантувати повернення авансованих постачальнику грошових коштів, якщо товар не буде відвантажено.

Гарантія повернення кредиту / позики - гарантія покриває ризик невиконання платіжних зобов'язань, що випливають з кредитного договору (повернення кредиту, сплата відсотків, пені та ін.)

Резервні акредитиви (Stand-by Letter of Credit)

Резервний акредитив (акредитив станд-бай) являє собою (також як і банківську гарантію) платіжне зобов'язання банку-емітента (Конверс Банк), що видається за дорученням клієнта (імпортера) банку-емітента (Конверс Банк) на користь бенефіціара (іноземний експортер), сплатити бенефіціару певну суму за пред'явленням їм письмової вимоги і заяви про те, що клієнт банку-емітента (імпортер) не виконав свої платіжні зобов'язання за контрактом.

Однак резервний акредитив є лише різновидом документарного акредитива і виконує роль платіжної гарантії, виставленої в формі акредитива. Акредитивна форма такої гарантії дозволяє легше застосовувати такий акредитив при міжнародних операціях, так як всі основні дії за таким акредитивом проводяться також, як і по документарному акредитиву (авізування, підтвердження, подання документів, перевірка документів, платіж та інше). Використання резервного акредитива також дозволяє отримувати відстрочку платежу по поставкам імпортних товарів.

Відмінності між резервним і документарних акредитивами

 • Основна відмінність між цими двома типами акредитива полягає в зобов'язанні бенефіціара:
 • При угодах з документарним акредитивом, бенефіціар (експортер) повинен довести, що він виконав умови акредитива, представивши документи, що доводять відвантаження товару, вказаного в акредитиві.
 • При резервному акредитиві, бенефіціар повинен представити документ, який стверджує, що заявник не виконав своїх зобов'язань щодо бенефіціара.

Резервний акредитив, який гарантує виконання

Резервний акредитив, який гарантує оплату

Резервний акредитив, який гарантує оплату

Тарифи та Ставки

Контактна інформація:

Для отримання більш детальної інформації з питань торгового фінансування та проведення документарних операцій, просимо звертатися за адресою:

Неллі Кочарян
Керівник відділу
міжнародних відносин і торгового фінансування
Тел: +374 10 511 250

Ваге Григорян
Спеціаліст відділу міжнародних відносин та торгового фінансування
Тел: +374 10 511 226