Реклама
Реклама
Реклама

Соцгарантії: Міністерство оборони Російської Федерації

Головна Кар'єра Служба за контрактом соцгарантій

Основні права військовослужбовців, а також основи державної політики в галузі правового та соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей визначені Федеральним законом від 27 травня 1998 № 76-ФЗ «Про статус військовослужбовців».

Для військовослужбовців встановлено єдину система правового і соціального захисту, а також матеріального та інших видів забезпечення з урахуванням займаних військових посад, присвоєних військових звань, загальної тривалості військової служби, в тому числі і в пільговому обчисленні, виконуваних завдань, умов і порядку проходження ними військової служби .

Військовослужбовець за контрактом має право на:

1. Грошове утримання, що складається з місячного окладу відповідно до присвоєним військовим званням і місячного окладу відповідно до займаної військової посадою, які складають оклад місячного грошового утримання військовослужбовців, а також щомісячних та інших додаткових виплат.

З 1 січня 2018 р оклади за військовим званням та оклади за військовими посадами проіндексовані на 4%. Так, оклади за військовим званням, якщо брати мінімальні і максимальні розміри, складають від 5 200 рублів у рядового і до 31 200 рублів у маршала. Відповідно, оклади за військової посади сягнули 10 400 рублів у стрільця і ​​46 800 рублів у першого заступника Міністра оборони Російської Федерації.

Соціальний пакет військовослужбовця за контрактом також включає:

 • щомісячна надбавка за вислугу років від 10% окладу грошового утримання при вислузі 2 роки до 40% - при вислузі 25 років і більше;
 • щомісячна надбавка за класну кваліфікацію (кваліфікаційну категорію) від 5% окладу по військової посади за третій клас до 30% - за клас майстра;
 • щомісячна надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю - до 25% окладу по військової посади;
 • щомісячна надбавка за особливі умови військової служби (в екіпажах надводних кораблів, штатної бойової техніки, на військових посадах пов'язаних з виконанням стрибків з парашутом, за командування підрозділами і т.д.) - до 100% окладу по військової посади;
 • щомісячна надбавка за виконання завдань, безпосередньо пов'язаних
 • з ризиком для життя і здоров'я в мирний час (за виконання водолазних робіт, за розмінування, за участь в навчаннях та інших заходах поза пунктом постійної дислокації військової частини і т.д.) - до 100% окладу по військової посади;
 • щомісячна надбавка за особливі досягнення в службі (за кваліфікаційний рівень фізичної підготовленості, при нагородженні медалями Міністерства оборони і т.д.) - до 100% окладу по військової посади;
 • премія за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків - до 25% окладу грошового утримання в місяць;
 • щорічна матеріальна допомога - у розмірі 1 місячного окладу грошового утримання;
 • військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, в тому числі у віддалених місцевостях, у високогірних районах, пустельних і безводних місцевостях, грошове забезпечення виплачується з урахуванням коефіцієнтів від 15% до 100%;
 • військовослужбовцям, які проходять військову службу в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях, а також в інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, виплачується відсоткова надбавка до грошового забезпечення залежно від періодів військової служби в зазначених районах (місцевостях) від 30% до 100%.

Середній розмір грошового забезпечення військовослужбовців за контрактом, що заміщають військові посади рядового та сержантського складу, становить 25 000 - 45 000 рублів на місяць. З урахуванням всіх щомісячних та інших додаткових виплат грошового забезпечення, зростаючих у міру збільшення вислуги років, посадового рівня, рівня професійної майстерності, регіональних коефіцієнтів і щорічну індексацію грошового забезпечення буде збільшуватися.

Соціальний пакет військовослужбовця за контрактом також включає:

Соціальний пакет військовослужбовця за контрактом також включає:

2. Безкоштовний проїзд до нового місця служби і у відрядження.

Проїзд на безоплатній основі один раз на рік до місця проведення основної відпустки і назад військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, в тому числі на території суб'єктів Російської Федерації, що входять в Уральський, Сибірський і Далекосхідний федеральні округи, і одному члену його родини; військовослужбовці самі набувають за гроші квитки на себе і членів своїх сімей на зручні їм авіарейси або поїзди, що прямують до місця відпустки, а Міністерство оборони Російської Федерації компенсує ці витрати після повернення з відпустки.

Проїзд на безоплатній основі на обране місце проживання при звільненні з військової служби.

3. Продовольче забезпечення, в тому числі шляхом організації харчування за місцем військової служби - для окремих категорій військовослужбовців, і видачею продовольчого пайка - для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом за межами території Російської Федерації, в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях.

4. Безкоштовне речове забезпечення.

5. Житлове забезпечення:

 • забезпечення службовими житловими приміщеннями або гуртожитками на період військової служби (отримання грошової компенсації за найм (піднайм) житлових приміщень);
 • забезпечення житловими приміщеннями для постійного проживання за обраним місцем проживання (в тому числі шляхом видачі державних субсидій) при досягненні загальної тривалості військової служби 20 років, а також у разі звільнення з військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі, станом здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами і загальної тривалості військової служби 10 років і більше;
 • можливість придбання житла через накопичувально-іпотечну систему житлового забезпечення (НІС).

Стати учасником НІС можна при укладанні другого контракту. Кожен учасник НІС не менше ніж через три роки його участі в накопичувально-іпотечній системі має право на укладення з уповноваженим федеральним органом договору цільового житлового позики.

6. Обов'язкове державне особисте страхування за рахунок коштів федерального бюджету.

7. Соціальні гарантії у зв'язку з навчанням в освітніх організаціях в період служби, а також переважне право на вступ після звільнення з військової служби в державні освітні організації вищої та середньої професійної освіти і на підготовчі відділення федеральних державних освітніх організацій вищої освіти.

8. Виплату підйомного допомоги при переміщенні до нового місця служби в розмірі одного окладу грошового утримання на військовослужбовця і 25% від нього на кожного члена сім'ї.

9. Перевіз на безоплатній основі до 20 тонн особистого майна в контейнерах від колишнього місця проживання при переведенні на нове місце військової служби.

10. Додаткові соціальні гарантії і компенсації при виконанні завдань в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах.

11. Одноразова допомога при звільненні з військової служби при загальній вислузі менше 20 років - 2 окладу грошового утримання, а при вислузі 20 років і більше - 7 окладів грошового утримання.

Військовослужбовцям, нагородженим у період проходження військової служби державним орденом або удостоєним почесних звань Союзу РСР або РФ, розмір одноразової допомоги збільшується на один оклад грошового утримання.

12. Безкоштовне обстеження, лікування і реабілітаційне забезпечення в військово-медичних установах, в тому числі щорічне диспансерне спостереження.

13. Виготовлення та ремонт зубних протезів (за винятком протезів з дорогоцінних металів і інших дорогих матеріалів).

14. Безкоштовне забезпечення ліками, виробами медичного призначення за рецептами лікарів у медичних, військово-медичних підрозділах, частинах і організаціях.

При відсутності за місцем військової служби або місця проживання військовослужбовців військово-медичних організацій або відповідних відділень в них або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається в установах державної або муніципальної систем охорони здоров'я. Витрати зазначеним установам охорони здоров'я з надання медичної допомоги військовослужбовцям, відшкодовуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Члени сімей військовослужбовців проходять службу за контрактом (з числа солдатів і сержантів) мають право на медичну допомогу в установах державної або муніципальної систем охорони здоров'я і підлягають обов'язковому медичному страхуванню на загальних підставах з іншими громадянами Російської Федерації.

15. Право на пенсійне забезпечення за умови наявності вислуги 20 і більше років.