Реклама
Реклама
Реклама

Ваше право - Як не вилетіти (відрахування з вузу, коледжу, технікуму)

  1. Як не вилетіти (відрахування з вузу, коледжу, технікуму) Вік живи вік учись Тут необхідно розуміти,...

Як не вилетіти (відрахування з вузу, коледжу, технікуму)

Вік живи вік учись


Тут необхідно розуміти, що причина прогулу може бути поважна (через хворобу, сімейні обставини, тривалі службові відрядження, стихійні лиха і т. Д.) І нешаноблива (ненадання документа, що підтверджує пропуск іспиту). Так виходить, якщо студент не прийшов на іспит з неповажної причини, то його відсутність прирівнюється до незадовільної позначці, тобто двійці, але це причини, не має ніякого відношення до рівня знань учня.

Відповідно до закону Республіки Білорусь, студент може бути відрахований з інституту з формулюванням «за академічну неуспішність», якщо: - у встановлені наказом ректора терміни у нього утворилися в цілому три заборгованості по іспитів (незадовільні оцінки, неявки на іспит без поважної причини, недопуски до іспиту); - після закінчення встановлених наказом ректора термінів у нього залишилася одна або більше заборгованостей по заліках і (або) іспитів.

На підставі Кодексу Республіки Білорусь про освіту і «Положення про порядок переведення, відновлення і відрахування студентів», затвердженого Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 15 червня 2011 р №780.

- з ініціативи студента; - з ініціативи університету; - за обставинами, не залежних від волі студента і університету.

- за власним бажанням; - у зв'язку з переведенням в інший вуз.

- за неуспішність по трьом і більше навчальних дисциплін; - за неуспішність по двом навчальним дисциплінам і невиконання програми практики або отримання незадовільної оцінки при здачі диференційованого заліку по практиці; - за невиконання індивідуального плану роботи магістранта; - за невиконання програми практики, отримання негативного відгуку керівника практики від організації, незадовільної оцінки при здачі диференційованого заліку в разі неможливості повторного направлення студента на практику; - за непроходження без поважної причини підсумкової атестації у встановлені навчальним закладом строки або одержання за її результатами позначки нижче 4 (чотирьох) балів; - за неліквідацію академічної заборгованості (академічної різниці) в встановлені навчальним закладом строки; - за тривалий (понад тридцять днів) відсутність без поважних причин на навчальних заняттях протягом навчального року; - за систематичне (повторне протягом навчального року) невиконання або неналежне виконання обов'язків студента і Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, якщо до студента раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення; - за невнесення плати за навчання в терміни, передбачені договорами; - за неявку з відпустки на навчальні заняття після закінчення одного року з дати звільнення зі строкової військової служби в запас або відставку.

- набрання законної сили вироком суду, яким студент засуджений до покарання, яке виключає продовження здобуття освіти; - смерті студента. Варто зазначити, що відрахування неповнолітнього студента з ініціативи навчального закладу здійснюється після повідомлення відповідної комісії у справах неповнолітніх місцевого виконавчого і розпорядчого органу. При наявності переваг при вступі до Сузи і ВНЗ студенти помиляються, що мають імунітет при відрахуванні. Не залежно від свого статусу (наприклад - інвалід, сирота) студент потрапляє під норми закону про утворення і внутрішніх установок навчального закладу.


Thursday 01, December 2016 Троянович Анна, м.Мінськ


Чи не знайшли відповідь? Задайте питання в рубриці "Питання-відповідь"


Статті з розділу: