Реклама
Реклама
Реклама

Банківські послуги

Банківська операція, банківська послуга - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності банківського підприємництва наприклад, впровадження нових технологій, вдосконалення організаційної структури Банківська операція, банківська послуга - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, спрямовані на вдосконалення та підвищення ефективності банківського підприємництва наприклад, впровадження нових технологій, вдосконалення організаційної структури .

Перелік банківських операцій (банківських послуг) згідно зі статтею 47 Закону України " Про банки і банківську діяльність ":

 1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Зазначені операції в сукупності мають право здійснювати виключно банки на підставі ліцензії, виданої Національним банком України . Інші юридичні особи мають право здійснювати другу і третю операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, виданої Національним банком України.

У частині 2 статті 47 Закону України Про банки і банківську діяльність міститься повний перелік операцій і угод, які банки можуть здійснювати, крім банківських операцій, перерахованих раніше У частині 2 статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" міститься повний перелік операцій і угод, які банки можуть здійснювати, крім банківських операцій, перерахованих раніше. До таких операцій віднесено:

 1. операції з валютними цінностями;
 2. емісія власних цінних паперів;
 3. організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
 4. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
 5. надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 6. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
 7. лізинг;
 8. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
 9. випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 10. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 11. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Фінансові послуги - це послуги фінансового посередництва або послуги з кредитування. Прикладом організацій, що надають фінансові послуги є банки, страхові, інвестиційні, лізингові, брокерські компанії та багато інших компаній.

Існують фінансові послуги, які надаються не тільки банками:

 • кредитування (включаючи житлове кредитування або іпотеку);
 • факторинг;
 • форфейтинг;
 • Грошові перекази.