Реклама
Реклама
Реклама

Як вести бухгалтерію ТОВ власнику самостійно

 1. вибір звітності
 2. звітність ТОВ
 3. Особливості звітності ТОВ на ОСНО / ССО
 4. відповідальність
 5. порядок ведення бухгалтерського обліку самостійно з нуля - покрокова інструкція
 6. ведення з видачі зарплати
 7. нульова звітність
 8. висновок

Плануючи розпочати власний бізнес люди повинні визначитися з організаційно-правовою формою, в якій буде здійснюватися комерційна діяльність. Багато з них вибір роблять на користь Товариства з обмеженою відповідальністю, так як вона відкриває перед ними більше можливостей, ніж ВП. Відразу після проходження державної реєстрації та отримання відповідного статусу керівник повинен забезпечити в своїй компанії документообіг, зокрема ведення бухгалтерського і податкового обліку (ФЗ №402 від 06.12.11г).

Під терміном «ведення бухгалтерського обліку» прийнято розуміти такий важливий організаційний момент як збір інформації про поточний стан зобов'язань та майна комерційної організації з подальшим її безперервним відображенням у відповідній бухгалтерської документації. Що стосується бухгалтерії ТОВ, то вона має на увазі ведення таких документів:

 • податкового обліку;
 • регістрів;
 • кадрового обліку;
 • первинної документації;
 • книг обліку;
 • договорів;
 • касових документів і т. д.

вибір звітності

Плануючи розпочати власний бізнес люди повинні визначитися з організаційно-правовою формою, в якій буде здійснюватися комерційна діяльність

Звітність ТОВ залежить від обраного режиму оподаткування.

Список звітності, яку має подавати Товариство з обмеженою відповідальністю в контролюючі органи, безпосередньо залежить від обраного виду оподаткування . Також на перелік звітів і на терміни її подачі безпосередньо впливають такі чинники:

 • вид діяльності;
 • ступінь травмоопасності;
 • необхідність у отриманні ліцензії;
 • кількість штатних співробітників;
 • обсяг фінансових операцій;
 • категорія ділових партнерів і т. д.

звітність ТОВ

Суб'єкти підприємницької діяльності, які в якості організаційно-правової форми виберуть ТОВ, повинні у встановлені Федеральним законодавством терміни здавати звіти до податкового органу і в позабюджетні фонди. Як вести бухгалтерію ТОВ і куди здавати звітність:

 • в ФСС (Фонд Соціальної Страхування). По завершенні кожного звітного кварталу до Фонду соціального страхування ТОВ повинні здавати уніфіковану форму 4ФСС, до 15-го числа. Також суб'єктом підприємницької діяльності до 1.04. наступного за звітним періодом року подається до ФСС довідка і заява, що підтверджують основний вид діяльності. У тому випадку, коли в ТОВ числиться понад 50-ти штатних співробітників, то звітність повинна формуватися і здаватися тільки в електронній формі.
 • в ПФРФ (Пенсійний фонд Російської Федерації). По завершенні кожного місяця до 15-го числа суб'єктів підприємницької діяльності повинні подавати в ПФР уніфіковану форми РСВ1, в якій представлений розрахунок по страхових внесках з заробітку штатних співробітників.
 • в Росстат. До органів Статистики Товариства з обмеженою відповідальністю повинні подавати таку фінансову звітність:
  • За підсумками звітного року здається бухгалтерський баланс, не пізніше 01.04.
  • Малі підприємства повинні звітувати до 29 числа місяця, наступного за кожним звітним кварталом (форма ПМ).
  • Мікропідприємствам доведеться здавати в статистику такий же звіт, як і малим підприємствам.
 • в податкову. У ФНС суб'єкти підприємницької діяльності, які перебувають на загальній системі оподаткування, повинні здавати таку звітність:
  • Після закінчення кожного кварталу, не пізніше 20-го числа наступної місяці, декларація з ПДВ.
  • Щорічно, до 31.03. (Включно) здається 2НДФЛ.
  • До 20.01. наступного за звітним періодом року подається середньооблікова чисельність штатних працівників (період - рік).
  • Після закінчення кожного кварталу, не пізніше 28-го числа наступного місяця, декларація з прибутку.
  • Не пізніше 30-го числа наступного за звітним кварталом місяця, декларація з податку на майно.
  • Щорічно, до 30.03. здається бухгалтерський баланс і звіт про отримані збитки і прибутки.
 • Спрощенці здають таку звітність:
  • 2НДФЛ - до 01.04.
  • Декларація ССО - до 31.03.
  • Середньооблікова чисельність - до 20.01.

Особливості звітності ТОВ на ОСНО / ССО

Після реєстрації ТОВ є 30 днів на вибір системи оподаткування, від якого буде залежати звітність.

ССО або спрощенка є податковим режимом, на яке можуть перейти суб'єкти підприємницькій діяльності, в штаті яких числиться не більше 100 працівників. Відразу після державної реєстрації ТОВ в тридцятиденний термін має визначитися з вибором системи оподаткування.

якщо власник не встигне подати заяву на перехід на ССО, то така можливість йому буде надана тільки по завершенні звітного року. Перехід на спрощенку звільняє суб'єктів підприємницької діяльності від обов'язку сплачувати більшу частину податків і зборів, наприклад, комунального податку, ПДВ і т. Д.

Система ССО передбачає два варіанти обчислення об'єкта оподаткування:

 1. Доходи. У цьому випадку суб'єкт підприємницької діяльності повинен за звітний період підсумувати всі отримані доходи і сплатити з них до бюджету податок у розмірі 6%. При визначенні бази оподаткування ТОВ можуть скористатися відрахуваннями: страхові внески в ПФР або в ОМС, грошові компенсації з тимчасової непрацездатності, перераховані суми за договорами ДМС.
 2. Дохід мінус витрата. При виборі цього варіанту обчислення бази оподаткування ТОВ повинна від загальної суми отриманого доходу відняти всі понесені витрати, які відносяться до комерційної діяльності. З отриманої суми сплачується податок в розмірі 15%.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності збільшить свої доходи до 45 000 000 рублів, то він в обов'язковому порядку повинен застосовувати загальний податковий режим. При переході на ОСНО Товариство з обмеженою відповідальністю має правильно визначати об'єкт оподаткування:

  • дохід, отриманий від реалізації товарів робіт або послуг, з якого сплачується ПДВ, у тому числі і отримані аванси, за ставкою 15,25%;
  • вартість землі по кадастру за ставкою 1,5%;
  • вартість основних фондів за ставкою 2,2%;
  • доходи мінус витрати (без урахування ПДВ) за ставкою 20%.

відповідальність

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності не подасть або несвоєчасно здасть звітність, до нього будуть застосовані штрафні санкції. Наприклад, відповідно до регламенту НК РФ (ст. 119), ТОВ, яке не подав податкові декларації повинно буде сплатити штраф в розмірі 5% від суми нарахованих податкових зобов'язань цього звітного періоду.

Варто зазначити, що мінімальний розмір штрафних санкцій не може бути менше 1000 рублів. Така сума фінансових стягнень застосовується до ТОВ, які забули здати нулевки. Що стосується максимальної суми штрафних санкцій, то вона не може перевищувати 30% від суми податкових зобов'язань звітного періоду.

Штрафи накладаються контролюючими органами не тільки на суб'єктів підприємницької діяльності, а й на відповідальних осіб, директора і бухгалтера.

порядок ведення бухгалтерського обліку самостійно з нуля - покрокова інструкція

Можна значно заощадити гроші, якщо не наймати бухгалтера, а навчитися вести звітність самостійно.

Багато власників Товариств з обмеженою відповідальністю відразу після державної реєстрації починають робити перші кроки в світі бізнесу. При відсутності великого стартового капіталу вони намагаються економити кожну копійку, тому на перших порах не можуть собі дозволити оплачувати послуги досвідчених бухгалтерів або аутсорсингових компаній. В цьому випадку власникам організацій нічого іншого не залишається як самостійно вести бухгалтерський і податковий облік.

Перше, що їм доведеться зробити, це вибрати систему оподаткування. ТОВ можуть перейти на такі податкові режими (для цього виділяється 30 діб з моменту державної реєстрації, інакше організація буде автоматично переведена на ОСНО):

 1. Загальна система.
 2. ЕНВД.
 3. Спрощенка (6% або 15%).

Також власник товариства повинен повідомити про початок діяльності позабюджетні фонди і зареєструватися в них в якості платника страхових внесків. З першого дня в ТОВ необхідно почати вести бухгалтерський облік. Кожна господарська операція повинна фіксуватися відповідним первинним документом, після чого всі дані відображаються в облікових регістрах. У Товаристві з обмеженою відповідальністю повинні оформлятися такі документи:

  • прибуткові та видаткові накладні;
  • рахунки і рахунки-фактури;
  • акти виконаних робіт і звірки розрахунків;
  • прибуткові та видаткові касові ордери;
  • відомості розрахунку і виплати заробітної плати;
  • посвідчення про відрядження і авансові звіти;
  • кадрова документація;
  • лікарняні листи, чеки та інші документи, що підтверджують понесені витрати компанії;
  • податкові накладні;
  • кошториси тощо. д.

Вся первинна документація повинна відображатися у відповідних облікових регістрах;

 • журналах-ордерах;
 • відомостях;
 • розшифровках;
 • реєстрах;
 • книгах обліку;
 • касової і головної книги.

Власники ТОВ повинні розуміти, що ведення бухгалтерського та податкового обліку ними має здійснюватися безперервно, при цьому всі відображені дані повинні бути достовірними, підтверджені відповідною документацією. Після закінчення звітних періодів ними повинна формуватися звітність, яка в встановлені Федеральним законодавством терміни подається до контролюючих органів.

Варто зазначити, що законодавство дозволяє суб'єктам підприємницької діяльності переходити на електронний документообіг. Для цих цілей їм слід задіяти спеціальне програмне забезпечення, завдяки якому суттєво спрощується процес ведення бухгалтерського та податкового обліку. В електронній формі ТОВ можуть формувати і подавати звітність, що дозволяє економити час на простоювання в чергах.

ведення з видачі зарплати

Після того як в ТОВ буде оформлений хоча б один співробітник, виникає необхідність у веденні бухгалтерської документації по нарахуванню та видачі заробітної плати. Відповідальна за цей обсяг роботи особа, як правило, це бухгалтер, має щомісяця вести таку документацію:

 1. Заповнюються табеля обліку робочого часу.
 2. Проводяться обчислення заробітної плати, які відображаються у розрахунковій відомості.
 3. Видається заробіток співробітникам по платіжній відомості. Грошові кошти для цих цілей виходять з розрахункового рахунку або беруться з каси організації.
 4. Всі операції, пов'язані з видачею заробітної плати фіксуються в касовій книзі.
 5. У тому випадку коли якийсь працівник не отримав свою зарплату, грошові кошти з каси повертаються на розрахунковий рахунок.

Варто зазначити, що ТОВ має подавати звітність по заробітної плати не тільки в ФНС, але й у позабюджетні фонди. Вся внутрішня документація, яка буде використовуватися для обліку ПДФО, може розроблятися суб'єктами підприємницької діяльності самостійно. У таких облікових регістрах повинна відображатися наступна інформація (ст. 230 НК):

 • ПІБ співробітників, яким виплачується заробітна платня та інші види грошової винагороди;
 • вид доходів;
 • за кодами ФНС надані відрахування;
 • суми і дати грошових виплат;
 • суми і дати утриманого прибуткового податку й т. д.

Але, існують уніфіковані форми звітів, які повинні заповнюватися ТОВ і подаватися в ФНС за місцем реєстрації. До 1.04. наступного за звітним періодом року (становить 12-ть календарних місяців) суб'єкти підприємницької діяльності повинні подати в ФНС форму 2НДФЛ в електронній формі. На паперовому носії інформації звіт здається тільки тими організаціями, в яких чисельність штатних працівників не перевищує десяти осіб (ст. 230 НК).

Форма 2НДФЛ повинна складатися і подаватися до контролюючого органу навіть у тому випадку, коли у звітному періоді суб'єкт підприємницької діяльності не проводив ніяких фінансових розрахунків з фізичними особами. У такій ситуації здається нульовий звіт у встановлені Федеральним законодавством терміни.

нульова звітність

Нульову звітність можна надіслати рекомендованим листом з описом та повідомленням.

Деякі власники ТОВ, відразу після відкриття приймають рішення не звертатися до контролюючих органів, так як не ведуть ніяких господарських операцій.

У цьому полягає їх головна помилка, що приводить до фінансових стягнень. Федеральним законодавством встановлено порядок здачі звітів в ФНС і в позабюджетні фонди, який передбачає подачу форм, навіть при відсутності комерційної діяльності.

При цьому Товариства з обмеженою відповідальністю повинні дотримуватися всі встановлені терміни, які діють для організацій, що працюють в звичайному режимі.

Нульові звіти представляють собою бланки уніфікованої форми, в яких вказуються реквізити суб'єкта підприємницької діяльності. У всіх колонках проставляються прочерки, або вони залишаються порожніми, якщо це передбачено відповідними нормативно-правовими актами. Далі бланки підписуються власниками ТОВ, завіряються мокрими печатками і подаються ними до контролюючих органів або позабюджетні фонди за місцем державної реєстрації.

Увага! Варто зазначити, що нульова звітність повинна здаватися в контролюючі органи навіть в тому випадку, коли в ТОВ ні числиться, ні директор, ні бухгалтер. Якщо організація здійснювала господарську діяльність, але потім бізнес став, то керівний склад разом з бухгалтерією, повинен піти у відпустку без утримання.

У тому випадку, коли у засновника ТОВ немає можливості особисто підійти в ФНС або інший державний орган, він може відправити нулівку поштою. Для цього йому слід зробити відправку у вигляді рекомендованого листа, з описом та повідомленням. В даному випадку саме бланк повідомлення буде виступати в якості доказу того, що звіт був отриманий, так як в ньому ставить дату і підпис співробітник відповідного контролюючого органу.

висновок

Незнання законів не звільняє суб'єктів підприємницької діяльності від відповідальності. Кожне ТОВ повинно відразу після державної реєстрації визначитися із податковим режимом, на якому буде здійснювати комерційну діяльність. Також, з першого дня роботи, повинна документально фіксуватися кожна господарська операція.

Дані первинного обліку в обов'язковому порядку відображаються у відповідних облікових регістрах, підсумкові суми з яких задіюються при формуванні бухгалтерської та податкової звітності. По завершенні кожного звітного періоду, який може становити місяць, квартал або рік, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi здає звітність до контролюючих органів, а також сплачує всі податкові зобов'язання і страхові збори.

Відео про звітність ТОВ на ССО: