Реклама
Реклама
Реклама

За особливими правилами, з особливими вимогами

Про забезпечення безпеки під час перевезення небезпечних вантажів в Республіці Білорусь розповідає провідний державний інспектор управління нагляду за безпекою під час перевезення небезпечних вантажів Департаменту з нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь (Держгірпромнагляд) Микола Зайко.

Про забезпечення безпеки під час перевезення небезпечних вантажів в Республіці Білорусь розповідає провідний державний інспектор управління нагляду за безпекою під час перевезення небезпечних вантажів Департаменту з нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь (Держгірпромнагляд) Микола Зайко

Про суб'єктів господарювання

Перевезення небезпечних вантажів в країні здійснюють 2740 суб'єктів господарювання, з них автомобільним транспортом - 2369, залізничним - 366, повітряним - чотири і внутрішнім водним - один.

Виготовленням транспортних засобів, тари і устаткування, призначених для перевезення небезпечних вантажів, займаються 17 організацій, технічним діагностуванням і ремонтом - 9, підготовкою працівників - 28.

Про ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ

З 2001 року діяльність в області безпеки перевезення небезпечних вантажів здійснюється в рамках Закону Республіки Білорусь «Про перевезення небезпечних вантажів». З 2013-го у зв'язку з внесеними змінами та доповненнями Закон діє в новій редакції. В цілому законодавча база нараховує понад 15 актів.

Міністерством з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь затверджуються Правила щодо забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів, які є технічним нормативним правовим актом, що встановлює переліки небезпечних вантажів, допущених до перевезення, і обов'язкові для дотримання вимоги їх перевезення.

МНС також стверджує порядок підготовки працівників суб'єктів перевезення, порядок розслідування аварій та інцидентів і порядок обліку аварій і інцидентів, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів.

Зазначу, в даний час Держпромнаглядом ведеться робота з комплексної переробки Правил щодо забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом в Республіці Білорусь. Це обумовлено необхідністю їх гармонізації з міжнародними актами.

Проект правил приведений у відповідність до вимог:

- Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів та доповненнями, які вступили в силу з 1 січня 2015 року;

- Технічного регламенту Митного союзу «Про безпеку колісних транспортних засобів» (ТР ТЗ 018/2011), затвердженого рішенням комісії Митного союзу від 9 грудня 2011 року № 877.

Про нагляд за ПЕРЕВЕЗЕННЯМ небезпечних вантажів

Нагляд здійснюється відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 16 жовтня 2009 р № 510 «Про вдосконалення контрольної (наглядової) діяльності в Республіці Білорусь» і внесеними змінами відповідно до Указу від 03.06.2016 № 188.

Указом встановлено критерії віднесення суб'єктів господарювання до високого, середнього або низької групі ризику; регламентуються вимоги, порядок, терміни проведення планових, позапланових, контрольних перевірок.

В межах своєї компетенції МНС Республіки Білорусь і Держгірпромнагляд контролюють виконання наступних міжнародних норм:

- Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок від 26 жовтня 1979 года;

- Конвенції міжнародної організації цивільної авіації від 7 грудня 1944 року - вступила в силу для Республіки Білорусь 4 липня 1993 року;

- Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів - вступило в силу для Республіки Білорусь 5 травня 1993 року;

- Угоди про міжнародне залізничне вантажне і пасажирське сполучення - вступило в силу для Республіки Білорусь 6 жовтня 1993 року.

Відповідно до Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 30 листопада 2012 р № 1105 «Про затвердження переліку заходів технічного (технологічного, піврічного) характеру» проводиться огляд автомобільних транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, на предмет технічного стану, оснащення та оформлення, дотримання маршруту слідування.

Необхідно відзначити, що також функціонує система нагляду і контролю у взаємодії з УП «Белтехосмотр», Державтоінспекцією, ревізорським апаратом Білоруської залізниці, службою безпеки польотів Департаменту з авіації, що діагностують і навчальними організаціями.

Нагляд також здійснюється з використанням заходів профілактичного і попереджувального характеру:

- проведення моніторингів та напрямок рекомендацій щодо усунення та недопущення виявлених недоліків;

- проведення роз'яснювальної роботи про порядок дотримання вимог законодавства;

- інформування суб'єктів (в тому числі з використанням засобів глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та ЗМІ) про типові порушення, що виявляються в ході перевірок;

- проведення семінарів і круглих столів.

Суб'єктами перевезення встановлений і виробничий контроль. В організаціях призначаються відповідальні фахівці, які пройшли підготовку в навчальних організаціях. Фахівці щорічно готують звіт про стан безпеки перевезення небезпечних вантажів з оціночними параметрами, що відповідають міжнародним нормам. Даний документ зберігається в організації протягом п'яти років і може бути затребуваний наглядовими органами в будь-який час.

ПРО аварій та інцидентів

При перевезенні автомобільним транспортом відзначено зниження з 9 інцидентів у 2001 році до нуля за станом на I півріччя 2016 року, а на залізничному - зі 126 інцидентів у 2001 році до нуля за станом на I півріччя 2016 року.

Загибелі та травматизму людей при перевезенні небезпечних вантажів не допущено з 2003 року.

Про адміністративну процедуру

Вимоги, що стосуються здійснення адміністративних процедур, реєстрації транспортних засобів, допуску їх до роботи, видачі свідоцтв про підготовку працівників, встановлені:

- Указом Президента Республіки Білорусь від 26 квітня 2010 року № 200 «Про адміністративні процедури, що здійснюються державними органами та іншими організаціями за заявами громадян»;

- Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 17 лютого 2012 року № 156 «Про затвердження єдиного Переліку адміністративних процедур, що здійснюються державними органами та іншими організаціями щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців».

Ліцензії на перевезення небезпечних вантажів не потрібно. Діє мінімальний перелік адміністративних процедур:

- Видача дозволу на право виготовлення конкретних моделей об'єктів перевезення небезпечних вантажів (спеціалізованих транспортних засобів, цистерн і посудин під тиском). Виняток становлять об'єкти перевезення, на дії яких поширюються технічні регламенти Митного союзу і (або) Євразійського економічного союзу. Відповідність вимогам зазначених регламентів ними і підтверджується.

- Видача дозволу на право виготовлення або застосування в Республіці Білорусь імпортних об'єктів перевезення небезпечних вантажів (спеціалізованих транспортних засобів, цистерн і посудин під тиском). Виняток також становлять об'єкти перевезення, на дії яких поширюються технічні регламенти Митного союзу і (або) Євразійського економічного союзу. Відповідність вимогам зазначених регламентів ними і підтверджується.

- Видача дозволу на право проведення підготовки та перепідготовки осіб, зайнятих перевезенням небезпечних вантажів.

- Видача свідоцтва про підготовку працівника, зайнятого перевезенням небезпечних вантажів.

Указом Президента Республіки Білорусь встановлено обов'язкове страхування цивільної відповідальності перевізника при перевезенні небезпечних вантажів.

ПІДГОТОВКА КАДРІВ

Підготовка осіб, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів повітряним транспортом, здійснюється відповідно до міжнародних норм з періодичністю 1 раз в два роки, іншими видами транспорту - один раз в п'ять років і проводиться в організаціях, що мають дозвіл Держгірпромнагляду. У рік підготовку проходить понад 7000 чоловік.

Прийом іспитів і видачу свідоцтв здійснює Держгірпромнагляд відповідно до статті 9 Закону Республіки Білорусь «Про перевезення небезпечних вантажів».

Свідоцтва відповідають міжнародним стандартам. Наприклад, для водіїв вони виготовляються з пластика з додатковими елементами захисту, що відповідає стандарту ISO.

Олена ПЕТРОВА, «ДТП»

За матеріалами семінару «Про реалізацію державної політики в галузі охорони праці та забезпечення безпеки транспортної діяльності»

схоже