Реклама
Реклама
Реклама

Заподіяння моральної шкоди

  1. Що таке моральна шкода, немайнові права громадян Згідно з положенням основного закону нашої держави...
  2. Моральна шкода та сума його відшкодування
  3. Юридична допомога адвоката в рамках відшкодування моральної шкоди
  4. Схожі статті:

Що таке моральна шкода, немайнові права громадян

Згідно з положенням основного закону нашої держави ми проголосили найвищою цінністю - забезпечення законних прав і свобод громадян. Чи не в залежності від статі, раси, мови, національності, посадового і майнового стану місця проживання, релігії та інших обставин держава повинна гарантувати кожному реальне здійснення цих прав. Мораль, моральну шкоду - одне з складних понять, яке багато в чому можна віднести до якихось суб'єктивних ознак нашого життя. Це область людського сприйняття, оцінок і багато чого іншого, що не залишає сліду в об'єктивній реальності. З точки зору закону це один з видів немайнових прав людини. Право відшкодувати моральну шкоду, завдану згодом порушення його прав і свобод - одна з найважливіших гарантій для сучасної людини. Якщо звернутися до нашої історії, то можна зробити висновок про те, що в праві дореволюційної Росії захист немайнових прав була обмежена лише нормою про можливість отримання винагороди за завдану моральну шкоду при нанесенні шкоди честі та гідності громадянина. У цей період, зазначений інститут розвитку не отримав. Тим паче він не отримав розвитку в так званий "радянський" період. Повний законодавче закріплення цей інститут отримує лише в 90-і роки. Саме поняття було введено в правову систему нашої країни тільки з появою Закону "Про пресу та інші засоби масової інформації", який був прийнятий 12 червня 1990 року. Зараз він вже не діє. Він не розкривав в повній мірі змісту і ознак поняття моральної шкоди. Цей закон лише говорив про те, що заподіяна громадянинові в результаті поширення в ЗМІ відомостей, які не відповідали дійсності, паплюжили честь і гідність громадянина може бути відшкодована за рішенням суду. Це відносилося і до засобів масової інформації та до винних громадян і посадових осіб. 31 травня 1991 року Основами Цивільного законодавства РСР було введено поняття моральної шкоди певного як фізичні і моральні страждання. Далі, введене в обіг поняття було закріплено в множинних правових актах.

Чим може бути завдано моральну шкоду

Причини виникнення моральної шкоди можуть бути різні. Переживання, до яких закон відносить моральну шкоду можуть виникнути в наслідок втрати родичів, втрати роботи, розкриттям лікарської або сімейної таємниці, тимчасовим обмеженням або повним позбавленням певних, наданих законом прав, неможливість продовжувати активне життя внаслідок втрати деяких фізичних можливостей, фізичного болю, ушкодженням здоров'я , поширення неправдивих відомостей в ЗМІ. Цей список не є закритим. Його можна продовжувати довго. Не існує вичерпного переліку моральних страждань. Моральні страждання складне поняття. Безліч різних визначень об'єднує одне - це сукупність деяких негативних емоцій. Це може бути почуття образи, страху, приниження. У загальному сенсі це негативна психічна реакція людини на створений тією чи іншою причиною подразник. Один з видів причин по яким може бути завдано моральну шкоду є злочин. Кожним злочином проти особистості потерпілій особі наноситься моральну шкоду. Однак не всі особи, які визнаються потерпілими в повній мірі знають свої права і можуть відстоювати їх у суді. Що таке моральна шкода? Моральна шкода це відповідно до Цивільного кодексу РФ фізичні або моральні страждання нанесені потерпілій особі діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага. Поняття матеріальних благ включає в себе безліч факторів. Будь-які моральні страждання пов'язані з нанесенням, наприклад, тілесних ушкоджень можуть бути визнані нанесеним моральною шкодою. Так, наприклад, завдавши тілесних ушкоджень, які видно неозброєним поглядом винна особа підлягає не тільки кримінальної відповідальності, а може бути також притягнуто до цивільної відповідальності, за нанесення моральної шкоди, пов'язаної з моральними стражданнями потерпілого. Видимі іншим особам тілесних ушкоджень змушують потерпілого переживати, відчувати себе неповноцінним по відношенню до інших людей. Все це і є - моральну шкоду, завдану потерпілому.

Моральна шкода та сума його відшкодування

Моральна шкода може бути викликаний образами, що ганьбить гідність і ділову репутацію громадянина інформацією, а також самим фактом скоєння злочину. Відповідно до закону моральну шкоду компенсується за допомогою покладання на порушника зобов'язання грошової виплати на адресу потерпілої сторони. Закон не передбачає чітких правил визначення грошової суми, що підлягає виплаті. Однак суди повинні керуватися принципом справедливості, доцільності та пропорційності завданої шкоди та підлягає виплаті компенсації. Пред'явлення цивільного позову про відшкодування моральної шкоди може бути як в рамках кримінального судочинства, за допомогою подачі позову слідчому, дізнавачу або в суд. Також цивільний позов про відшкодування моральної шкоди може бути поданий окремо в рамках цивільного судочинства. Звертайтеся по допомогу до професійних адвокатів володіє спеціальним статусом, і які мають всім спектром прав, наданих їм законом. У подібному випадку адвокат допоможе Вам скласти грамотно позов про відшкодування завданої моральної шкоди, відстояти порушені відносно Вас права і законні інтереси.

Юридична допомога адвоката в рамках відшкодування моральної шкоди

Однією з найважливіших завдань при захисті нематеріальних прав є правильне формулювання позовних вимог. Необхідно також обґрунтувати суму. Всю цю допомогу може надати кваліфікований адвокат. В рамках захисту потерпілого грамотний адвокат завжди запропонує Вам результативно пред'явити позов до винної особи про відшкодування моральної шкоди та доб'ється реального отримання належних грошових коштів. Не соромтеся захищати свої права, не соромтеся відстоювати свої інтереси, звертайтеся до професійних адвокатів, вони завжди допоможуть Вам вийти з будь-якої складної правової ситуації!

Не соромтеся захищати свої права, не соромтеся відстоювати свої інтереси, звертайтеся до професійних адвокатів, вони завжди допоможуть Вам вийти з будь-якої складної правової ситуації

Гранично складно передати всі знання, які були отримані в результаті багаторічного навчання і практичної діяльності в одній маленькій статті або навіть сотнях статей на сайті. Навіть прочитавши тисячі сторінок тексту далеко не кожна людина стане мислити як юрист, використовувати свої права як юрист, досягати позитивних результатів як кращі представники юридичної професії. Кожною справою повинні займатися професіонали. Саме тому, якщо Ваша життя склалося таким чином, що без допомоги адвоката не обійтися, краще за все негайно звернутися до нього. Своєчасність підключення кваліфікованого правового консультанта найбільше позначається на кінцевому результаті! Якщо у Вас є необхідність в отриманні юридичної допомоги, зверніться за нею зараз! Набравши один із зазначених на нашому сайті номерів і отримаєте юридичну консультацію в найближчий зручний для Вас час! Іноді правильну пораду, може зіграти ключову роль в розвитку ситуації! Як правило Русский "авось" призводить до плачевних наслідків!

Схожі статті:

Адвокат - Шахрайство Постанова пленуму ВС

Адвокатська таємниця

Тероризм як кримінальний злочин

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою

Як Вибрати адвоката? У кого отримувати юридичну допомогу?

Що таке моральна шкода?
У кого отримувати юридичну допомогу?