Реклама
Реклама
Реклама

Школа бухгалтера № 22 :: Інвентаризація

Школа бухгалтера № 10 (28.5.2007)
Практика

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Продовження. Початок див. У «ШБ» № 20 , 21 , 22 , 23/2006 м, № 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09/2007 м

Інвентаризація грошових коштів, грошових документів, векселів та інших еквівалентів грошових коштів

1. Інвентаризація каси. В «Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, а також розрахунків» затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.94 р № 69 (далі - Інструкція № 69),

незважаючи на наявність в її назві прямої вказівки на те, що вона є інструкцією і по інвентаризації грошових коштів, про інвентаризацію грошових коштів нічого не сказано. Порядок здійснення інвентаризації готівкових грошових коштів в касі визначено зовсім іншим документом. Він викладений в п. 4.10 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті України», затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р № 637 (далі - Положення про касу).

Перш ніж переходити безпосередньо до розгляду порядку здійснення інвентаризації готівкових грошових коштів в касі, необхідно уточнити, що мова йде не тільки про центральній касі підприємства, а й про операційних касах, в тому числі тих, що працюють з касовими апаратами. І про інвентаризацію в цих касах не тільки національної валюти, а й іноземної валюти, а також чекових книжок, грошових документів, векселів та інших документів, що знаходяться в касі.

А тепер безпосередньо про порядок здійснення інвентаризації. Перед початком інвентаризації комісія, призначена керівником підприємства для здійснення інвентаризації каси, повинна взяти з касира розписку про те, що:

... до початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на кошти, здані в бухгалтерію, і всі грошові кошти, які надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Таку розписку пише касир і завіряє своїм підписом на титульному аркуші «Акту про результати інвентаризації наявних коштів», типова форма якого затверджена Положенням про кассе1 (зразок заповнення дивися на стор. 39). Після чого у присутності касира:

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, імующіхся в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо

Технологія здійснення підрахунку готівкових коштів може бути різною, все залежить від вибору членів комісії і величини залишку грошових коштів в касі. Підрахунок може здійснюватися послідовно одним з членів комісії і касиром з визначенням загальної суми грошових коштів, що знаходяться в касі, а може здійснюватися паралельно і членом комісії і касиром по кожному номіналу купюр окремо в штуках з подальшим визначенням загальної суми шляхом множення кількості купюр певного номіналу на їх номінал і додатком до нього загальної суми всіх, хто знаходиться в касі монет. Необхідно відзначити, що перший метод цілком можна застосувати в тих випадках, коли залишки в касі невеликі і підрахувати їх загальну суму не складно, а ось без другого методу підрахувати залишки в касі, якщо вони перевищують десятки тисяч, та ще й в різній валюті, буде не просто. При використанні другого методу кількість купюр певного номіналу, що знаходяться в касі, підраховується і записується в «робочу» опис, яка складається в довільній формі.

Оформлення такої робочої інвентаризаційного опису не вимагає жоден нормативний документ. Про неї навіть і не згадується, але на практиці вона дуже часто застосовується в тих випадках, коли залишки готівки в касі значні.

У міру підрахунку купюр певного номінала2 дані про їх кількість і загальну суму записуються в «Робочу інвентаризаційний опис», і матеріально відповідальна особа ставить підпис, підтверджуючи тим самим достовірність зазначених даних. І так далі по купюрам всіх номіналів.

Крім даних про кількість і загальну суму купюр і монет, що знаходяться в касі, в «Робочій інвентаризаційного опису» зазначаються дані про наявність в касі чекових книжок із зазначенням загальної кількості чеків в кожній конкретній чековою книжкою, кількості невикористаних чеків і номера останнього використаного чека. Крім цього перевіряється по кожному використаному на отримання грошових коштів з банку чеку оформлення його корінця з зазначенням прибуткового касового ордера, яким отримані грошові кошти були оприбутковані в касу, а також наявність всіх контрольних марок анульованих (зіпсованих або невикористаних з яких-небудь причин за призначенням ) чеків і самих анульованих чеків. Вони повинні бути вклеєні в чекову кніжку3 або поміщені в окрему папку анульованих чеків.

Дані про знаходяться в касі векселях, акції, облігації та інше, також із зазначенням їх кількості, номерів, номіналу (якщо є) і інших реквізитів.

Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у строки, встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі.

1 Форма даного акта наведена в Додатку 1 Положення про касу.

2 Як правило, підрахунок починається з купюр мінімального номіналу, що знаходяться в касі, і далі йде по зростаючій, до купюр максимального номіналу.

3 Як правило, вони приклеюються до корінця даного анульованого чека, який вшитий в чекову книжку.

3 Як правило, вони приклеюються до корінця даного анульованого чека, який вшитий в чекову книжку

Аналогічні «Робочі інвентаризаційні описи» складаються і при інвентаризації будь-якої іноземної валюти, що знаходиться в касі підприємства. Причому за кожною іноземною валютою складається окремий «Робочий інвентаризаційний опис», так само, як і окремий «Акт про результати інвентаризації наявних коштів». Фрагмент такої «Робочої інвентаризаційного опису» наведено нижче.

Фрагмент такої «Робочої інвентаризаційного опису» наведено нижче

Зверніть увагу на те, що ніякого перерахунку іноземної валюти в гривні в «Робочій інвентаризаційної відомості» не здійснюється, оскільки в цьому немає необхідності. Завдання інвентаризаційної комісії складається тільки у визначенні залишків іноземної валюти і звірці їх з даними обліку, а перерахунок в гривні здійснюється вже за підсумками інвентаризації при відображенні їх в бухгалтерському обліку. З цієї ж причини не здійснюється перерахунок іноземної валюти в гривні і в «Акті про результати інвентаризації наявних коштів».

Після підрахунку всіх залишків дані з «Робочих інвентаризаційних описів» переносяться в «Акт про результати інвентаризації наявних коштів».

Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою.

Один примірник акта передається в бухгалтерію підприємства, другий - залишається у матеріально відповідальної особи.

...

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії).

Нижче наведено зразок заповнення такого акту.

Нижче наведено зразок заповнення такого акту

Далі буде

Роман Гаркавин

2006-2007 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Нове завдання   заочна школа   ЗАВДАННЯ 9 Завдання 1 Оптове підприємство 30 квітня 2007 року одержало від постачальника під свою продукцію тару (пластикові ящики) в кількості 1000 шт 2006-2007 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Нове завдання
заочна школа
ЗАВДАННЯ 9 Завдання 1 Оптове підприємство 30 квітня 2007 року одержало від постачальника під свою продукцію тару (пластикові ящики) в кількості 1000 шт. Заставна вартість ящиків становить 2500,00 грн. 3 травня 2007 року оптове підприємство відвант ...

Не у відпустку - у відрядження - на конференцію за кордон   № 22 (2 Не у відпустку - у відрядження - на конференцію за кордон
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
З роками популярність фірмових виїздів за кордон для проведення нарад, семінарів, корпоративних заходів зростає. Розглянемо, яким чином оформити зв'язок витрат на подібні заходи, забезпечивши їх «валововитратність».
Службова ...

Доставка товару покупцям   № 22 (2 Доставка товару покупцям
№ 22 (2.6.2008) :: Практика
Товар, придбаний покупцем, може бути вивезений ним самостійно або доставлений постачальником. Доставка товару покупцеві може здійснюватися як власним транспортом постачальника, так і за допомогою сторонніх транспортних організацій. При цьому...