Реклама
Реклама
Реклама

Виписка з ЕГРП на нерухоме майно розширена

 1. Що являє собою виписка з ЕГРП
 2. Для яких цілей потрібна виписка з ЕГРП
 3. Основні види виписок з ЕГРП
 4. Відомості, що містяться у виписці з ЕГРП
 5. Термін дії виписки з ЕГРП
 6. Способи отримання виписки з ЕГРП
 7. Перелік необхідних документів
 8. Що являє собою розширена виписка з ЕГРП на нерухоме майно

ЕГРП представляє собою систему записів, оформлених у вигляді реєстру, який діє в уніфікованому вигляді на всій території Російської Федерації. У ньому містяться всі відомості про об'єкти нерухомого майна, які мають значимої юридичної цінністю. У тому числі це інформація про власників нерухомості, введених обмеженнях на будь-які права по даному майну і операціях, які відбувалися з ним за період починаючи з 1998 року.

Детальна інформація про Росреестра і принципах його дії наведена у відповідній статті законодавчого акта про реєстрацію. Відповідно до нього ЕГРП повинен відповідати наступним основним вимогам:

 1. Реєстр єдиний на всій території Російської Федерації, нова інформація вноситься в нього в уніфікованому вигляді. Зміна старих записів або створення нових повинно здійснюватися відповідно до правил ведення Реєстру, які були затверджені і введені в дію Урядом РФ на початку 1998 року.
 2. Вся інформація є публічною і загальнодоступною, тобто будь-яка зацікавлена особа має право здійснити відповідний запит на отримання цікавій для його інформації та отримати вичерпну відповідь на своє питання. Винятком є ​​інформація про угоди, пов'язаних з нерухомим майном, які здійснювалися до 1998 року, оскільки в той час, така інформація не фіксувалася і не вносилася до реєстру через відсутність в країні єдиного банку даних.
 3. Дані, які зберігаються в Росреестра, є вічними. Всі відомості, зафіксовані в ЕГРП, переносяться з часом в спеціальні облікові книги, які підлягають довічному зберіганню і не піддаються ліквідації після закінчення терміну давності. Часткове вилучення і знищення інформації з них також неприпустимо, оскільки суперечить приписам, які дає федеральне законодавство про реєстрацію.
 4. Для ЕГРП встановлений послідовний принцип єдності інформації для таких об'єктів нерухомості, як земля, будівля і приміщення. Іншими словами, якщо мова йде про будь-яке земельній ділянці, то спочатку вказується вся наявна інформація про нього, потім вже йде розділ, присвячений будівлі або ряду будівель, розташованих на ньому. Останнім йде розділ, в який включені всі відомості про приміщення всіх типів і різновидів, що знаходяться в будівлях, зведених на даній ділянці. Така послідовність є обов'язковою умовою.
 5. Кожен новий розділ, присвячений певному об'єкту нерухомого майна, є унікальним за своєю суттю. Це досягається шляхом присвоєння йому спеціального ідентифікатора у вигляді кадастрового номера нерухомості, інформація про яку є в розділі. Іноді виникають ситуації, при яких у земельних ділянок або квартир змінюються кадастрові номери, наприклад, при поділі одного об'єкта нерухомого майна на кілька різних або зворотний процес злиття. В такому випадку старий розділ підлягає закриттю і приміщенню в архів, а для нових об'єктів відкриваються нові розділи, які в якості ідентифікатора отримують знову присвоєні кадастрові номери.
 6. Всі записи, присутні в реєстрі мають юридичну значимістю і є достовірними, якщо тільки в них не були внесені відповідні зміни. Спростувати відомості, що містяться в Росреестра можна тільки в судовому порядку.

Спростувати відомості, що містяться в Росреестра можна тільки в судовому порядку

Що являє собою виписка з ЕГРП

Виписка з ЕГРП є особливим видом документації, що містить в собі відомості про конкретний об'єкт нерухомого майна та всіх операціях, які з ним проводилися, починаючи з 1998 року, взяті з банку даних Росреестра. Є найбільш поширеним довідковим документом, який замовляється в ЕГРП.

Може бути видана будь-якій людині, але при запиті даних третіми особами не надається ряд відомостей, наприклад, зміст інших документів, що встановлюють права власника на нерухомість, або інформація про недієздатність власника нерухомого майна.

Для яких цілей потрібна виписка з ЕГРП

Даний документ може знадобитися в різних і абсолютно різних ситуаціях, основними з яких є:

 1. Торгові або інші передавальні операції, пов'язані з квартирою. Документ замовляється в Росреестра з єдиною метою - співвіднести дані, зазначені в ньому, з відомостями з свідоцтва, висунутого власником нерухомості. Збіг інформації в обох документах підтверджує той факт, що власник є саме тим, за кого себе видає.
 2. Для оформлення угоди з придбання нерухомого майна по іпотеці часто необхідна виписка з ЕГРП, оскільки багато банків вимагають пред'явлення даної довідки.
 3. При вступі в спадкові права, в тому випадку, якщо в заповіті, крім усього іншого, є і нерухомість. В даному випадку документ необхідно буде пред'явити в нотаріальній конторі.
 4. При оформленні банківського кредиту, в тому випадку якщо в якості застави фігурує нерухоме майно.
 5. При псуванні квартири сусідами, наприклад, у разі затоплення чи інших ситуаціях, коли необхідно визначити власника житла, який буде нести відповідальність за завдану шкоду.
 6. При багатьох судових спорах, що стосуються майна, а також при розгляді справ про розірвання шлюбу між подружжям судові органи вимагають пред'явлення відповідного документа з Росреестра. У подібних ситуаціях часто є основним аргументом, що дозволяє відстояти і захистити власне право на нерухоме майно.
 7. При проведенні різних заходів, які пов'язані з визначенням точного місця розташування земельної ділянки як об'єкта нерухомості. В першу чергу це стосується точного визначення знаходження його меж і юридичної фіксації їх координат.
 8. У разі постановки на відповідний облік категорій громадян, які мають право претендувати на поліпшення своїх житлових умов в установленому законодавством порядку.
 9. У ряді інших ситуацій, які мають якесь відношення до вчинення різних юридичних дій з об'єктами нерухомого майна.

Основні види виписок з ЕГРП

Дані виписки діляться не тільки за своїм виглядом, існує кілька параметрів, спираючись на які можна скласти їх класифікацію. Першим і основним є форма отримуваного документа:

 1. Офіційна довідка з ЕГРП може бути оформлена тільки в паперовому варіанті і надається замовнику УФРС. Такий документ має значимої юридичну силу, оскільки при видачі на руки завіряється гербовою печаткою відповідальній державній інстанції.
 2. Електронна довідка з ЕГРП є просто інформаційної роздруківкою, що не завіреної ніякими відповідальними інстанціями або організаціями. Також вона може бути оформлена у вигляді документа, що зберігається в електронному вигляді на персональному комп'ютері або будь-якому зберігача інформації.

Інший принцип поділу подібних довідок за видами полягає в міститься всередині документів інформації:

 1. Загальнодоступну виписку може замовити абсолютно будь-яка людина незалежно від його статусу і становища по відношенню до нерухомості. Отримана довідка буде містити основну інформацію про об'єкт нерухомого майна: відомості про те, хто є власником, зареєстровані права та наявних обмежувальні заходи.
 2. Обмежену виписку може отримати далеко не кожен, вона не видається третім особам, право на її отримання мають тільки власники нерухомого майна, їх спадкоємці, співробітники нотаріальних контор і правоохоронних органів, представники влади, судові пристави чи інші представники даної інстанції. Подібне обмеження пов'язане з великою кількістю інформації, яка міститься в цьому документі, в тому числі до неї відносяться відомості про внутрішній вміст документів, які свідчать обімеющіхся у власника нерухомості прав на неї; майні, яким він володів раніше та інше.

Подібне обмеження пов'язане з великою кількістю інформації, яка міститься в цьому документі, в тому числі до неї відносяться відомості про внутрішній вміст документів, які свідчать обімеющіхся у власника нерухомості прав на неї; майні, яким він володів раніше та інше

Відомості, що містяться у виписці з ЕГРП

Серед вмісту виписки з Росреестра обов'язково присутній наступна інформаці я:

 1. Повна назва об'єкта нерухомого майна і його пряме призначення.
 2. Площа даного об'єкта.
 3. Кадастровий номер.
 4. Повна адреса або точне місце розташування (в залежності від різновиду об'єкта).
 5. Інформація про власника нерухомості, включаючи його повне ім'я, по батькові та прізвище. Може містити відомості про всі правовласників, якщо мова йде про колективну власність.
 6. Різновид права, яке було зареєстровано на даний об'єкт.
 7. Наявні обмежувальні заходи або обтяження прав, встановлені судовим органом або іншими відповідальними інстанціями. У тому числі вказується присвоєний їм номер, встановлені терміни дії і інформація про осіб, на чию користь діють зазначені заходи.
 8. Дані про заявлених в судовому порядку умовах або вимогах третіх осіб і інших судових спорах, якщо такі є на момент оформлення та отримання виписки.

Термін дії виписки з ЕГРП

У чинному федеральному законодавстві, яке регламентує діяльність Росреестра і надання інформації, що міститься в його банку даних, не згадується про терміни дії виданих виписок. Проте, актуальність даних, які містяться в даному документі, є дійсною тільки в той момент часу, коли була здійснена видача довідки. Пов'язано це з тим, що завжди може змінитися статус нерухомості або права одного з осіб, після чого до реєстру вносяться оновлені дані.

Традиційно виписка вважається актуальною протягом одного календарного місяця з дати її отримання. Однак якщо передбачається здійснення будь-яких торгових або передавальних дій з нерухомістю, то рекомендується використовувати довідки, видані не більше ніж за 1-3 календарних днів до моменту здійснення операції.

Способи отримання виписки з ЕГРП

Існує кілька шляхів, якими можна отримати необхідний документ, найбільш легким і не вимагає великих фінансових витрат є наступний алгоритм дій:

 1. Здійснити візит в місцеве структурний підрозділ реєстраційної палати.
 2. Заповнити заяву, що свідчить про бажання отримати відповідну довідку.
 3. Оплатити державний податок за надання послуги, що надається і отримати квитанцію про його сплату. Тариф для фізичних осіб становить близько 100 рублів.
 4. Передати співробітнику реєстраційної палати зібраний пакет документів і отримати замість нього розписку про їх передачу.
 5. Через п'ять робочих днів підрозділ Росреестра, в яке було здійснено звернення, видасть необхідну довідку. Зазвичай співробітник реєстраційної палати, який приймає документи від замовника, називають конкретну дату, коли буде потрібно зробити повторний візит.

Другий спосіб також досить простий, але вимагає великих витрат, проте, він є кращим варіантом для осіб, яким необхідно отримати даний документ в терміновому порядку.

Складається він усього з однієї дії - звернутися до юридичної організації, що надає допомогу в оформленні документів з реєстру, при необхідності багато компаній навіть здійснюють доставку на будинок замовнику за допомогою кур'єрської служби. Ціна на надання подібної послуги може складати від 500 до 2500 рублів.

При використанні першого варіанту не обов'язково здійснювати особистий візит до відділення реєстраційної палати, запит можна оформити різними способами:

 1. Скористатися онлайн-сервісом, який представлений на офіційному сайті Росреестра .
 2. Скористатися допомогою багатофункціональних центрів з надання державних послуг населенню.

При здійсненні запиту через інтернет необхідно буде виконати наступний алгоритм дій:

 1. Зайти на офіційний сайт Росреестра , Перейти в розділ «Державні послуги», після чого вибрати вкладку «Отримання відомостей з ЕГРП».
 2. При виборі виду виписки вказати загальнодоступну різновид про зареєстровані права на нерухоме майно.
 3. Внести в запропоновану форму відомості про цікавить об'єкті, це може бути точну адресу або кадастровий номер.
 4. Вибрати найбільш відповідний спосіб отримання готового документа: отримання в місцевому відділенні реєстраційної палати, відділенні Пошти Росії або по електронній пошті. Ціна наданої послуги безпосередньо залежить від обраного способу отримання довідки.
 5. Вибрати вкладку «Відомості про заявника». У ній необхідно заповнити всі поля запропонованої форми і підтвердити свою згоду на передачу своїх персональних даних в ЕГРП для обробки запиту.
 6. Натисканням кнопки «Додати» можна прикріпити до запиту супровідний пакет документів, якщо ж він відсутній, то необхідно натиснути кнопку «Перейти до перевірки даних».
 7. Рекомендується ще раз перечитати заповнену форму з персональними даними та, якщо помилок не виявлено, скористатися кнопкою «Відправити запит».
 8. Після реєстрації заявки на екрані з'явиться присвоєний їй номер, а на вказану адресу електронної пошти надійде лист з кодом платежу.
 9. На відповідній сторінці сайту необхідно вказати даний код, після чого можна буде вибрати найбільш підходящий спосіб оплати і скористатися ним.
 10. Протягом 5 робочих днів або раніше виписка з ЕГРП буде надана обраним способом її отримання.

Перелік необхідних документів

Пакет документів, необхідних для отримання даної виписки відрізняється в залежності від того, ким є заявник. Так, фізичній особі буде потрібно пред'явити наступні документи:

 1. Паспорт громадянина Російської Федерації.
 2. Заповнена в особливій формі заяву на надання виписки з ЕГРП.
 3. Квитанція, що свідчить про сплату державного податку за надану послугу.

Однак якщо виписку з інформацією з реєстру отримує не фізичне, а юридична особа, то пакет документів відрізняється, в нього в такому випадку увійдуть:

 1. Всі документи, які пред'являються фізичною особою при здійсненні запиту на надання інформації з реєстру.
 2. Довіреність від організації.

Також для юридичних осіб ставка податку значно вище, ніж для фізичних, на сьогоднішній день вона складає 600 рублів.

Що являє собою розширена виписка з ЕГРП на нерухоме майно

Розширена виписка з реєстру є особливим різновидом даного документа, який також містить детальну інформацію про всіх власників об'єкта нерухомого майна, починаючи з моменту занесення інформації про нього в Росреестр і закінчуючи поточною датою.

Самою ранньою датою, з якої можна перевірити подібні відомості, є січень 1998 року. Саме з цього періоду почалося занесення інформації про нерухомість в єдині реєстр, однак, більш старі відомості також можна перевірити, але запит необхідно направляти вже не в ЕГРП, а в БТІ.

Крім стандартних відомостей, що містяться в загальнодоступному документі, розширена виписка дозволить дізнатися наступні докладні дані про поточний власника об'єкта:

 1. Повні відомості про прізвища, імені та по батькові власника нерухомості або всіх правовласників, якщо право власності носить колективний характер.
 2. Різновид власності, якою володіє дана особа або група осіб.
 3. Початок і закінчення періоду, протягом якого власник мав дану нерухомість в своїй власності.
 4. Унікальний номер, присвоєний записи про передачу права власності.
 5. Всі паспортні дані та номер СНІЛС останнього власника даної нерухомості.