Реклама
Реклама
Реклама

Що таке субсидіарну відповідальність

 1. Стягнення субсидіарної відповідальності Справжні проблеми у бізнесу починаються тоді, коли систематично...
 2. Залучення до субсидіарної відповідальності
 3. Практика залучення до субсідіарке
 4. Кого і за що привертають до субсидіарної відповідальності
 5. Як уникнути субсидіарної відповідальності
 6. Що таке солідарна відповідальність
 7. Кримінальна відповідальність засновника, директора та бухгалтера

Стягнення субсидіарної відповідальності

Справжні проблеми у бізнесу починаються тоді, коли систематично і постійно не вистачає коштів для погашення "кредиторки". Якщо неплатежі набувають стійкий характер, то мова йде про кризу і можливе банкрутство. Осіб, винних у створенні такої ситуації, може очікувати субсидіарну відповідальність, солідарна відповідальність і навіть кримінальна відповідальність! Спробуємо розібратися в різниці між цими видами відповідальності.

Субсидіарну відповідальність засновників і керівника (директора)

Субсидіарну відповідальність - це особливий вид цивільно-правової відповідальності, яка настає у третьої особи в разі невиконання або неповного виконання основним боржником свого зобов'язання.

Субсидіарну відповідальність - це право стягнення боргу з іншого зобов'язаного особи, якщо перша особа не може його погасити, тобто це відповідальність за іншого.

Синонім субсидіарної відповідальності - додаткова відповідальність. До додаткової відповідальності можуть бути притягнуті учасники товариства з додатковою відповідальністю, учасники повного товариства, учасники виробничого кооперативу. Учасники ТДВ солідарно несуть субсидіарну відповідальність за боргами ТДВ в межах, визначених статутом ТДВ, але не менше 50 базових величин. Якщо по відношенню до ТДВ є акт про неможливість виконання рішення суду, то кредитор має право звернутися до суду із заявою про притягнення учасників ТДВ до субсидіарної відповідальності в межах суми відповідальності, зазначеної в статуті ТДВ.

Залучення до субсидіарної відповідальності

Найбільше практичних питань пов'язано із залученням до субсидіарної відповідальності в разі економічної неспроможності (банкрутства). Згідно чинного законодавства РБ до субсидіарної відповідальності притягується не тільки директор, його заступники, а й учасники товариства (власник ЧУП). У будь-який збанкрутілої фірмі, особи, винні у доведенні її до такого стану, залучаються до субсидіарної відповідальності на підставі рішення суду.

Обов'язок по зверненню до суду на предмет притягнення до субсидіарної відповідальності засновників і керівника підприємства-банкрута лежить на керуючому.

Керівник повинен перевірити наступні моменти:

 • чи мав право і можливість директор, засновник, інша особа давати обов'язкові для виконання вказівки;
 • які дії (бездіяльності) були здійснені;
 • чи є причинно-наслідковий зв'язок між діями (бездіяльністю) керівника, засновника і настали банкрутством.

Нагадаємо, що ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) з момент свого призначення отримує всі повноваження керівника організації, а значить також може бути притягнутий до субсидіарної відповідальності в разі банкрутства.

Практика залучення до субсідіарке

На практиці позови про притягнення до субсидіарної відповідальності подаються за трьома підставами.

Якщо боржник не подав заяви про свою неспроможність у випадках і термін, передбачені законодавством.

Наприклад, протягом місяця з моменту затвердження річного бухгалтерського балансу необхідно подати заяву про банкрутство боржника, якщо зі звітності видно, що організація має або набуває стійку неплатоспроможність.

Субсидіарну відповідальність у розмірі незадоволених вимог кредиторів несуть власник УП, засновники юридичної особи, його керівник і голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог, які не подали заяву про банкрутство при встановленій недостатності майна для погашення вимог кредиторів.

Закон говорить, що якщо після закінчення двомісячного терміну, встановленого на прийом вимог кредиторів, при складанні проміжного ліквідаційного балансу встановлено, що вартість активів проблемного підприємства недостатня для задоволення заявлених вимог кредиторів, ліквідатор зобов'язаний подати до суду заяву про банкрутство юридичної особи протягом одного місяця з дня виявлення цієї обставини. Згодом такого ліквідатора можна залучати до субсидіарної відповідальності, якщо він заяви своєчасно не подав.

Кого і за що привертають до субсидіарної відповідальності

Суб'єктами залучення до субсидіарної відповідальності згідно законодавства РБ виступають керівник і учасники боржника, як особи, які за законодавством мають право прийняти рішення про подачу заяви боржника. Тому власникам слід завжди контролювати фінансовий стан свого бізнесу: вимагати звіт у керівника, аналізувати фінансові показники, оцінювати платоспроможність свого підприємства.

Якщо засновники прийняли рішення про подачу заяви про економічну неспроможність, однак воно не виконано керівником, то суб'єктом субсидіарної відповідальності є особа, яка не виконала це рішення. Якщо рішення про подання такої заяви віднесено до виключної компетенції власників, то керівник знімає з себе субсидіарну відповідальність.

Як уникнути субсидіарної відповідальності

Керівник не може бути притягнутий до субсидіарної відповідальності в тому випадку, коли він своєчасно інформував уповноважених осіб про жалюгідний фінансовий стан підприємства. Мається на увазі, що директор фірми зобов'язаний знати про її платоспроможності.

Власник фірми може бути звільнений від субсидіарної відповідальності в разі приховування або спотворення інформації її керівником. Підставою для притягнення до субсидіарної відповідальності може служити акт податкової перевірки.

Що таке солідарна відповідальність

Солідарна відповідальність - це відповідальність групи осіб. Солідарна відповідальність виникає при неподільності предмета зобов'язання, спільному заподіянні шкоди і являє собою спільну відповідальність групи осіб, які взяли на себе зобов'язання. При банкрутство за боргами фірми солідарно відповідають засновники, директор (голова ліквідаційної комісії).

Солідарна відповідальність виникає, якщо вона передбачена договором або встановлена ​​законом. При солідарній відповідальності кредитор має право вимагати виконання як від усіх боржників разом, так і від будь-якого з них окремо, як повністю, так і в частково в рамках боргу.

Кримінальна відповідальність засновника, директора та бухгалтера

Кримінальний кодекс охоплює і діяння і бездіяльність, за які може наступати відповідальність.

 • приховування майна, майнових прав або зобов'язань
 • передача активів у володіння іншим особам
 • відчуження або знищення матеріальних цінностей з метою перешкоджання відшкодування збитків кредиторам
 • умисне створення або збільшення неплатоспроможності
 • подача в суд документів, що містять завідомо недостовірні відомості та заяви про банкрутство
 • приховування неплатоспроможності, знищення та фальсифікація бухгалтерських і інших облікових документів підприємства
 • шахрайство
 • ухилення від погашення заборгованості перед кредиторами і бюджетом
 • економічні злочини, виявлені в ході розгляду у справі і т.д.

Перспектива кримінальної відповідальності визначається в кожному конкретному випадку. Ми зможемо дати свою оцінку ситуації лише знаючи факти, які ви викладете.

Рада адвоката - як ліквідувати фірму з боргами