Реклама
Реклама
Реклама

«Витребування майна з чужого незаконного володіння: відповіді юриста»

  1. Питання № 1
  2. Питання № 2
  3. Питання № 3
  4. Питання № 4
  5. Питання № 5
  6. Питання № 6
  7. Питання № 7
Замовити судове представництво в арбітражних і районних судах Замовити

юристам і адвокатам часто доводиться вести справи з витребуванням майна з чужого незаконного володіння, і відповідно відповідати на ряд питань клієнтів, в цій статті ми відповімо на деякі з них.

Питання № 1

Чи треба при недійсності правочину заявляти про витребування майна з чужого незаконного володіння?

Ні, якщо Ви заявляєте вимога про визнання угоди, наприклад договору купівлі-продажу, недійсною, треба заявляти вимогу про застосування наслідків недійсності правочину. Це буде, більш грамотно.

Питання № 2

Громадянин передав автомобіль в оренду, орендар продав автомобіль третій особі за плату. Чи буде задоволено позов про витребування автомобіля у третьої особи?

Швидше за все, немає, так як третя особа придбало автомобіль за оплатній угоді. А, отже, є добросовісним набувачем. Єдиний шанс власника виграти справу - довести те, що набувач знав про неправомочність продавця, на момент укладання угоди-купівлі продажу та (або) її оплати. Але, на практиці, довести недобросовісність покупця мало реально.

Питання № 3

Якщо третя особа набула майно (квартиру, автомобіль) безоплатно, але сумлінно, то чи повинен бути задоволений позов власника про витребування цього майна?

Так, повинен. Захист добросовісного набувача поширюється тільки на оплатне угоди. Безоплатної угодою, як правило, є дарування. Бувають і більш рідкісні випадки: наприклад, передача в господарське відання або оперативне управління.

Питання № 4

Якщо щодо спірного майна прийняті забезпечувальні заходи, а угода відбулася, чи означає це, що набувач є недобросовісним?

Так, якщо він знав, про прийняття цих заходів. Однак позивач повинен довести цей факт. Самі ж по собі заходи щодо забезпечення позову не роблять покупця недобросовісним. Треба відзначити, що якщо мова йде про нерухоме майно, то продаж майна в період арешту практично нереальна, тому що запис про арешт вноситься в ЕГРП, якщо ж це все-таки відбулося, то Росреестр повинен відшкодувати зацікавленій особі всі збитки.

Питання № 5

Які чинники повинен врахувати суд при оцінці сумлінності набувача?

Звичайно, обізнаність покупця Звичайно, обізнаність покупця. Крім того, суд повинен врахувати родинні зв'язки між відчужувачем і набувачем, а так само інші зв'язки: суміщення посад в організаціях, які вчинили спірну угоду, наявність у одного і того ж особи частки в статутному капіталі організацій, які вчинили угоду.

Наприклад, відповідач придбав спірні приміщення у підприємця. У момент придбання відповідачем приміщень угода, на підставі якої підприємець був власником, оскаржувалася в суді. Надалі суд визнав її незаконною. Відповідач, в ході подальшого судового процесу, посилався на оплатне угоди, свою сумлінність. Позивач вказав, що Генеральний директор відповідача був рідним братом підприємця, тому він повинен був знати про нікчемність первісної угоди, або, по крайней мере повинен був виявити належну обачність. Суд витребував приміщення на користь позивача.

Крім того, суд повинен врахувати супутні обставини, які повинні викликати у пріобрітателя майна сумніви щодо права продавця на відчуження спірного майна. У більшості випадків, такою обставиною є явно занижена ціна. Взагалі стандартом добросовісної поведінки по відношенню до нерухомого майна є перевірка у продавця правовстановлюючих документів та отримання виписки з ЕГРП, огляд приміщення. Однак в деяких випадках, коли, наприклад, вартість житла явно занижена, необхідно перевірити весь ланцюжок угод, пов'язаних з житловим приміщенням. В іншому випадку, покупець ризикує бути визнаний недобросовісним.

Питання № 6

Питання № 6

Що значить вибуття майна з володіння передав це майно особи, крім його волі?

В результаті викрадення, іншого кримінально караного діяння, а так само дії сил природи. Якщо майно вибуло поза волею, то сумлінність набувача майна за оплатній угоді, не має значення.

Все інше вважається таким, що вибув з волі передав це майно особи. Наприклад, недійсність первісної угоди не означає, що майно вибуло поза волею позивача. Законодавець розуміє під словом воля скоріше не усвідомлену волю, а дія позивача, спрямоване на передачу майна, або осіб, що діють з його відома або за його дорученням. У цьому контексті зрозуміло, що, коли позивач підписував недійсний договір з покупцем, він здійснював юридичну дію, а, значить, майно вибуло з його волі.

Єдиним винятком судова практика визнає ситуацію, коли майно було передано на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, але згодом скасованого (наприклад, в касаційному порядку). В цьому випадку, вважається, що майно вибуло поза волею позивача (п. 11 інформаційного листа ВАС РФ № 126 від 13.11.2008 року).

Питання № 7

Чи встановлений для віндикаційний позовів термін позовної давності?

Встановлено, 3 роки з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Стосовно до позовів про витребування майна з чужого незаконного володіння, цей термін починає текти не з моменту, коли позивач дізнався про факт пропажі майна, а з моменту виявлення зниклого майна у конкретного відповідача. Це пов'язано з тим, що позовна заява подається до конкретної особи, яке найчастіше неможливо відразу визначити при тих же крадіжках автомобілів. При цьому слід враховувати, що зміна власника майна не перериває термін позовної давності, він не починає текти заново.

Автор статті: юрист «Правового бюро« трибун »Миронов А.В.

Юридична фірма «Правове бюро« трибун ». Всі права захищені.

До списку статей
Чи буде задоволено позов про витребування автомобіля у третьої особи?