Реклама
Реклама
Реклама

Визначення розміру аліментів на дитину

 1. Мінімальний розмір аліментів
 2. Хто заявляє вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі
 3. Облік судом наявності у платника інших осіб, він зобов'язаний утримувати
 4. Максимальний розмір аліментів

зміст

 1. Мінімальний розмір аліментів
 2. Хто заявляє вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі
 3. Облік судом наявності у платника інших осіб, яких він зобов'язаний утримувати
 4. Максимальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів  Хто заявляє вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі  Облік судом наявності у платника інших осіб, яких він зобов'язаний утримувати  Максимальний розмір аліментів

Визначення розміру аліментів на дитину здійснюється судом з урахуванням обставин передбачених статтею 182 СК України.

При визначенні розміру аліментів суд враховує

1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
3-1) наявність на праві власності, володіння та / або користування у платника аліментів майна і майнових прав, в тому числі рухомого і нерухомого майна, грошових коштів, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, в тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
4) інші обставини, що мають істотне значення.

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, коли аліменти присуджуються у твердій грошовій сумі, як це передбачено статтею 184 СК України.

Відповідно до ст. 183 Сімейного Кодексу України, частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом.

Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

1. Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

2. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

3. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 СК України, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку .

ч. 5 ст. 183 СК України зазначає розміри аліментів: на одну дитину - чверті, на двох дітей - одна третина, на трьох і більше дітей - половина заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Сімейним кодексом України передбачено стягнення аліментів у частці від заробітку (доходу) і в твердій грошовій сумі. Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Хто заявляє вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

Вимога про присудження аліментів у твердій грошовій сумі в процесі судового розгляду вправі заявити не тільки позивач, але і платник аліментів - відповідач.

У разі стягнення аліментів у частці від заробітку, мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ст. 182 СК України). Якщо аліменти менше цього розміру, дитині призначається державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 50% прожиткового мінімуму.

Розмір прожиткового мінімуму встановлюється в Законі України «Про державний бюджет України» на відповідний рік .

При цьому необхідно мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду винесених раніше судових рішень про їх стягнення.

Апеляційні суди нерідко скасовують рішення судів першої інстанції через те, що в резолютивній частині не міститься посилання на мінімальний розмір аліментів.

Відсутність такого посилання може привести до порушення майнових прав дитини, зниження розміру аліментів, нижче мінімуму, передбаченого законом.

Облік судом наявності у платника інших осіб, він зобов'язаний утримувати

Визначення розміру аліментів на дитину здійснюється судом з урахуванням у платника аліментів на утримання інших осіб, яких він зобов'язаний утримувати.

До категорії таких осіб належать:

 1. інші діти;
 2. непрацездатний чоловік, дружина;
 3. непрацездатні батьки;
 4. непрацездатні повнолітні дочка, син;
 5. працездатні повнолітні дочка, син, які продовжують навчання.

Наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина враховується судом незалежно від того, чи надає він їм фактично зміст чи ні.

При визначенні розміру аліментів на дитину не виключені випадки, коли батько, з яким пред'явлено позовні вимоги, вже виплачує аліменти на інших осіб (дітей, непрацездатного чоловіка, жінку в іншому шлюбі, батьків).

Однак, якщо такі вимоги не заявлені, суд враховує можливість їх появи в перспективі. У таких випадках суд, як правило, привертає зацікавлених осіб до участі в справі в якості третіх осіб на стороні відповідача. Зазначені особи можуть заявити самостійні вимоги.

На практиці діє принцип, згідно з яким всі діти платника аліментів, в тому числі народжені в різних шлюбах, повинні бути однаково матеріально забезпечені.

Здійснюючи визначення розміру аліментів на дитину, максимальний розмір аліментів не варто змішувати з максимальним розміром відрахувань з заробітної плати за виконавчими документами в разі стягнення аліментів, визначений в законодавстві.

Максимальний розмір аліментів

Максимальний розмір аліментів, що стягуються з боржника відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» не повинен перевищувати 50% заробітної плати цієї особи (абз. 4 п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006 р).

 • Розірвання шлюбу в судовому порядку без дітей
 • Контроль за витратами аліментів
 • Порядок розірвання шлюбу в органах РАГС: покрокова інструкція
 • Спільне майно подружжя
 • Способи поділу спільного майна подружжя
 • Особиста власність кожного з подружжя
 • Розділ кредиту після розлучення
 • Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя
 • Припинення права на утримання
 • Рівність прав і обов'язків батьків щодо дитини
Подивитися всі публікації

Дякую за оцінку