Реклама
Реклама
Реклама

Виписка з єдиного державного реєстру нерухомості (ЕГРН)

  1. Розділ 1. Відомості про основні характеристики об'єкта нерухомості
  2. Розділ 2. Відомості про зареєстровані права (замість виписки з ЕГРП)
  3. Розділ 5 План розташування приміщення, машино-місця на поверсі (плані поверху)
  4. Що включає в себе ЕГРН?
  5. Що повинна містити в собі виписка з ЕГРН?

УВАГА! З 2017 року Кадастровий паспорт об'єднаний з випискою з ЕГРП і видається у формі нового документа - виписки з ЕГРН.

Виписка з ЕГРН - з 2017 року єдиний документ, що подається в паперовому та електронному вигляді, який містить відомості з Єдиного державного реєстру нерухомості (ЕГРН), який раніше поділено на єдиний державний реєстр прав на нерухомість (ЕГРП) і державний кадастр нерухомості (ГКН), що містить практично повну інформацію про об'єкт нерухомості, в т.ч. інформацію про зареєстровані права, кадастрову вартість, план розташування приміщення, кадастрові номери та іншу необхідну інформацію, що міститься в ЕГРН.

Зразок виписки з ЕГРН

Зразок виписки з ЕГРН

Розділ 1. Відомості про основні характеристики об'єкта нерухомості

Відомості про основні характеристики об'єкта нерухомості

Розділ 2. Відомості про зареєстровані права (замість виписки з ЕГРП)

Відомості про зареєстровані права (замість виписки з ЕГРП)

Розділ 5 План розташування приміщення, машино-місця на поверсі (плані поверху)

Об'єднання ЕГРП і ГКН. Правове обґрунтування.

ст. 1 пункт 2. Федерального закону від 13 липня 2015 р N 218-ФЗ "Про державну реєстрацію нерухомості" (далі Закон)

Єдиний державний реєстр нерухомості є зведенням достовірних систематизованих відомостей про врахований відповідно до цього Закону нерухоме майно, про зареєстровані права на таке нерухоме майно, підставах їх виникнення, правовласників, а також інших встановлених відповідно до цього Закону відомостей.

Правову основу державного кадастрового обліку та державної реєстрації прав складають Конституція Російської Федерації, Цивільний кодекс Російської Федерації, справжній Федеральний закон, інші федеральні закони і видаються відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації

Що включає в себе ЕГРН?

Єдиний державний реєстр нерухомості являє собою звід достовірних систематизованих відомостей в текстовій формі (семантичні відомості) і графічній формі (графічні відомості) і складається з:

1) реєстру об'єктів нерухомості (далі також - кадастр нерухомості);

2) реєстру прав, обмежень прав і обтяжень нерухомого майна (далі також - реєстр прав на нерухомість);

3) реєстру відомостей про межі зон з особливими умовами використання територій, територіальних зон, територій об'єктів культурної спадщини, особливо охоронюваних природних територій, особливих економічних зон, мисливських угідь, територій випереджаючого соціально-економічного розвитку, зон територіального розвитку в Російській Федерації, гральних зон, лісництв, лісопарків, про Державну кордоні Російської Федерації, межах між суб'єктами Російської Федерації, межах муніципальних утворень, межі населених пунктів в, про берегових лініях (кордонах водних об'єктів), а також відомостей про проекти межування територій (далі також - реєстр кордонів);

4) реєстрових справ;

5) кадастрових карт;

6) книг обліку документів.

Що повинна містити в собі виписка з ЕГРН?

Виписка з ЕГРН повинна містити опис об'єкта нерухомості, зареєстровані права на нього, обмеження прав і обтяження такого об'єкта, відомості про існуючі на момент видачі виписки правопретензій і заявлених в судовому порядку права вимоги щодо даного об'єкта нерухомості, відомості про заперечення щодо зареєстрованого права на нього або про неможливість державної реєстрації без особистої участі правовласника або його законного представника, відомості про наявність рішення про вилучення об'єкта н едвіжімості для державних або муніципальних потреб, відомості про наявність надійшли, але не розглянутих заяв про проведення державної реєстрації права (переходу, припинення права), обмеження права або обтяження об'єкта, угоди щодо об'єкта, відомості про відсутність у забудовника права залучати грошові кошти громадян, які є учасниками пайового будівництва, на будівництво (створення) багатоквартирних будинків на земельній ділянці, відомості, зазначені в частини 6 статті 48 цього Закону, а також інші відомості, що визначаються органом нормативно-правового регулювання. (П.7 ст. 62 Закону)

Кожен об'єкт нерухомості, відомості про який внесені до державного кадастр нерухомості, має незмінний, не повторюється в часі і на території Російської Федерації державний обліковий номер (далі - кадастровий номер). Кадастрові номери присвоюються об'єктам нерухомості органом кадастрового обліку.

На підставі Наказу Міністерства економічного розвитку Російської Федерації «Про затвердження Порядку кадастрового поділу території Російської Федерації і Порядку присвоєння об'єктам нерухомості кадастрових номерів», кадастровий номер земельної ділянки виглядає так: АА: ВВ: ССРРLL: КК, де

Наказом Мінекономрозвитку Росії від 28.12.2012 N 831 "Про затвердження форм кадастрових паспортів будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва, приміщення, земельної ділянки, кадастрових виписок про земельну ділянку, про будівлі, споруді, об'єкті незавершеного будівництва та кадастрового плану території" затверджено форми кадастрових паспортів, виписок, планів.

У формах кадастрових паспортів будівлі (споруди, приміщення), затверджених Наказом Мінекономрозвитку Росії від 28.12.2012 N 831, передбачений спеціальний лист для опису частини об'єкта. Нова форма кадастрового паспорта приміщення введена з 8 червня 2013 року, нова форма кадастрового паспорта будівлі, споруди діє з 1 липня 2013 р
Питання про необхідність подання кадастрового паспорта об'єкта нерухомості при подачі на державну реєстрацію договору оренди частини цього об'єкта дозволяється неоднозначно.

Юристи Мюс ЗАХИСТ сприяють при роботі з ФДМ Кадастрова палата   за основними напрямками: отримання   кадастрових виписок   форми кв Юристи Мюс ЗАХИСТ сприяють при роботі з ФДМ Кадастрова палата за основними напрямками: отримання кадастрових виписок форми кв.1-кв.6, виписок з ЕГРН , довідок про кадастрової вартості , кадастрових планів, постановка на ДЕРЖАВНИЙ земельний кадастр, внесення змін, зняття з обліку в м Красногорську Московської області .

Замовити кадастрові документи можна віддалено по телефону:

або електронною поштою (без вихідних):

Для замовлення необхідно вказати: адресу об'єкта або кадастровий номер. Оплата безготівкова, передоплата 2000р. Частина, що залишилася суми після підготовки документа.

Сприяння в отриманні кадастрових виписок , довідок про кадастрової вартості , кадастрових планів в м Красногорську Московської області з метою економії часу.

Термін надання послуги: Отримання документів: 1-15 днів з моменту подачі в залежності від замовленого документа.

Згідно з Федеральним законом від 13.07.2015 № 218-ФЗ «Про державну реєстрацію нерухомості», інформація з ЕГРН надаються в термін не більше ніж три робочі дні з дня отримання органом кадастрового обліку відповідного запиту.

На підставі п.9. ст. 62 ФЗ, відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі нерухомості, надаються в термін не більше трьох робочих днів з дня отримання органом реєстрації прав запиту про надання відомостей, якщо інший термін не встановлено цим Законом.

Якщо немає інформації.

У разі, якщо в Єдиному державному реєстрі нерухомості відсутні запитувані відомості або надання запитуваних відомостей не допускається відповідно до федеральним законом, орган реєстрації прав в термін не більше трьох робочих днів з дня отримання ним запиту про надання відомостей направляє повідомлення про відсутність в Єдиному державному реєстрі нерухомості запитуваних відомостей або обгрунтоване рішення про відмову в наданні запитуваних відомостей, яке може бути оскаржене в судовому порядку.

Терміни передачі на виконання.

Термін передачі багатофункціональним центром запиту про надання відомостей до органу реєстрації прав та термін передачі підготовлених органом реєстрації прав документів, що містять відомості Єдиного державного реєстру нерухомості, в багатофункціональний центр не повинні перевищувати два робочих дня відповідно з дня надходження запиту про надання відомостей в багатофункціональний центр і з дня передачі такого запиту багатофункціональним центром в орган реєстрації прав

Способи оплати.

переконливе прохання підтверджувати оплату платіжним документом (по електронній пошті)

Дивіться також:

- Адвокат по цивільних і кримінальних справах, судовий юрист (представник), захист порушених прав та інтересів в суді загальної юрисдикції та арбітражному суді .

- Написати претензію, позовну заяву, відзив

Що повинна містити в собі виписка з ЕГРН?
Що повинна містити в собі виписка з ЕГРН?