Реклама
Реклама
Реклама

Як повернути борг по розписці?

  1. МИ ДОПОМОЖЕМО заощадить ваш час і нерви - Повернемося БОРГ У повному обсязі з відсотками за користування...

Одними з найбільш поширених видів цивільних і господарських правовідносин на сьогоднішній день є - фінансові правовідносини в сфері позики і кредиту. Популярність таких викликана економічною нестабільністю всередині українського суспільства і держави в цілому, а так само нездатністю окремих суб'єктів господарського та цивільного обороту самостійно добути необхідні кошти для задоволення своїх інтересів.
У зв'язку з цим суб'єктам цивільних і господарських правовідносин доводиться вдаватися до додаткових джерел матеріальних благ.В більшості випадків на допомогу приходять родичі, знайомі які здатні надати їх за договором позики (розписці). На жаль, не завжди позичальник виконує свої зобов'язання належним чином, у зв'язку з цим у кредитора виникає необхідність захисту свого права на передану в позику річ, або гроші. Одними з найбільш поширених видів цивільних і господарських правовідносин на сьогоднішній день є - фінансові правовідносини в сфері позики і кредиту
Наші юристи мають семирічний досвід повернення боргів і повернуть Вам всю суму боргу передану по розписці, але для початку розберемо всі можливі варіанти вирішення питання, і розглянемо:
1) що таке договір позики;
2) способи повернути борг по розписці;
3) як повернути борг по розписці через суд;
4) які суми можна стягнути з боржника;

Договір позики - це господарський або цивільно - правовий договір в якому одна сторона (кредитор) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути кредитору таку ж суму грошових коштів (суму позики) або така ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Договір позики укладається в письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (тобто понад 170 гривень), а у випадках, коли кредитором є юридична особа, - незалежно від суми .
На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена ​​розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому кредитором певної грошової суми або визначеної кількості речей.

Варто відзначити, що наявність підпису боржника в договорі позики, підтверджує факт отримання ним грошової суми.

На сьогоднішній день існує безліч юридичних способів повернути борг по розписці На сьогоднішній день існує безліч юридичних способів повернути борг по розписці.
Перший і найпростіший спосіб це звернення до боржника з вимогою (претензією) про повернення боргу. Зробити це можна поштою - рекомендованим листом з повідомленням, а якщо в договорі вказані контактні дані (телефон, адреса електронної пошти) то за допомогою sms і e-mail.
Якщо в договорі не вказано дату коли боржник повинен виконати своє зобов'язання (повернути борг), то його виконання повинно здійсниться протягом 30 днів з моменту отримання боржником листи.

У письмовій вимозі (претензії) про повернення боргу потрібно вказати особисті дані сторін договору (боржника і кредитора), дата укладення договору, дата або подія виходячи з яких борг або його частину повинні бути повернуті, сума боргу і повідомлення про штрафні санкції (штраф, пеня ) які будуть застосовані до боржника за несвоєчасне виконання зобов'язань (повернення боргу) а також відсотки за користування позикою.

Якщо боржник відмовляється повернути борг або не згоден з торбою такого, кредитору необхідно якомога швидше звернутися до суду з позовною вимогою до боржника про стягнення суми грошових коштів переданих в борг. Поспішати слід тому, що на практиці зустрічаються випадки продажу майна боржником, переїзду боржника до іншої держави чи територію, непідконтрольну Україні, закінчення строку позовної давності та інші обставини значно ускладнюють повернення боргу по розписці.

Слід звернути увагу на терміни позовної давності (термін протягом якого кредитор може звернутися до суду), протягом яких починається з моменту коли кредитор дізнався або міг дізнатися про порушення свого права. На практиці суди пов'язують початок терміну перебігу позовної давності за договором позики з датою коли кредитор пред'явив вимогу боржника, або з дати зазначеної в договорі, коли сума боргу або його частина повинні бути передані кредитору. Для стягнення пені / штрафу такий термін становить 1 рік, для основної суми 3 роки.

Звернення до суду.

Позов до суду подається за допомогою позовної заяви яке згідно зі ст. 119 ЦПК, має містити наступну інформацію:
1) найменування суду, до якого подається заява;
2) ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;
3) зміст позовних вимог;
4) ціну позову щодо вимог майнового характеру;
5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
7) перелік документів, які додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником і
подається до суду за місцезнаходженням відповідача (боржника). Також до позовної заяви потрібно прикласти документ - підтвердження оплати судового збору, а також копії позовної заяви з усіма поданими документами відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

У позовній заяві про повернення боргу необхідно якомога детальніше:
1) описати всі сторони правовідносин боржника і кредитора;
2) викласти і обґрунтувати позовні вимоги (сума боргу, відсотки за користування, неустойку).

При підготовці позову слід зібрати всі існуючі докази предмета спору:
1) наявність письмового (завіреного нотаріально) договору позики;
2) наявність розписки;
3) листування про предмет спору (sms, e-mail, соціальні мережі і т.д.);
Які в процесі надати суду.

Використовувати всі процесуальні можливості, наприклад - забезпечення позову яке допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Позов забезпечується:
- накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб;
- забороною вчиняти певні дії;
- встановленням обов'язку вчинити певні дії;
- забороною іншим особам здійснювати платежі або передавати майно відповідачеві або виконувати по відношенню до нього інші зобов'язання;
- зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про виключення його з-під арешту;
- зупиненням стягнення за виконавчим документом, що оскаржується, боржником в судовому порядку;
- передачею речей, які є предметом спору, на зберігання іншим особам.

Виходячи зі специфіки боргових зобов'язань, брати участь в судовому процесі повинен досвідчений юрист - практик в сфері боргових / кредитних зобов'язань, оскільки будь-яка, навіть незначна помилка, може негативно вплинути на результат справи.

МИ ДОПОМОЖЕМО заощадить ваш час і нерви - Повернемося БОРГ У повному обсязі з відсотками за користування і штрафними санкціями. Вартість послуг від 400 ГРИВЕНЬ!

тел .:
(063) 802-72-29
(099) 226-08-48
(096) 020-36-12

Слова для пошуку:

як повернути борг, як повернути борг по розписці в Києві, повернути борг по розписці Київ, повернути борг через суд Київ, як повернути борг через суд в Києві, стягнення боргів через суд, стягнення боргів по розписці в У Києві