Реклама
Реклама
Реклама

Запитання і відповіді № 03 :: На ведення справ підприємця можна видати генеральну довіреність

Запитання і відповіді № 03 (21.1.2008)
Ви запитали редакцію

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Фізична особа зареєстрована в Україні як суб'єкт підприємницької діяльності, проте фактично проживає за кордоном. Для ведення своїх справ в Україні підприємець хоче видати довіреність представникові. Які повноваження треба передбачити у довіреності, щоб представник міг вирішувати якомога ширше коло питань господарської діяльності підприємця?

Йдеться про так званої генеральної довіреності на ведення справ особи її представником. Ось фрагмент такої довіреності, яка включає далеко не вичерпний перелік можливих повноважень представника:

«- ... Представляти мої інтереси як підприємця за всіма без винятку питань у відповідних державних і недержавних установах і організаціях різних форм власності та підпорядкування (бажано перерахувати), а також отримувати свідоцтва про сплату єдиного податку, ліцензії, подавати декларації, звіти та інші документи ... надавати роз'яснення та довідки, платити податки і, в разі необхідності, штрафи, заповнювати реєстраційні картки, необхідні для реєстрації та перереєстрації мене як предпринимат я, подавати в центр зайнятості трудові договори для реєстрації трудових відносин з найманими працівниками, отримувати зареєстровані трудові договори і довідки про трудові відносини, укладати і підписувати трудові угоди, самостійно визначати їх умови, приймати і звільняти найманих працівників з правом розірвання вищевказаних трудових угод, реєструвати в органах ДПС трудові відносини з найманими працівниками; бути представником в банківських установах, відкривати банківські рахунки, отримувати виписки з рахунків, відкритих на моє ім'я, довідки про рух грошових коштів, нарахування відсотків по них або русі зазначених сум;

- бути моїм представником в усіх судах України незалежно від інстанцій у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, скаржнику, заявнику, третій особі, потерпілому, зацікавленій особі, а також в органах державної виконавчої служби при виконанні судових рішень як стягувача, так і боржника, при оскарженні дій державних виконавців, зокрема право на пред'явлення позову, подачу заяви, скарги, повного або часткового відмови від позовних вимог, зміни предмета позову, визнання позовних вимог, укладення мирової угоди, апеляційного та касаційного оскарження рішень, постанов, ухвал суду, подання виконавчого листа до стягнення ... ».

Таку довіреність слід засвідчити нотаріально. У генеральній довіреності іноді передбачаються повноваження повіреного на продаж будь-якого майна довірителя, в т. Ч. Нерухомості і земельних ділянок. Однак реалізувати такі повноваження буде важко. Договір на відчуження нерухомості або земельної ділянки доведеться засвідчувати нотаріально, і нотаріусів в більшості випадків не задовольнить така загальна формулювання. Вони вимагатимуть, щоб відчужується нерухомість була в довіреності ідентифікована.

Дмитро Гарний, «Дебет-Кредит»

Готівкові розрахунки за надані послуги можуть проводитися без РРО   Ви запитали редакцію   Підприємство надає бухгалтерські та юридичні послуги Готівкові розрахунки за надані послуги можуть проводитися без РРО
Ви запитали редакцію
Підприємство надає бухгалтерські та юридичні послуги. Чи можна в оплату за надані послуги брати готівку в касу підприємства без реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та розрахункових книжок? ...

Право на відпустку перед і після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами   № 19 (11 Право на відпустку перед і після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами
№ 19 (11.5.2015) :: Ви запитали редакцію
Чи можна надати працівниці відпустку безпосередньо перед і одразу після
відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами? ...

Заява на відпустку - пережиток минулого   № 19 (11 Заява на відпустку - пережиток минулого
№ 19 (11.5.2015) :: Ви запитали редакцію
Які заходи має вжити підприємство, якщо працівник не пише заяву на відпустку? ...

Які повноваження треба передбачити у довіреності, щоб представник міг вирішувати якомога ширше коло питань господарської діяльності підприємця?
Чи можна в оплату за надані послуги брати готівку в касу підприємства без реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та розрахункових книжок?