Реклама
Реклама
Реклама

Арешт майна в кримінальному процесі

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні», з 11 Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні», з 11.12.2015 року внесені зміни щодо застосування арешту в кримінальному процесі. Згідно зазначеного закону, арештом майна є тимчасове, до скасування в установленому цим Кодексом порядку, позбавлення за рішенням слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є:

предметом;

засобом;

знаряддям скоєння злочину;

доказом;

придбане злочинним шляхом;

доходом від скоєного злочину;

отримане за рахунок доходів від скоєного злочину;

Злочини проти власності. Таблиця

або може бути конфісковано у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, до якого може бути застосоване заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації .

Заарештованим може бути майно, яким володіє, користується або розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якого може бути застосовані заходи кримінально-правового характеру за рішенням, постановою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути заарештовано, - особи, які отримали або які придбали у підозрюваного, обвинуваченого або засудженого майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчою за ринкову вартість, або знали / повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого в результаті вчинення злочину, приховування злочину і / або уникнення конфіскації.

Комп'ютерні злочини: несанкціоноване втручання

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді або суду при наявності сукупності підстав або розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом, засобом або знаряддям його вчинення, придбане злочинним шляхом, є доходом від скоєного злочину або отримане за рахунок доходів від скоєного злочину.

Арешт майна може бути також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України передбачається застосування конфіскації, заявлений цивільний позов в кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосоване до майну третіх осіб.

Вартість майна, яке належить заарештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірна розміром шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням або зазначеної в цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка могла бути отримана юридичною особою.

Закон про поліцію. Короткий огляд.

У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна в кримінальному провадженні по тяжким або особливо тяжким злочинам за рішенням директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), узгодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.