Реклама
Реклама
Реклама

Стягнення аліментів у твердій грошовій сумі на неповнолітніх дітей

Сімейне законодавство відрізняється більшою гнучкістю у встановленні способів визначення розмірів аліментів, що стягуються в судовому порядку з батьків на утримання неповнолітніх дітей.

За загальним правилом аліменти на неповнолітніх дітей стягуються з батьків у частковому співвідношенні до заробітку чи іншого доходу. Однак, у визначених законом випадках, суд вправі визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі або одночасно в частковому відношенні до доходу і в твердій грошовій сумі, якщо:

 • відсутня угода між сторонами аліментних правовідносин;
 • платник аліментів не має постійного доходу (у разі, коли платник є індивідуальним підприємцем або працює на сезонних роботах);
 • отримує дохід (повністю або частково) в натурі або в іноземній валюті;
 • боржник не має заробітку або доходу. Дана обставина не може звільняти від основного обов'язку платника, тоді присуджена сума аліментних виплат звертається з його майна;
 • батько, який сплачує аліменти, отримує заробіток або дохід таким чином, що стягнути обов'язкову до сплати частку неможливо або це суттєво порушує інтереси однієї зі сторін правовідносин (наприклад, коли суд вважає, що відповідач приховує свої реальні доходи, або постійно працює закордоном);
 • сторона, яка зобов'язана виконувати аліментні платежі, є менш забезпеченої в порівнянні з іншим батьком.

Розмір аліментів, що стягуються у твердій грошовій сумі, з метою їх індексації встановлюється судом кратним величини прожиткового мінімуму. Також розмір аліментів може бути призначений у вигляді частки величини прожиткового мінімуму.

Аліменти в твердій грошовій сумі індексуються пропорційно зростанню мінімального розміру оплати праці. З 1 травня 2018 року розмір МРОТ становить 11 163 рубля на місяць.

Калькулятор індексації аліментів у твердій грошовій сумі:

Ініціатива стягнення аліментів у твердій грошовій сумі може належати як будь-яка сторона, так і самому суду. У другому випадку, суд, з огляду на конкретні обставини справи, має право стягнути аліменти на неповнолітніх дітей одночасно в частках до заробітку відповідача і в твердій грошовій сумі. Поєднання двох способів доцільно, наприклад, коли дохід відповідача виплачується частково в російських рублях, а частково - в натурі або сумі в рублях, еквівалентній іноземній валюті.

Для того, щоб стягнути аліменти в твердій грошовій сумі, вам необхідно звернутися до мирового суду в порядку позовного провадження Для того, щоб стягнути аліменти в твердій грошовій сумі, вам необхідно звернутися до мирового суду в порядку позовного провадження.

За підсумками судового розгляду буде винесено судовий наказ, на підставі якого ви зможете стягнути встановлені судом аліментні платежі з платника.

По-перше, вам необхідно скласти позовну заяву і підготувати необхідні документи, які будуть потрібні для звернення до суду. Ви можете скористатися допомогою фахівця при написанні позову, а можете зробити це самостійно.

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

При написанні позовної заяви дотримуйтеся наступного алгоритму:

 1. Вкажіть найменування суду, до якого подається позов - мировому суду або районному суду, в залежності від заявлених вимог (до мирового суду подається заява про стягнення, зміні аліментних платежів на користь неповнолітніх дітей. Якщо вимоги про стягнення аліментів заявлялися позивачем одночасно з вимогами про позбавлення батьківських прав, про обмеження в батьківських правах, про встановлення батьківства, про визначення місця проживання дитини, то спір належить до підсудності районного суду);
 2. Заповніть відомості про позивача: ваші П.І.Б., адреса місця проживання, а також контактний телефон та адресу електронної пошти (позов про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей може бути поданий їх законним представником - батьком, опікуном чи піклувальником, а також співробітником органу опіки та піклування);
 3. Внесіть інформацію про відповідача - особі, зобов'язаному сплачувати аліменти: його П.І.Б., адреса місця проживання, телефон та адресу електронної пошти.
 4. Визначте обставини, при яких в інтересах позивача та дітей розмір аліментів повинен бути стягнуто в твердій грошовій сумі, кратній величині прожиткового мінімуму (в позовній заяві необхідно довести наявність у вас підстав для стягнення аліментів, особливо тих, які мають оціночний характер, зокрема ваша потреба в допомоги, ваша непрацездатність.
  В даному випадку доцільно вказати те, які доходи ви отримуєте і на які побутові потреби вам не вистачає грошей, наприклад, на покупку продовольства, ліків, оплату комунальних послуг);
 5. Вкажіть розмір стягуваної суми аліментів (при вказівці суми аліментів необхідно реально співвіднести ваші потреби і можливості відповідача, який зобов'язаний забезпечувати утримання вашої дитини).
  Розмір аліментів у твердій грошовій сумі не встановлено законом. Тому суд призначає його кратним величини прожиткового мінімуму для відповідної групи населення за суб'єктами РФ, де проживає одержувач аліментів, а якщо він не встановлений - в цілому по РФ. Також аліменти можуть бути встановлені у вигляді частки величини прожиткового мінімуму.

У судовому розгляді також враховується матеріальне та сімейне становище сторін та інші важливі обставини.

Так, наприклад, суд бере до уваги всі джерела, що утворюють їх дохід (заробітна плата, доходи від підприємницької діяльності, від використання результатів інтелектуальної діяльності, пенсії, допомоги, виплати в рахунок відшкодування шкоди здоров'ю та ін.), Також враховує майно платника, в тому числі цінні папери, паї, вклади, внесені в кредитні організації, частки в статутному капіталі юридичних осіб.

Суд враховує і сімейний стан. У платника аліментів можуть бути і інші утриманці, яких він містить (неповнолітні, непрацездатні повнолітні діти, інші особи).

Іншими, які вимагають уваги обставинами є: непрацездатність платника аліментів, відновлення працездатності одержувача аліментів.

До позовної заяви про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі слід докласти наступний документи:

 • свідоцтво про народження неповнолітньої дитини, на яку стягуються аліменти;
 • довідку з місця проживання про перебування дитини на утриманні позивача;
 • довідка з місця роботи відповідача про доходи фізичної особи за рік;

Для обліку матеріального та сімейного стану сторін та інших заслуговують уваги обставин можуть бути представлені:

 • довідка з місця роботи позивача про розмір заробітку;
 • копії свідоцтв про народження інших неповнолітніх дітей платника аліментів;
 • довідка з місця проживання про склад сім'ї відповідача та знаходженні на його утриманні інших членів сім'ї;
 • висновок про втрату працездатності відповідача;
 • копія пенсійного посвідчення по інвалідності;
 • довідка про розмір пенсії платника аліментів;
 • копія трудового договору, укладеного з неповнолітньою дитиною, і інші письмові докази.

Додаткові витрати на дитину можуть бути підтверджені:

 • довідкою про стан здоров'я дитини;
 • випискою з історії хвороби дитини;
 • висновком про необхідність стороннього догляду, регулярного санаторно-курортного лікування, спеціальних засобів пересування для дитини;
 • квитанцією про вартість регулярно використовуваних ліків.

Держмито сплачує відповідач у фіксованому розмірі 150 рублів за винесення судової ухвали. Розмір держмита не залежить від величини аліментів.

Позовна заява разом з необхідними документами можна направити в мировий суд за місцем проживання позову або відповідача.

Суддя, визнавши справу підготовленим, виносить ухвалу про призначення його до розгляду в судовому засіданні. При цьому суддя сповіщає сторони, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи.

Протягом 1 місяця з дня подачі позову справу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі повинно бути розглянуто.