Реклама
Реклама
Реклама

Водні ресурси Алтайського краю: якість, використання, охорона: Монографія

  1. Кормаков В.І., Комарова Л.Ф. Водні ресурси Алтайського краю: якість, використання, охорона: Монографія....

Читальна зала ->

Кормаков В.І., Комарова Л.Ф. Водні ресурси Алтайського краю: якість, використання, охорона: Монографія. - Барнаул: Видавництво АлтГТУ, 2007. - 164 с.

Завантажити повний текст Завантажити повний текст

Вступ 1 СТАН ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ 1.1 Властивості і класифікація вод 1.2 Характеристика стічних вод 1.3 Сучасний стан водних ресурсів Росії 1.4 Загальна характеристика водно-ресурсного потенціалу Алтайського краю 1.4.1 Ресурси і якість поверхневих водних об'єктів 1.4.2 Ресурси і якість підземних водних об'єктів 1.4. 3 Стан водних екологічних систем 1.5 Якість води водних об'єктів 1.6 Визначення ступеня очищення виробничих стічних вод 2 ВИКОРИСТАННЯ вОДНИХ РЕСУРСІВ 2.1 Водоспоживання і водовідведення 2.1.1 Споживана ення води 2.1.2 Структура і обсяги водоспоживання 2.1.3 Структура і обсяги водовідведення 2.1.4 Системи водопостачання та водовідведення 2.1.5 Водоспоживання і водовідведення по басейнах річок і галузям економіки 2.2 Режими використання водних ресурсів водосховищ 3 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 3.1 Структура державного управління 3.2 Основи водного законодавства 3.2.1 Здійснення законопроектної та нормативно-правової роботи 3.2.2 Водний кодекс РФ 3.3 Розробка схем комплексного використання і охорони водних об'єктів 3.4 Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі використання, охорони та відтворення водних об'єктів 3.5 Економічне регулювання та фінансування водогосподарської та водоохоронної діяльності 3.6 Ліцензування водокористування 3.7 Інформаційне забезпечення 3.7.1 Державний облік використання вод 3.7.2 Державний водний кадастр 3.7.3 Державний моніторинг водних об'єктів 3.8 Басейнові угоди 3.9 Державна експертиза проектів 3.10 Державний контроль за викон освітою і охороною водних об'єктів 3.11 Державний нагляд за безпекою гідротехнічних споруд 3.12 Міжнародне співробітництво в області спільного використання та охорони транскордонних водних об'єктів 4 РЕАЛІЗАЦІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ І ВОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ 4.1 Шляхи зменшення кількості стічних вод і їх забрудненості 4.2 Розробка і реалізація цільових програм, водогосподарських та водоохоронних заходів 4.3 Водогосподарські системи та споруди 4.3.1 Гідротехнічні споруди 4.3.2 Очисні споруди та установки 4.4 Системи оборотного і повторно-послідовного використання води 4.5 Охорона водних ресурсів 4.5.1 Охорона поверхневих водних об'єктів 4.5.2 Охорона підземних водних об'єктів 4.5.3 ВОДООХОРОННІ зони водних об'єктів і прибережні захисні смуги 4.5.4 Особливо охоронювані під дние об'єкти, в тому числі міжнародного значення 5 ШКІДЛИВЕ ВПЛИВ ВОД і НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ нА ВОДНИХ ОБ'ЄКТАХ 6 ПРОГНОЗ СТАНУ і ОЦІНКА РОЗВИТКУ водогосподарську обстановку 6.1 Основні проблеми та вжиті заходи 6.1.1 Зростання ризику аварій на гідротехнічних споруджений ях 6.1.2 Шкідливий вплив вод 6.2 Прогноз стану і використання водних ресурсів та розвитку водогосподарської обстановки ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА

Читальна зала


Дякуємо за підтримку

ресурс WWW.RUSMAYKA.RU - магазин прикольних футболок і бейсболок. На ці високоякісні вироби нанесені малюнки, що відображають незвичайні або несподівані емоції. Для людей, що подолали сірість.