Реклама
Реклама
Реклама

MOLDINDCONBANK

 1. Банківська гарантія
 2. документальний акредитив
 3. Документальне інкасо

Ідеальне рішення ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ідеальне рішення ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!

З метою сприяння угодами, укладеними клієнтами Moldindconbank в ході здійснення міжнародної торгової діяльності, банком надаються послуги за наступними платіжними та гарантійним інструментів:

 • банківські гарантії;
 • документальні акредитиви;
 • документальні інкасо.

Банківська гарантія

Одним з найважливіших інструментів забезпечення договірних зобов'язань в ході торгових угод є банківська гарантія. КБ «Moldindconbank» АТ пропонує наступні види банківських гарантій:

 • гарантія участі в тендері на придбання товарів;
 • гарантія участі в тендері на держзакупівлю робіт;
 • гарантія належного виконання поставки товарів;
 • гарантія належного виконання робіт;
 • гарантія повернення авансу;
 • гарантія невнесення платежу;
 • гарантія погашення заборгованостей перед бюджетом;
 • гарантія, видана на вимогу митних брокерів;
 • гарантія, видана з метою дотримання митного режиму тимчасового ввезення товарів;
 • гарантія, видана з метою дотримання митного режиму транзиту товарів;
 • гарантія, видана з метою дотримання митного режиму митного складу;
 • інші види гарантій.

У разі недотримання головним боржником взятих на себе за договором зобов'язань банк зобов'язується виплатити Бенефіціант гарантовану суму.

переваги:

 • виключення ризику невиконання взятих на себе по торговому договором зобов'язань;
 • усунення недовіри між діловими партнерами, в разі якщо їх співпраця знаходиться на початковому етапі, або якщо для реалізації договору потрібно більш тривалий час;
 • більш низькі витрати порівняно з банківськими кредитами.

На вимогу клієнтів КБ «Moldindconbank» АТ надає можливість видачі банківських гарантій, підтверджених іноземними банками першого ешелону.

документальний акредитив

Документальний акредитив - форма розрахунків в міжнародній торгівлі, яка представляє собою твердо взяте на себе зобов'язання банку (банку-емітента) від імені покупця (розпорядника) по виплаті постачальнику еквівалента вартості товарів за умови подання відвантажувальної документації на товари в суворій відповідності з передбаченими термінами і умовами . Акредитив є найбільш комплексним і ефективним способом захисту платежу в ході здійснення експортно-імпортних операцій.

Переваги для імпортера:

 • акредитив забезпечує здійснення платежу тільки при поданні документів, що підтверджують факт поставки товару, в суворій відповідності з обумовленими в акредитиві умовами.

Для покриття торгових ризиків, ризику неплатоспроможності банку-емітента, а також ризиків країни на вимогу клієнтів КБ «Moldindconbank» АТ надає можливість видачі документальних акредитивів, підтверджених іноземними банками першого ешелону.

Переваги для експортера:

 • акредитив забезпечує стягування платежу тільки в разі строгої відповідності поданих документів вимогам акредитива.

Документальне інкасо

Документальне інкасо - стягнення через банк належних з імпортерів грошей, на підставі поданих експортером документів, що підтверджують факт поставки товару. На відміну від оплати за документальному акредитиву розрахунки по інкасо порівняно прості, недорогі, проте не гарантуються банком, оскільки ґрунтуються, по суті, на платіжному зобов'язанні покупця, взятому на себе з міжнародного торговельного договору, і не передбачає будь-якого було платіжного зобов'язання зі боку банків, що беруть участь в його реалізації. Банк, діючи як посередник між імпортером і експортером, передає документи по розпорядженню експортера і отримує натомість гроші за експортований товар.

Документальне інкасо передбачає виконання експортером зобов'язань (поставки товару) до отримання ним платіжного зобов'язання від покупця (не впевнившись попередньо в тому, що оплата буде проведена). Таким чином, використання даного інструменту можливо тільки якщо:

 • експортер та імпортер добре знають один одного;
 • сумніву в платоспроможності імпортера відсутні;
 • політичні, економічні та законодавчі умови в країні імпортера стабільні.

Для додатковою інформацією звертайтеся в відділеннях Moldindconbank .