Реклама
Реклама
Реклама

Вплив ЗМІ на громадську думку - Міжнародний журнал «Медіа. Інформація. Комунікація »(MIC) ®

 1. Cкачать статтю в .pdf

УДК 316
60.5


Н. В. Абцешко, Е.В. Тимошевич,
студенти Інституту соціально-гуманітарної освіти,
Білоруський державний економічний університет

Анотація. В даній статті йдеться про вплив ЗМІ на громадську думку. Розглянуто основні види маніпуляції і прийоми ЗМІ, які допомагають маніпулювати громадською думкою.
Ключові слова: ЗМІ, громадська думка, маніпуляція, пропаганда.

Abstract. This article deals with the influence of media on public opinion. The main types of manipulation and media techniques that help manipulate public opinion.
Keywords: media, public opinion manipulation, propaganda.

УДК 316  60 Cкачать статтю в .pdf

Мета дослідження - вивчення особливостей впливу ЗМІ на формування громадської думки.

Завдання дослідження:

 1. Визначити проблему впливу ЗМІ на суспільну думку.
 2. Розглянути прийоми і механізми, які ЗМІ використовують для маніпуляції на громадську думку.

Проблематика ролі засобів масової інформації на громадську думку актуально протягом багатьох століть. На початку XX століття, коли остаточно з'явилися і увійшли в масовий вжиток такі засоби передачі інформації як: телефон, телеграф, радіо, кінематограф, з'явилося набагато більше можливостей для масової маніпуляції людьми. Інформація стала доступна, для всіх шарів суспільства. Таким чином, змінилася політична комунікація, у якій з'явилися нові засоби, а відповідно, і цілі.
Актуальність дослідження полягає в тому, що масова комунікація стала відображенням всієї інформаційної середовища суспільства, а засоби масової інформації - найважливішим суспільним, в тому числі політичним, інструментом впливу.

З середини XX століття багато зарубіжні вчені стали займатися питаннями вивчення впливу засобів масової інформації на громадську думку, тим самим довівши, що засоби масової інформації можуть бути хорошим маніпулятором. Так, наприклад, був виявлений взаємозв'язок між темами в ЗМІ і настроєм громадської думки шляхом математичного аналізу соціологічних даних і контент-аналізу газетних статей і телевізійних сюжетів. Саме тоді і було введено поняття «порядок денний», певне як набір сюжетів і проблем, що вважаються найбільш важливими на той чи інший відрізок часу. «Встановлення порядку денного», тобто впровадження даного набору в свідомість аудиторії, стало основною діяльністю засобів масової інформації.

У Радянському Союзі здійснювався пильний погляд до громадської думки, його постійний облік були однією з характерних рис політики КПРС. Починаючи з звітів Леніна, який говорив: «Розвиток свідомості мас залишається, як і завжди, базою і головним змістом всієї нашої роботи», радянський уряд активно прагнуло до того, щоб кожен громадянин читав газету, слухав радіо і дивився телевізор. Масовий охоплення згаданих коштів призвів до того, що ці кошти стали, дійсно, доступними кожній людині.

Засоби масової інформації впливають на середнього споживача настільки сильно, що можуть сформувати громадську думку в потрібному їм напрямку.

Найбільшу загрозу для нашого суспільства представляють ЗМІ, коли постають перед нами в ролі політичного маніпулятора. Маніпулювання - приховане правління політичною свідомістю і поведінкою людей з метою примусити діяти всупереч власним інтересам.

Найчастіше в основі маніпулювання лежить обман і брехню. Маніпулювання в політиці є способам соціального управління. Цей процес здійснюється непомітно для керівників, не вимагає великих матеріальних витрат, необхідних для підкупу політичних супротивників, не тягне за собою жертв і крові. Безсумнівно, що основним інструментом політичного маніпулювання є ЗМІ. Вони мають всі можливості для впливу на свідомість мас.

Методика загального маніпулювання проста. У багатьох випадків вона базується на спробі впливати на людину за такими каналам, які найменше контролюються усвідомлено. Результатом дій є впровадження в масову свідомість соціально-політичних міфів.

Соціально-політичні міфи - це ілюзорні ідеї, які стверджують певні цінності і норми і сприймаються зазвичай на віру, без раціонального осмислення. Міфи є основою всієї неправдивої картини світу, яка створюється маніпуляторами. Таким прикладом є, СРСР, коли базисом комуністичної системи маніпулювання були міфи про приватну власність як про головне побудник зла, про те, що єдино вірним соціальним вченням є марксизм-ленінізм і т.д [3, с. 81].

Можна зробити висновок про те, що художня реальність, створювана засобами масової інформації, змінює реальність світу і є основним політичним маніпулятором. ЗМІ мають монополію на інформацію і тому визначають пріоритети подій. Кожен день у всьому світі відбувається величезна кількість подій. Але на наше огляд виводиться тільки та частина, яку ЗМІ вводять в сферу уваги. Це головна передумова для маніпуляції.
Завдяки здатності виражати різні думки з допомогою словосполучень одна людина може впливати на сприйняття навколишньої дійсності іншої людини.

Так само маніпуляція ЗМІ полягає в необхідності інтерпретувати і коментувати факти. Все тут визначає журналіст, якими словами опише події, що підкреслить, в який контекст вмонтує і т.д.

Особливо відкриті маніпулятивні можливості ЗМІ проявляються в ході виборчих кампаній. Найбільш ефективно вони керують результатами соціологічних опитувань. Одну і ту ж цифру можна подати по-різному. В одному контексті її можна уявити, як успіх, в іншому - як поразку.

Метод маніпулювання привертає всіх політиків і всіх тих, хто будь-яку ціну прагне до успіху. Маніпуляторів неможливо зловити і притягнути до відповідальності.

Методика процесу маніпуляції несе в собі використання великої кількості певних методів для впливу на розум людей. За допомогою інформації, відбувається маніпулювання свідомістю. У ЗМІ достатньо можливостей для маніпуляцій: вони навмисно спотворюють реальну інформацію, недоговорюючи про одних фактах і видаючи інші і т.д.

Громадське думки - це форма масової свідомості, яка відображає інтереси, настрої, почуття різних груп людей до фактів і явищ суспільного життя. Суб'єкт громадської думки можна виділити як: різні спільності, в рамках яких формується і виражається загальнонародне думка [3, с. 217]. Об'єктом громадської думки є подія, явище, процес, соціальний факт то, з приводу чого складається громадська думка. Можна виділити наступні етапи формування громадської думки:

 1. здобуття влади та оцінка інформації;
 2. формування громадської думки шляхом обміну індивідуально-груповими точками зору
 3. вираз у вербальній формі
 4. вираз в поведінкової формі.

Основні функції громадської думки - інформаційна і регулятивна. Поряд з ними реалізуються додаткові функції - контрольна, консультативна, директивна, оцінна.

Основними напрямками досліджень по вивченню громадської думки є:

 • політика (виборчі кампанії, ставлення до владних структур, прийнятність політичних рішень);
 • соціальна сфера;
 • бізнес (споживчий ринок, рекламний ринок).

Основними аспектами впливу ЗМІ на суспільну свідомість є вплив на все біологічних потреб населення, зміна свідомості, за коштами повторення певної інформації, зменшення особистого простору людини, в якому він міг би перебувати без впливу реклами або іншої інформації цільового призначення.

Існують наступні механізми і прийоми психологічного впливу, щоб донести інформацію до аудиторії. Це навіювання, переконання, психічне зараження, прийоми переконання, завоювання аудиторії, аргументації. Багато прийоми ЗМІ вкрай не етичні і не коректні, так само варто пам'ятати, що незалежних ЗМІ не існують, всі вони мають власників і спонсорів переслідують свої цілі і інтереси.

Реклама в ЗМІ, в чималому ступені, формує світогляд сучасної людини, звертаючись при цьому до емоційної сфери, а не до свідомості глядача. Саме реклама нав'язує деструктивні стереотипи поведінки, не властиві традиційній культурі. Основна роль при цьому належить телебаченню і Інтернету.

Громадська думка, часто піддається негативному впливу з боку засобів масової інформації. Однак те ж саме громадська думка може взяти на себе функції контролю і захистити суспільство від потоків негативу [2, с. 331]. У РФ в 2000 р була створена громадська організація «Батьківський комітет», яка проводить аналіз кіно-, теле-, аудіо-відео, друкованої та рекламної продукції, що може завдати шкоди моральному, психічному, духовному і психічному розвитку дітей і підлітків за наступними категоріями:

 • демонстрація і пропаганда насильства;
 • демонстрація і пропаганда жорстокості;
 • еротичний і порнографічний характер інформації;
 • пропаганда асоціальної і антисоціальної поведінки;
 • пропаганда потенційно небезпечних видів діяльності;
 • демонстрація і пропаганда окультно-містичних практик та ритуалів;
 • пропаганда деструктивних релігійних ідей і навчань, використання деструктивних психотехнік;
 • демонстрація і пропаганда руйнування сімейних цінностей.

За останні кілька століть роль ЗМІ колосально зросла, контент став загальнодоступний, дізнатися новини можна через смартфон, в будь-якій точці світу. Вплив ЗМІ може бути як позитивним, так і негативним, ЗМІ повинні функціонувати незалежно від держави, і висвітлювати ситуацію з різних сторін, це є базисом функціонування громадянського суспільства. Різні ЗМІ по-різному висвітлюють події, заголовки і зміст можуть колосально відрізнятися. Новини по Сирії і події на Сході України, в залежності від спрямованості відрізняються. Коли ми читаємо заголовок на російських джерелах можна прочитати і почути, що невдалу бомбардування в Сирії з жертвами здійснила коаліції на чолі з США, західні ЗМІ, в усьому звинувачують Росію і урядові війська, наприклад, до цих пір не ясно яка зі сторін відповідальна за бомбардування гуманітарного конвою ООН, і таких прикладів тільки по Близькому Сходу і Україні величезна кількість.

Так само ЗМІ при висвітленні події: демонстрацій, масових заворушень, походів і т.д. колосально розходяться в кількості учасників, для введення публіку в оману можуть використовуватися брудні прийоми: демонстрація матеріалів з інших заходів, певні ракурси і т.д.

Що б відвернути увагу від значущих проблем, ЗМІ насичує інформаційний простір малозначними повідомленнями. Прийом актуальний для того, щоб не дати громадянам можливості отримувати реальну інформацію конкретного події. Прикладом є «маленька переможна війна». Держава затіває маленьку звитяжну війну для відволікання від внутрішніх проблем і яка буде максимально озвучено в ЗМІ.

ЗМІ завжди вкрай емоційно висвітлюють певні події і дають йому оцінку. У цьому й відмінність вченого від журналіста. Це було ще зазначено в роботах М. Вебера.

Також ЗМІ нав'язують громадянам як треба жити, у що одягатися і т.д. Можна зробити висновок, що ЗМІ накладають відбиток на ціннісну орієнтацію суспільства.

ЗМІ знають, які новини необхідні людині, часто краще, ніж він сам. Мас-медіа володіють не малим впливом і в чималому ступені керують суспільною свідомістю.

У підсумку можна сказати, що ЗМІ дійсно 4 влада, яка грає важливу роль в житті людства. Що б отримати більш-менш достовірну інформацію, треба розглянути її з різних сторін, і в інтерпретації різних джерел, все ставити під сумнів і уникати журналістських прийомів, яких існує чимало. Монополія держави на ЗМІ може призвести до ситуації, яку ми зараз спостерігаємо в КНДР. ЗМІ відкладають вагомий відбиток на наш спосіб життя, ідеологію і ціннісно-культурні установки.

В інформаційну еру, інформація є відкритою і масово. Без праці можна знайти новина, яка нас цікавить, лише кілька разів клацнувши клавіш смартфона. Але так звичайно було не завжди, ще кілька століть назад новини були доступні, тільки елітарним верствам, а не заточені на широкий загал, інформація могла йти до одержувача місяці.
В роботі було дано визначення поняттю громадської думки і розписані етапи його формування. Описано прийоми і механізми впливу на громадську думку та прийоми маніпуляції.

література

 • Вартанова Є.Л. Медіаекономіка зарубіжних країн. Навчальний посібник. - М .: Аспект Пресс, 2003. 456 с.
 • Ліппман, У. Громадська думка / пров. з англ. Т. В. Барчунова; під ред. К. А. Левінсон, К. В. Петренко. - М .: Інститут Фонду «Громадська думка», 2004. - 384 с.
 • Плющ, А.Н. Про інформаційному вплив політичних суб'єктів на електорат // Соціологічні дослідження. - 2010. - № 1. - С. 77-86.