Реклама
Реклама
Реклама

Відкриття акредитива в банку

Для відкриття акредитива в банк-емітент подається заява фірми-платника встановленої форми, де докладно розглядаються всі його умови згідно з договором. У заяві зазначаються:

 1. номер договору, за яким відкривається акредитив;
 2. термін дії акредитива;
 3. найменування постачальника;
 4. найменування банку, виконуючого акредитив;
 5. місце виконання акредитива;
 6. найменування документів, які є підставою для виплати по акредитиву;
 7. термін їх подання та порядок оформлення;
 8. вид акредитива;
 9. перелік товарів, робіт і послуг, для яких відкривається акредитив, і терміни відвантаження;
 10. сума акредитива;
 11. спосіб реалізації акредитива.

У заяві на акредитив фірма-покупець повинна вказати вид акредитива.

При поштовому акредитиві заяву представляється в 5 примірниках, при телеграфному - в 4-х. Спосіб відправлення заяви в банк слід підкреслити. У будь-якому випадку перший примірник заяви повинен мати першу, другу підписи і печатку фірми-покупця.

Для отримання коштів по акредитиву постачальник після відвантаження товарів представляє реєстр рахунків, відвантажувальні та інші документи в банк до закінчення терміну акредитива. Документи повинні підтверджувати виконання всіх умов акредитива. При порушенні хоча б однієї з умов акредитива виплати по ньому не проводяться.

В обов'язок виконуючого банку входить перевірка дотримання постачальником усіх умов акредитива, правильності оформлення реєстру рахунків, відповідності підписів і печатки постачальника на ньому заявленим зразкам. Основні принципи використання акредитива фірмою-постачальником: суворе дотримання форми документів, порядку їх заповнення і суворе дотримання термінів. Перевіряючи виконання першого принципу, банк ретельно перевіряє повноту представлених документів, відповідність їх тексту тексту умов акредитиву. Принцип суворого дотримання термінів вимагає, щоб зазначена в акредитиві дата закінчення терміну для подання документів і граничний термін відвантаження також дотримувалися.

Якщо умовами акредитива передбачено акцепт уповноваженого покупця, то банк перевіряє наявність акцептованої написи на реєстрах рахунків або товарно-транспортних документах та відповідність підпису уповноваженої поданому зразку. Виплати з акредитива готівкою не допускаються.

H. Epмacoвa

Гроші, кредит, банки, Детальніше...

Контакти

Зворотній зв'язок Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва