Реклама
Реклама
Реклама

Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?

 1. Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо? Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються...
 2. Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?
 3. Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?

Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?

Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?

Як раніше повідомляв Донбас СОС, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 22 вересня 2016 року № 646 затвердив «Порядок створення, ведення і доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб».

Проект нормативного акта було розроблено Мінсоцполітики на підставі статті 41 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», якою передбачено, що єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб створюється з метою обліку таких осіб.

Відповідальним за забезпечення формування та ведення бази даних, а також її адміністратором є Міністерство соціальної політики України. Мінсоцполітики також забезпечує організацію контролю за доступом до бази даних і проводить аналіз внесеним до неї інформації про внутрішньо переміщених осіб.

Які ж відомості вносяться в базу даних:

 • загальні відомості про особу (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать);
 • реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер, дата видачі та суб'єкт, що видав документ);
 • відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку у паспорті або які не є громадянами України);
 • номер довідки, дата видачі та найменування органу, який його видав;
 • дані про останній зареєстрованому і фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеного особи на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • дані про фактичне місце проживання на дату звернення;
 • адреса, за якою з внутрішньо переміщеним особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, і номер телефону;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх дітей, які прибули разом з внутрішньо переміщеним особою;
 • відомості про малолітніх дітей, які прибули без супроводу законними представниками;
 • відомості про осіб, які безпосередньо здійснюють догляд за малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про представника органу опіки та піклування;
 • відомості про житлові, соціальних, медичних, освітніх та інших потреб внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;
 • відомості про види соціальних виплат, які отримує людина;
 • відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування навчального закладу);
 • відомості про освітній рівень, спеціалізації з фахової освіти, професії;
 • відомості про працевлаштування (посада, найменування підприємства, установи, організації);
 • відомості про наявність у особи інвалідності із зазначенням причин настання, групи (підгрупи) інвалідності, нозологічних ознак і потреб в технічних та інших засобах реабілітації, санаторно-курортному лікуванні;
 • відомості про наявність у кожного з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку грошових коштів в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1 травня 2016 року - 14 500 гривень, з 1 грудня 2016 - 16000 гривень).
 • відомості про наявність у кожного з членів сім'ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, відмінних від непідконтрольною території України, районів проведення антитерористичної операції і населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • відомості про смерть внутрішньо переміщеного особи або визнання його безвісно відсутнім;
 • інші відомості, що сприяють захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб (в разі необхідності).
 • для ідентифікації внутрішньо переміщеного особи в базу даних може вноситися також його фотографія.

Персональні дані в базі даних зберігаються протягом десяти років після закінчення дії обставин, визначених статтею 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». У разі закінчення терміну їх зберігання персональних даних підлягають знищенню, яке здійснюється способом, що виключає подальшу можливість поновлення таких даних. Розголошення отриманих уповноваженими органами персональних даних про внутрішньо переміщеному особу без її згоди забороняється, крім випадків, передбачених законом. Внутрішньо переміщена особа, персональні дані якого обробляються, користується всіма правами суб'єкта персональних даних, визначеними частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Окремо Порядок визначає виключний перелік підстав, при яких внутрішньо переміщених особі може бути відмовлено у внесенні інформації в базу даних. Зокрема, в разі наявності у державних органів відомостей про подання для отримання довідки завідомо неправдивих відомостей; в разі відсутності в документі, що посвідчує особу, офіційні свідоцтва про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якою здійснюється внутрішнє переміщення, і відсутності або недостатності доказів, що підтверджують факт проживання особи на вказаній території; в разі втрати документів, що засвідчують особу (до їх відновлення) і ін.

Порядком також визначається кілька категорій суб'єктів у сфері створення, ведення і доступу до відомостей Єдиного інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. До таких суб'єктів відносяться:

 1. Уповноважені органи, які вносять в електронній формі інформацію в базу даних на підставі поданого внутрішньо переміщеним особою заяви, форму якого затверджує Мінсоцполітики. Такими органами є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад.
 2. Органи, що мають право отримувати інформацію з бази даних. До таких органів належить Мінфін, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України та його територіальні органи з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
 3. Громадські об'єднання, волонтерські, благодійні організації, які надають адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Варто відзначити, що зазначені органи є користувачами бази в частині задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб (житлових, соціальних, медичних, освітніх, потреб в технічних та інших засобах реабілітації) без доступу до персональних даних. При використанні бази даних вони можуть здійснювати пошук цільової групи внутрішньо переміщених осіб для надання допомоги, отримувати інформацію про цільову групу внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги, з розподілом по регіонах і здійснювати перегляд складу цільової групи внутрішньо переміщених осіб відповідно до потреби в допомозі та обраних регіонах.
 4. Внутрішньо переміщені особи або їх законні представники. При використанні бази даних такі особи можуть ознайомитися з власною заявою про постановку на облік внутрішньо переміщеного особи, інформації про стан дії довідки (дійсна; дію скасовано) і інформації про стан надання відповідної допомоги, а також наявними пропозиціями про можливість отримання допомоги по кожній зазначеній їм в заяві необхідності, надаються громадськими об'єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями.

Для отримання актуальної та повної інформації про внутрішньо переміщених осіб з бази даних формується звіт, який призначений для посадових осіб Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, уповноважених органів, інших центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України та його територіальних органів. Мінсоцполітики надає доступ до отримання звіту зазначеними органами на підставі письмового запиту, в якому вказуються необхідна інформація та прізвище посадової особи, яка має право доступу.

Доступ до інформації, що міститься в базі даних, здійснюється на безоплатній основі і забезпечується за допомогою веб-інтерфейсу з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Робота з персональними даними внутрішньо переміщених осіб з допомогою веб-інтерфейсу виробляється через захищений контур обміну даними з використанням сертифікованих засобів шифрування.

Реалізація постанови повинна сприяти проведенню процедури обліку внутрішньо переміщених осіб і повноцінному виявлення їх потреб і цілей. Запровадження такої системи, в ідеалі, має істотно поліпшити взаємодію внутрішньо переміщених осіб, управлінь праці та соціального захисту населення, громадських об'єднань, волонтерських, благодійних організацій, що займаються проблемами переселенців, і створити умови для спрощення і прискорення процесів надання допомоги тим, хто її найбільше потребує.

Як повідомляв раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева під час проведення прямої телефонної лінії, Єдина інформаційна база даних запрацює з першого жовтня в повноцінному режимі.

ДЖЕРЕЛО

Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?

Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?

Як раніше повідомляв Донбас СОС, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 22 вересня 2016 року № 646 затвердив «Порядок створення, ведення і доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб».

Проект нормативного акта було розроблено Мінсоцполітики на підставі статті 41 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», якою передбачено, що єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб створюється з метою обліку таких осіб.

Відповідальним за забезпечення формування та ведення бази даних, а також її адміністратором є Міністерство соціальної політики України. Мінсоцполітики також забезпечує організацію контролю за доступом до бази даних і проводить аналіз внесеним до неї інформації про внутрішньо переміщених осіб.

Які ж відомості вносяться в базу даних:

 • загальні відомості про особу (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать);
 • реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер, дата видачі та суб'єкт, що видав документ);
 • відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку у паспорті або які не є громадянами України);
 • номер довідки, дата видачі та найменування органу, який його видав;
 • дані про останній зареєстрованому і фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеного особи на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • дані про фактичне місце проживання на дату звернення;
 • адреса, за якою з внутрішньо переміщеним особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, і номер телефону;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх дітей, які прибули разом з внутрішньо переміщеним особою;
 • відомості про малолітніх дітей, які прибули без супроводу законними представниками;
 • відомості про осіб, які безпосередньо здійснюють догляд за малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про представника органу опіки та піклування;
 • відомості про житлові, соціальних, медичних, освітніх та інших потреб внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;
 • відомості про види соціальних виплат, які отримує людина;
 • відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування навчального закладу);
 • відомості про освітній рівень, спеціалізації з фахової освіти, професії;
 • відомості про працевлаштування (посада, найменування підприємства, установи, організації);
 • відомості про наявність у особи інвалідності із зазначенням причин настання, групи (підгрупи) інвалідності, нозологічних ознак і потреб в технічних та інших засобах реабілітації, санаторно-курортному лікуванні;
 • відомості про наявність у кожного з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку грошових коштів в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1 травня 2016 року - 14 500 гривень, з 1 грудня 2016 - 16000 гривень).
 • відомості про наявність у кожного з членів сім'ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, відмінних від непідконтрольною території України, районів проведення антитерористичної операції і населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • відомості про смерть внутрішньо переміщеного особи або визнання його безвісно відсутнім;
 • інші відомості, що сприяють захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб (в разі необхідності).
 • для ідентифікації внутрішньо переміщеного особи в базу даних може вноситися також його фотографія.

Персональні дані в базі даних зберігаються протягом десяти років після закінчення дії обставин, визначених статтею 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». У разі закінчення терміну їх зберігання персональних даних підлягають знищенню, яке здійснюється способом, що виключає подальшу можливість поновлення таких даних. Розголошення отриманих уповноваженими органами персональних даних про внутрішньо переміщеному особу без її згоди забороняється, крім випадків, передбачених законом. Внутрішньо переміщена особа, персональні дані якого обробляються, користується всіма правами суб'єкта персональних даних, визначеними частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Окремо Порядок визначає виключний перелік підстав, при яких внутрішньо переміщених особі може бути відмовлено у внесенні інформації в базу даних. Зокрема, в разі наявності у державних органів відомостей про подання для отримання довідки завідомо неправдивих відомостей; в разі відсутності в документі, що посвідчує особу, офіційні свідоцтва про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якою здійснюється внутрішнє переміщення, і відсутності або недостатності доказів, що підтверджують факт проживання особи на вказаній території; в разі втрати документів, що засвідчують особу (до їх відновлення) і ін.

Порядком також визначається кілька категорій суб'єктів у сфері створення, ведення і доступу до відомостей Єдиного інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. До таких суб'єктів відносяться:

 1. Уповноважені органи, які вносять в електронній формі інформацію в базу даних на підставі поданого внутрішньо переміщеним особою заяви, форму якого затверджує Мінсоцполітики. Такими органами є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад.
 2. Органи, що мають право отримувати інформацію з бази даних. До таких органів належить Мінфін, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України та його територіальні органи з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
 3. Громадські об'єднання, волонтерські, благодійні організації, які надають адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Варто відзначити, що зазначені органи є користувачами бази в частині задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб (житлових, соціальних, медичних, освітніх, потреб в технічних та інших засобах реабілітації) без доступу до персональних даних. При використанні бази даних вони можуть здійснювати пошук цільової групи внутрішньо переміщених осіб для надання допомоги, отримувати інформацію про цільову групу внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги, з розподілом по регіонах і здійснювати перегляд складу цільової групи внутрішньо переміщених осіб відповідно до потреби в допомозі та обраних регіонах.
 4. Внутрішньо переміщені особи або їх законні представники. При використанні бази даних такі особи можуть ознайомитися з власною заявою про постановку на облік внутрішньо переміщеного особи, інформації про стан дії довідки (дійсна; дію скасовано) і інформації про стан надання відповідної допомоги, а також наявними пропозиціями про можливість отримання допомоги по кожній зазначеній їм в заяві необхідності, надаються громадськими об'єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями.

Для отримання актуальної та повної інформації про внутрішньо переміщених осіб з бази даних формується звіт, який призначений для посадових осіб Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, уповноважених органів, інших центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України та його територіальних органів. Мінсоцполітики надає доступ до отримання звіту зазначеними органами на підставі письмового запиту, в якому вказуються необхідна інформація та прізвище посадової особи, яка має право доступу.

Доступ до інформації, що міститься в базі даних, здійснюється на безоплатній основі і забезпечується за допомогою веб-інтерфейсу з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Робота з персональними даними внутрішньо переміщених осіб з допомогою веб-інтерфейсу виробляється через захищений контур обміну даними з використанням сертифікованих засобів шифрування.

Реалізація постанови повинна сприяти проведенню процедури обліку внутрішньо переміщених осіб і повноцінному виявлення їх потреб і цілей. Запровадження такої системи, в ідеалі, має істотно поліпшити взаємодію внутрішньо переміщених осіб, управлінь праці та соціального захисту населення, громадських об'єднань, волонтерських, благодійних організацій, що займаються проблемами переселенців, і створити умови для спрощення і прискорення процесів надання допомоги тим, хто її найбільше потребує.

Як повідомляв раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева під час проведення прямої телефонної лінії, Єдина інформаційна база даних запрацює з першого жовтня в повноцінному режимі.

ДЖЕРЕЛО

Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?

Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?

Як раніше повідомляв Донбас СОС, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 22 вересня 2016 року № 646 затвердив «Порядок створення, ведення і доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб».

Проект нормативного акта було розроблено Мінсоцполітики на підставі статті 41 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», якою передбачено, що єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб створюється з метою обліку таких осіб.

Відповідальним за забезпечення формування та ведення бази даних, а також її адміністратором є Міністерство соціальної політики України. Мінсоцполітики також забезпечує організацію контролю за доступом до бази даних і проводить аналіз внесеним до неї інформації про внутрішньо переміщених осіб.

Які ж відомості вносяться в базу даних:

 • загальні відомості про особу (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать);
 • реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер, дата видачі та суб'єкт, що видав документ);
 • відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку у паспорті або які не є громадянами України);
 • номер довідки, дата видачі та найменування органу, який його видав;
 • дані про останній зареєстрованому і фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеного особи на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • дані про фактичне місце проживання на дату звернення;
 • адреса, за якою з внутрішньо переміщеним особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, і номер телефону;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх дітей, які прибули разом з внутрішньо переміщеним особою;
 • відомості про малолітніх дітей, які прибули без супроводу законними представниками;
 • відомості про осіб, які безпосередньо здійснюють догляд за малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про представника органу опіки та піклування;
 • відомості про житлові, соціальних, медичних, освітніх та інших потреб внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;
 • відомості про види соціальних виплат, які отримує людина;
 • відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування навчального закладу);
 • відомості про освітній рівень, спеціалізації з фахової освіти, професії;
 • відомості про працевлаштування (посада, найменування підприємства, установи, організації);
 • відомості про наявність у особи інвалідності із зазначенням причин настання, групи (підгрупи) інвалідності, нозологічних ознак і потреб в технічних та інших засобах реабілітації, санаторно-курортному лікуванні;
 • відомості про наявність у кожного з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку грошових коштів в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1 травня 2016 року - 14 500 гривень, з 1 грудня 2016 - 16000 гривень).
 • відомості про наявність у кожного з членів сім'ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, відмінних від непідконтрольною території України, районів проведення антитерористичної операції і населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • відомості про смерть внутрішньо переміщеного особи або визнання його безвісно відсутнім;
 • інші відомості, що сприяють захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб (в разі необхідності).
 • для ідентифікації внутрішньо переміщеного особи в базу даних може вноситися також його фотографія.

Персональні дані в базі даних зберігаються протягом десяти років після закінчення дії обставин, визначених статтею 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». У разі закінчення терміну їх зберігання персональних даних підлягають знищенню, яке здійснюється способом, що виключає подальшу можливість поновлення таких даних. Розголошення отриманих уповноваженими органами персональних даних про внутрішньо переміщеному особу без її згоди забороняється, крім випадків, передбачених законом. Внутрішньо переміщена особа, персональні дані якого обробляються, користується всіма правами суб'єкта персональних даних, визначеними частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Окремо Порядок визначає виключний перелік підстав, при яких внутрішньо переміщених особі може бути відмовлено у внесенні інформації в базу даних. Зокрема, в разі наявності у державних органів відомостей про подання для отримання довідки завідомо неправдивих відомостей; в разі відсутності в документі, що посвідчує особу, офіційні свідоцтва про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якою здійснюється внутрішнє переміщення, і відсутності або недостатності доказів, що підтверджують факт проживання особи на вказаній території; в разі втрати документів, що засвідчують особу (до їх відновлення) і ін.

Порядком також визначається кілька категорій суб'єктів у сфері створення, ведення і доступу до відомостей Єдиного інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. До таких суб'єктів відносяться:

 1. Уповноважені органи, які вносять в електронній формі інформацію в базу даних на підставі поданого внутрішньо переміщеним особою заяви, форму якого затверджує Мінсоцполітики. Такими органами є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад.
 2. Органи, що мають право отримувати інформацію з бази даних. До таких органів належить Мінфін, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний фонд України та його територіальні органи з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
 3. Громадські об'єднання, волонтерські, благодійні організації, які надають адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Варто відзначити, що зазначені органи є користувачами бази в частині задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб (житлових, соціальних, медичних, освітніх, потреб в технічних та інших засобах реабілітації) без доступу до персональних даних. При використанні бази даних вони можуть здійснювати пошук цільової групи внутрішньо переміщених осіб для надання допомоги, отримувати інформацію про цільову групу внутрішньо переміщених осіб, які потребують допомоги, з розподілом по регіонах і здійснювати перегляд складу цільової групи внутрішньо переміщених осіб відповідно до потреби в допомозі та обраних регіонах.
 4. Внутрішньо переміщені особи або їх законні представники. При використанні бази даних такі особи можуть ознайомитися з власною заявою про постановку на облік внутрішньо переміщеного особи, інформації про стан дії довідки (дійсна; дію скасовано) і інформації про стан надання відповідної допомоги, а також наявними пропозиціями про можливість отримання допомоги по кожній зазначеній їм в заяві необхідності, надаються громадськими об'єднаннями, волонтерськими, благодійними організаціями.

Для отримання актуальної та повної інформації про внутрішньо переміщених осіб з бази даних формується звіт, який призначений для посадових осіб Мінсоцполітики, Мінфіну, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, уповноважених органів, інших центральних органів виконавчої влади, Пенсійного фонду України та його територіальних органів. Мінсоцполітики надає доступ до отримання звіту зазначеними органами на підставі письмового запиту, в якому вказуються необхідна інформація та прізвище посадової особи, яка має право доступу.

Доступ до інформації, що міститься в базі даних, здійснюється на безоплатній основі і забезпечується за допомогою веб-інтерфейсу з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Робота з персональними даними внутрішньо переміщених осіб з допомогою веб-інтерфейсу виробляється через захищений контур обміну даними з використанням сертифікованих засобів шифрування.

Реалізація постанови повинна сприяти проведенню процедури обліку внутрішньо переміщених осіб і повноцінному виявлення їх потреб і цілей. Запровадження такої системи, в ідеалі, має істотно поліпшити взаємодію внутрішньо переміщених осіб, управлінь праці та соціального захисту населення, громадських об'єднань, волонтерських, благодійних організацій, що займаються проблемами переселенців, і створити умови для спрощення і прискорення процесів надання допомоги тим, хто її найбільше потребує.

Як повідомляв раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева під час проведення прямої телефонної лінії, Єдина інформаційна база даних запрацює з першого жовтня в повноцінному режимі.

ДЖЕРЕЛО

Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?
Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?
Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?
Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?
Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?
Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?
Єдиний реєстр переселенців: які дані збираються і навіщо?