Реклама
Реклама
Реклама

Дебет-Кредит № 40 :: Головний бухгалтер

  1. Про кваліфікаційні вимоги для бухгалтера
  2. Щодо чинності Положення про головних бухгалтерів

Дебет-Кредит № 40 (6.10.2003)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Останнім часом до редакції часто надходять листи з проханнями роз'яснити, в чому полягають службові (посадові) обов'язки головних бухгалтерів бюджетних установ та яким документом вони регламентуються. Ми направили відповідний запит до ГоловКРУ. Відповідь, отриманий редакцією, і коментар до нього друкуємо на наступних сторінках. І хоча в питанні йдеться тільки про бюджетників, відповідь стосується бухгалтерів підприємств усіх форм собственності.1

Саме тому ми доповнили публікацію двома документами, які і регламентують роботу бухгалтера: Положенням про головних бухгалтерів та витягом з Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1 Звертаємо увагу, що хоча в перших абзацах листа ГоловКРУ радить за таким роз'ясненням звернутися в Міністерство юстиції (оскільки лише воно є правомочним надавати роз'яснення, що стосуються дії тих чи інших нормативно-правових актів на території України), проте далі висловлює власну цілком обгрунтована думка.

Як вважають фахівці ГоловКРУ, Постанова Ради Міністрів СРСР від 24.01.80 р №59 «Про заходи щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку та підвищення його ролі в раціональному і економному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів», яким затверджено Положення про головних бухгалтерів, є чинним на території України. Тому юридичні особи всіх форм власності повинні дотримуватися його в частині, що не суперечить Конституції і законам України.

Далі ГоловКРУ наводить хронологію подій щодо реформування бухгалтерського обліку в Україні та розглядає, яким чином вони стосуються Положення про головних бухгалтерів.

Зокрема, у зв'язку з прийняттям у 1999 році Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Кабміну було доручено підготувати пропозиції щодо внесення змін до законів і привести нормативно-правові акти у відповідність з цим законом. Постановою КМУ від 28.02.2000 р №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» визнано таким, що втратив силу всім відоме Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою КМУ від 03.04.93 р №250, з численними змінами і доповненнями . Також і інші нормативно-правові акти, що стосувалися бухгалтерського обліку, в той же період скасовувалися або визнавалися, що не застосовуються в Україні повністю або частково.

Але незважаючи на всі перипетії, Положення про головних бухгалтерів залишилося чинним.

А два роки тому Мінфін і Мінпраці на підставі чинного Положення про головних бухгалтерів своїм наказом від 28.12.2001 р внесли доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Саме цим наказом визначаються вимоги і кваліфікаційні характеристики працівників бухгалтерії, в т. Ч. І головних бухгалтерів.

Порівнюючи Положення та кваліфікаційну характеристику головних бухгалтерів (див. Таблицю на с. 22), знаходимо чимало схожого, немов це діти одного батька. Ну що ж, хоч тут у наших законодавців переміг здоровий глузд. Адже, по суті, негоже все те, що було корисно при колишньому Союзі, викидати на смітник і відрікатися від усього і вся.

На жаль, в Довіднику не відбитий один найважливіший, на думку автора, момент, заучувати напам'ять ще в вузі кожним студентом, що мріють стати головбухом: «Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання та оформлення документи по операціях, що суперечить законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрати грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей.

У разі отримання від керівника підприємства, організації, установи розпорядження вчинити таку дію головний бухгалтер, не наводячи його у виконання, в письмовій формі звертає увагу керівника на незаконність даного ним розпорядження. При отриманні від керівника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер виконує його. Всю повноту відповідальності за незаконність здійсненої операції несе керівник об'єднання, підприємства, організації, установи, який зобов'язаний про прийняте ним рішення негайно в письмовій формі повідомити керівника вищого органу »(п. 15 Положення).

Статтею 8 Закону від 16.07.99 р №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» чітко визначено, хто повинен здійснювати організацію бухгалтерського обліку і хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, зберігання опрацьованих документів, регістрів і звітності. Ці функції покладені на власника або уповноважений орган або посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів (п. 3 ст. 8).

Також п. 6 ст. 8 Закону №996 передбачає: керівник повинен створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Значить, все так, як і потрібно. А Положення про головних бухгалтерів лише доповнює те, що мається на увазі в статтях і пунктах пізніше прийнятих законів та нормативних актів.

Так що на сьогоднішній день Положення діє, і ми радимо всім бухгалтерам (головним і не тільки) викроїти кілька вільних хвилин і ще раз повністю переглянути Положення про головних бухгалтерів і у всьому його дотримуватися.

Про кваліфікаційні вимоги для бухгалтера

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2002 р №18-91

Управління політики оплати праці Міністерства праці та соціальної політики України розглянуло <...> лист <...> і повідомляє.

Відповідно до кваліфікаційних характеристик працівників бухгалтерського обліку, затвердженими 28.12.2001 р Мінпраці за погодженням 28.11.2001 р з Мінфіном, для заняття посади бухгалтера висуваються наступні кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повну загальну середню освіту та професійно-технічна освіта і стаж роботи за професіями технічного службовця в галузях фінансової діяльності, роботи з баз ами даних, статистики, бухгалтерського обліку не менше 1 року. Зазначені типові кваліфікаційні характеристики посад головного бухгалтера, бухгалтера (з дипломом фахівця), бухгалтера, касира (на підприємстві, в установі, організації), обліковця надруковані в газеті «Праця і зарплата», №4 (296), січень, 2002 року.

Відповідно до загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 1), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 лютого 1998 року №24, особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно і в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади). Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації. У разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір.

Заступник начальника Управління політики оплати праці, начальник відділу В. СОВА

Щодо чинності Положення про головних бухгалтерів

Державна контрольно-ревізійна служба

Лист ГоловКРУ України від 16.09.2003 р №12-14 / 384

Заступнику головного редактора
бухгалтерського тижневика «Дебет-Кредит»

ГоловКРУ України розглянуло Ваш лист від 10.09.2003 р №1044 щодо дії на території України Положення про головних бухгалтерів, затвердженого Постановою Ради Міністрів СРСР від 24.01.80 р №59 «Про заходи щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку та підвищення його ролі в раціональному і економному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів »(далі - постанова №59), і повідомляє.

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 30.12.97 р №1396 / 97, Міністерство юстиції є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики. Міністерство юстиції здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів та веде Єдиний державний реєстр таких актів. У зв'язку з цим роз'яснення на Ваше питання є правомочним надати Міністерство юстиції.

У той же час, на думку ГоловКРУ, постанову №59 є чинним на території України і має використовуватися юридичними особами всіх форм власності в частині, що не суперечить Конституції і законам України, як встановлено Постановою Верховної Ради України від 12.09.91 р №1545 ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР».

Положення про головних бухгалтерів, затверджене постановою №59, визначило їх права і обов'язки.

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р №250 (далі - постанова №250), визначило порядок організації і ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бухгалтерської звітності, а також відносини з цих питань підприємств і установ з органами виконавчої влади, внутрішніми і зовнішніми користувачами. Однак змін в права і обов'язки головних бухгалтерів внесено не було. Крім того, в п. 5 постанови №250 наведено перелік нормативно-правових актів, що втратили чинність у зв'язку з прийняттям цієї постанови. До цього переліку постанову №59 не включено.

Пунктом 2 (абзац 3) Прикінцевих положень Закону України від 16.07.99 р №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Кабінету Міністрів України доручено підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з даного Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити розробку міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» з посиланням на Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ряд нормативно-правових актів було визнано такими, що втратили силу (в тому числі втратила чинність постанова №250). Постанова №59 не було визнано таким, що втратив силу або таким, що не застосовується на території України.

У грудні 2001 року Міністерством праці та соціальної політики України затверджені доповнення та зміни №3 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, якими визначено кваліфікаційні характеристики та вимоги до головних бухгалтерів, бухгалтерам, касирам та обліковцям.

Однак на день підготовки відповіді в юридичній інформаційно-пошуковій системі «3аконодательство», якою користується у своїй роботі ГоловКРУ, постанову №59 розміщено як діюче.

У той же час інші нормативно-правові акти скасовані або визнані такими, що не застосовуються в Україні повністю або частково. Наприклад, Інструкції з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, затверджену наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 р №61, бюджетні установи України застосовували в повному обсязі до 10.09.2000 р, а з цієї дати ( на підставі наказу Державного казначейства України від 27.07.2000 р №68) Інструкція визнана такою, що не застосовується в Україні в частині меморіальних ордерів.

З повагою в.о. голови І. СТЕФАНЮК


Посадові обов'язки головного бухгалтера   Суть справи :: Бухгалтерський облік   відповідно до Положення про головних бухгалтерів та кваліфікаційної характеристики головного бухгалтера, наведеної в Довіднику Посадові обов'язки головного бухгалтера
Суть справи :: Бухгалтерський облік
відповідно до Положення про головних бухгалтерів та кваліфікаційної характеристики головного бухгалтера, наведеної в Довіднику ...

Питання обліку запасів   № 20 (18 Питання обліку запасів
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 року сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність і повноту визначення доходів,
витрат і фінансовог ...

Продаж автомобіля фізособі   № 20 (18 Продаж автомобіля фізособі
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль -
основний засіб - фізособі. Але в зв'язку з нею у бухгалтерів виникає
безліч питань, особливо в світлі постійно мінливого законодавства.
Відповіді на багато з таких в ...