Реклама
Реклама
Реклама

Утилізація основних засобів

 1. Порядок списання основних засобів
 2. Причини списання ОС
 3. Комісія по встановленню непридатності ОС
 4. Висновок про непридатність і утилізації ОС
 5. Демонтаж і розбирання непридатних об'єктів ОС
 6. Ліквідаційна вартість ОС
 7. Акт списання ОС
 8. Часткова ліквідація ОС

Списання основних засобів на підприємстві процедура досить складна. Кожен раз з'являються питання, пов'язані з етапом проведення і правильністю обліку в бухгалтерській звітності. Будь-бухгалтер знає, що утилізація основних засобів - це основна частина процедури списання. Бухгалтер оформляє документи, комісія встановлює обгрунтованість списання, і після цього проводиться демонтаж ОС з подальшою передачею їх на утилізацію.

Порядок списання основних засобів

Підприємство списати обладнання може тільки при наявності особливих причин. Операція передбачає оформлення відповідних документів, що підтверджують обгрунтованість дій. Експертиза для списання основних засобів проводиться за рішенням комісії, затвердженої наказом установи, в деяких випадках з залученням сторонніх організацій. Розглянемо докладніше етапи списання та утилізації об'єктів ОС.

Причини списання ОС

Списання об'єктів основних фондів здійснюється з двох основних причин:

 1. Фізичний знос ОС;

Моральний знос ОС. Моральний знос ОС Фізичний знос ОС характеризується зниженням або повною втратою фізичних і матеріальних властивостей об'єкта. Це втрата працездатності у зв'язку з тривалою експлуатацією. Також можна віднести вплив зовнішніх факторів, що сприяють руйнуванню об'єкта.

Моральний знос - це неможливість використання об'єкта ОЗ через неможливість придбати запчастини для ремонту, або додаткові модулі. Неможливість ремонту через відсутність фахівців, що займаються ремонтом і експлуатацією даного морально застарілого обладнання.

Комісія по встановленню непридатності ОС

Як вже зазначалося вище, висновок для списання об'єктів дає затверджена комісія підприємства, куди входять:

 • Голова комісії (директор або заступник);
 • Головний бухгалтер;
 • Бухгалтер з обліку матеріальних цінностей;
 • Завідувач господарською діяльністю;
 • Матеріально-відповідальні особи, на чиїй відповідальності знаходяться об'єкти.

Комісія проводить техогляд обладнання, що підлягає ліквідації для встановлення технічного стану або визначення ступеня зносу. При виявленні невідповідностей визначає можливість чи неможливість використання об'єкта за призначенням. За підсумками перевірки складається висновок комісії по списанню основних засобів.

Наочний приклад висновку комісії зі списання основних засобів представлений нижче:

Висновок про непридатність і утилізації ОС

Крім ув'язнення, складеного власної комісією підприємства, об'єкт ОС повинен оглянути фахівець сторонньої організації, що займається ремонтом і експлуатацією списаного обладнання. При неможливості проведення ремонтних робіт цією організацією складається власний висновок, де описуються:

 • Технічні характеристики об'єкта;
 • Підстави неможливості подальшого використання об'єкта.

Після складається акт на списання за формою ОС-4. Проводиться повна утилізація основних засобів після списання та підписання акта всіма членами комісії.

Важливо, відповідно до положення № 157н дії по демонтажу і розбиранню здійснюються після виданого висновку про неможливість використання і узгодженості з власником списаного майна.

Важливо, відповідно до положення № 157н дії по демонтажу і розбиранню здійснюються після виданого висновку про неможливість використання і узгодженості з власником списаного майна

Демонтаж і розбирання непридатних об'єктів ОС

Якщо основні фонди виступають як металеві конструкції або містять велику частину металу, їх ставлять на облік як металобрухт під звіт відповідальної особи. Оприбуткування металобрухту від списання основних засобів відображається в акті форми ОС-4. Списується за фактом здачі металобрухту. Про те, як оприбуткувати металобрухт від списання основних засобів, реалізувати його, при цьому правильно відобразити бухгалтерські проводки підкаже табличка нижче:

Дуже часто обладнання містить дорогоцінні метали, які повинні враховуватися в бухгалтерії Дуже часто обладнання містить дорогоцінні метали, які повинні враховуватися в бухгалтерії. Дізнатися про кількість їх змісту непросто, вони не завжди вказуються в паспортах на ці об'єкти. Надати інформацію можуть компанії, що займаються переробкою. На підставі їх укладення дані заносяться до оборотної відомості. У разі невідповідності зазначеного в обліку кількості, записи виправляються на ті, що вказані в документах компанії, витягши дорогоцінні метали.

Порада. Організація, списувати непридатні активи може самостійно без залучення сторонніх організацій провести демонтаж. При цьому використовується Методика робіт з комплексної утилізації, де докладно описані роботи з розбирання техніки.

Ліквідаційна вартість ОС

Ліквідаційна вартість основних фондо в - це реальна сума, яка може бути отримана підприємством від утилізації непридатних основних активів. Об'єкт ОС, який за рішенням комісії є зношеним на 100 відсотків, підлягає утилізації. Але навіть якщо він не придатний до подальшої експлуатації, об'єкт має свою цінність.

Перед його утилізацією комісія визначає кількість металобрухту, наявність придатних запчастин, дорогоцінні метали які можуть бути реалізовані, відображає записом в акті на списання. Виручка від продажу відображається в балансі як ліквідаційна вартість основних засобів.

Виручка від продажу відображається в балансі як ліквідаційна вартість основних засобів

Акт списання ОС

В акті на списання ОЗ за формою ОС-4 відображається така інформація:

 • Найменування об'єкта ОЗ;
 • Короткий опис технічних характеристик;
 • Рік виробництва обладнання;
 • Дату закупівлі об'єкта;
 • Дату введення в експлуатацію;
 • Первісну (балансову) вартість;
 • Суму зносу;
 • Вартість і кількість капітальних ремонтів;
 • Причину ліквідації;
 • Можливість використання окремих частин і вузлів об'єкта ОЗ.

Ліквідація основних засобів проводиться на підставі підписаного всіма членами комісії акту списання. Може проводитися як самостійно, так і залученої компанією, що займається утилізацією.

При самостійному списання та утилізації обладнання досить оформити висновок комісії і акт списання за формою ОС-4. Якщо утилізацію проводить стороння організація, необхідний акт прийому-передачі об'єкта та акту про виконані роботи по його ліквідації.

Часткова ліквідація ОС

Іноді в складних конструкціях, що відносяться в бухгалтерському обліку до одного об'єкту основного засобу, вибуває з роботи один з механізмів. З'являється необхідність його ліквідації, однак, сама конструкція повноцінно виконує свою функцію. У такому випадку існує поняття як часткова ліквідація основних засобів. Часто така операція відноситься до об'єктів нерухомості, коли приймається рішення про знесення частини будівлі або його прибудови, подальше використання яких недоцільно.

Даного поняття немає точного визначення в законодавстві. В інструкції «Облік основних засобів» дається лише згадка про зміну первісної вартості ОЗ в разі часткової ліквідації. Тому облік списання окремих деталей або вузлів об'єкта заснований на правилах списання ОС.

Процедура списання проходить в такому ж порядку, як і повна утилізація ОС. Створюється комісія по визначенню непридатності і недоцільність подальшої експлуатації, яка видає висновок. У висновку вказуються:

 • Окремі частини об'єкта ОЗ, що підлягають утилізації;
 • Причини неможливості відновного ремонту і подальшої експлуатації.

Створюється акт про часткову ліквідацію ОС, який підписується усіма членами комісії. Тільки після оформлення акта проводиться утилізація окремих вузлів або деталей об'єкта. В інвентарній картці ОС відбивається запис про ліквідацію. Балансова вартість об'єкта ОЗ зменшується на суму часткової ліквідації, зазначеної в акті.