Реклама
Реклама
Реклама

Сімейне право. Шлюб. Аліменти. Розподіл майна

 1. Реєстрація шлюбу
 2. Органи державної реєстрації шлюбу
 3. Подача Заяви про реєстрацію шлюбу
 4. Документи, які необхідно подати для реєстрації шлюбу (громадяни України)
 5. Ознайомлення осіб, які вступають в шлюб, з їхніми правами та обов'язками
 6. Перешкоди до укладення шлюбу
 7. Розірвання шлюбу (розлучення)
 8. Розірвання шлюбу (Розлучення) через орган реєстрації актів цивільного стану
 9. Розірвання шлюбу (Розлучення) через суд
 10. Незгода одного з подружжя на розірвання шлюбу
 11. Особливості розірвання шлюбу з іноземцем
 12. Легалізація шлюбу, укладеного / розірваного за межами України
 13. аліменти
 14. Добровільна сплата аліментів
 15. Стягнення аліментів через суд

Сімейне право - галузь права, що регулює сімейні відносини, а саме: особисті і пов'язані з ними майнові відносини, які виникають між особами під час шлюбу, споріднення, усиновлення, прийняття дітей в сім'ю на виховання Сімейне право - галузь права, що регулює сімейні відносини, а саме: особисті і пов'язані з ними майнові відносини, які виникають між особами під час шлюбу, споріднення, усиновлення, прийняття дітей в сім'ю на виховання.

Реєстрація шлюбу

Поняття шлюбу. Право на шлюб. шлюбний вік

Браком є ​​сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація шлюбу є підставою для виникнення у жінки та чоловіки взаємних прав та обов'язків подружжя. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків передбачених законом. Документом, що підтверджує укладення шлюбу, є Свідоцтво про укладення шлюбу.

Органи державної реєстрації шлюбу

Органами, до повноважень яких належить державна реєстрація шлюбу, є Відділи реєстрації актів цивільного стану. За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем реєстрації (прописки / проживання), за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Однак, не варто забувати, що шлюб може бути зареєстрований в іноземній державі. Для цього необхідно звернутися в консульство або посольство України в тій державі, в якому буде відбуватися одруження. У консула або посла є всі повноваження, які дають йому право засвідчити факт укладення шлюбу між громадянами України за кордоном. Сама ж процедура нічим не відрізняється від тієї, яка проходить на території України.

Подача Заяви про реєстрацію шлюбу

Згідно із законом, шлюб реєструється після закінчення місячного терміну з моменту подання відповідної заяви. У разі ж вагітності нареченої, шлюб реєструється у день подання Заяви або в будь-який інший день, за бажанням наречених, протягом місяця. Максимальний термін для подачі заяви про реєстрацію, передбачений чинним законодавством, становить два місяці. Мінімальний - один місяць.

Документи, які необхідно подати для реєстрації шлюбу (громадяни України)

 • Паспорт громадянина України;
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
 • Якщо один із наречених складався раніше в шлюбі, то необхідно подати документи, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, це може бути: Свідоцтво про припинення шлюбу або Рішення суду;
 • Якщо один із наречених овдовів, то необхідно надати Свідоцтво з смерті колишніх чоловіка або дружини.
 • Дозвіл суду на вступ в шлюб до досягнення шлюбного віку, якщо хто-небудь з молодят є неповнолітнім.

Документи, які необхідно подати для реєстрації шлюбу (іноземні громадяни)

 • паспорти;
 • Довідка про відсутність перешкод для реєстрації шлюбу (довідка про сімейний стан);
 • Віза, яка дозволяє іноземному громадянинові перебувати на території держави, де буде проходити реєстрація шлюбу.

Всі документи, видані закордонними державами, повинні мати апостиль (спеціальний штамп на національному документі для визнання його за кордоном) і / або повинні бути перекладені на українську мову та бути нотаріально завірені.

Ознайомлення осіб, які вступають в шлюб, з їхніми правами та обов'язками

Орган, який прийняв заяву про вступ в шлюб, зобов'язаний ознайомити наречених з умовами і порядком реєстрації шлюбу, переконатися, що ці особи взаємно обізнані про стан здоров'я і сімейний стан, а також роз'яснити їм права і обов'язки як майбутнього подружжя і батьків, попередити про відповідальність за приховування наявності перешкод до вступу в шлюб. Реєстрація шлюбу проводиться в присутності осіб, які укладають шлюб. У паспортах осіб, які уклали шлюб, що посвідчують їх особу, проводитиметься запис про реєстрацію шлюбу із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з подружжя та місця і часу реєстрації шлюбу. Ми рекомендуємо Вам ознайомитися з законами про шлюб та сім'ю в Україні (Цивільний кодекс; Сімейний кодекс).

Перешкоди до укладення шлюбу

Законодавством України не допускається укладення шлюбу:

 • Між нареченими, хоча б один з яких не досяг шлюбного віку (за винятком випадків, коли на укладення шлюбу є відповідний дозвіл суду);
 • Між нареченими, хоча б один з яких складається іншому зареєстрованому шлюбі;
 • Між родичами по прямій висхідній і низхідній лініях, між рідними та братами і сестрами, усиновителями і усиновленими
 • Між нареченими, хоча б один з яких визнано судом недієздатним внаслідок душевної хвороби або недоумства.

Розірвання шлюбу (розлучення)

Українським законодавством передбачено дві процедури розірвання шлюбу. Вибір шлюборозлучного процесу завіт також від кількох обставин, а саме наявність неповнолітніх дітей, незгоду чоловіка / дружини та наявність майнового спору.

Розірвання шлюбу (Розлучення) через орган реєстрації актів цивільного стану

Щодо легка схема розлучення в Україні для тих, хто прийняв обопільне рішення розлучитися, і у них немає спільних неповнолітніх дітей, а дружина не є вагітною.

При таких обставинах, для оформлення розлучення в Україні необхідно звернутися до органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) за місцем реєстрації (прописки / проживання) чоловіка або дружини. Необхідно буде пред'явити паспорта. Подружжя повинні подати в РАЦС спільну Заяву про реєстрацію розірвання шлюбу встановленого зразка.

Сімейним законодавством встановлено, що шлюб не може бути розірваний раніше ніж через місяць з моменту подання відповідної заяви про розлучення. Протягом цього місяця подружжя має право відкликати свою Заяву про розірвання шлюбу. Якщо ж рішення про розлучення прийнято усвідомлено, і не змінилося за цей місяць, тоді чоловік і дружина повинні з'явитися в РАГС в призначений день і час для реєстрації розірвання шлюбу.

Шлюборозлучний процес завершується отриманням Свідоцтва про розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу (Розлучення) через суд

Обопільне рішення подружжя на розірвання шлюбу

У випадках, коли в сім'ї є неповнолітні діти і подружжя прийняло обопільне рішення про розірвання шлюбу - діє інша процедура розірвання шлюбу. Розлучення оформляється через суд. Подружжя має право подати до суду спільне заяву про розірвання шлюбу . Також необхідно подати такі документи:

 • Копії паспортів подружжя;
 • Оригінал Свідоцтва про укладення шлюбі;
 • Копії свідоцтв про народження дітей.

До спільного Заяви подружжя про розірвання шлюбу необхідно докласти письмовий Договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Таким чином, держава зобов'язує подружжя обговорити і прийняти рішення з приводу подальшої долі дитини / дітей.

Також подружжя має право укласти Договір про розмір аліментів на дитину / дітей, який повинен бути нотаріально посвідчений.

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей. Рішення про розірвання шлюбу суд приймає після закінчення одного місяця з дня подачі заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати дану заяву.

Незгода одного з подружжя на розірвання шлюбу

Якщо ж ініціатива розірвання шлюбу виходить від одного з подружжя, які мають дітей, він може подати Позовну заяву в суд. При цьому, в позовній заяві необхідно обгрунтувати, чому один з подружжя бажає розірвати шлюб і вважає подальше спільне проживання неможливим.

Однак, Позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну дію, що містить ознаки кримінального злочину і в інших випадках, передбачених законом.

У більшості випадків, перш ніж розірвати шлюб, суд дасть сторонам термін для примирення. Якщо після закінчення цього терміну сторони помиряться, позивачеві слід просити суд залишити.

Суд ухвалить рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення. У будь-якому випадку, при розгляді справи про розірвання шлюбу суд з'ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя.

Шлюб, розірваний судом, припиняється в день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду, звертатися окремо за Свідоцтвом про розірвання шлюбу немає необхідності, однак таке право передбачено.

Особливості розірвання шлюбу з іноземцем

Однією з основних труднощів при розірванні шлюбу з іноземцем або особою без громадянства є питання встановлення підсудності такої справи. Підсудність - встановлення конкретного суду або органу державної влади, який повинен розглянути конкретну справу (суперечка).

Згідно з постановою Пленуму ВСУ № 11 від 21 грудня 2007 р в разі розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, один з яких проживає в Україні, питання підсудності визначаються на загальних правилах, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ст. 63 Закону України «Про міжнародне приватне право», припинення шлюбу та правові наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє в даний час щодо правових наслідків шлюбу.

Сімейний кодекс України передбачає, що розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, а також шлюбу іноземців між собою в Україні здійснюється згідно із Законом України.

Вищевикладене означає, що розірвання шлюбу в Україні не залежить від громадянства подружжя і буде здійснюватися на підставах і в порядку, передбачених для громадян України.

Слід пам'ятати, що при розірванні шлюбу в Україні іноземці не мають права посилатися на закони своєї держави, наприклад, на ті, які забороняють розлучення, обмежують його певними умовами або примушують до розлучення за расовими, релігійними або іншими, невластивими нашим законодавством мотивами.

Крім того, громадянин України, який проживає за межами України, має право звернутися з позовом про розірвання шлюбу до суду України, якщо другий з подружжя, незалежно від його громадянства, проживає за межами України.

Звертаємо увагу на те, що український суд компетентний розглядати справи про розірвання як «змішаних шлюбів» (зареєстрованих між особами, які є громадянами різних держав), так і шлюбів між громадянами України, згідно сімейного законодавства України, і в разі, коли подружжя проживає за кордоном.

Однак крім загальної підсудності справ, необхідно також встановити, який саме місцевий суд уповноважений розглядати справи про розірвання шлюбу з іноземцем або особою без громадянства.

За загальним правилом Позов про розірвання шлюбу подається до місцевого суду за зареєстрованим у встановленому порядку місцем проживання або перебування відповідача.

Однак законодавством передбачені випадки, коли Позов про розірвання шлюбу може бути поданий за зареєстрованим у встановленому порядку місцем проживання або перебування позивачка, за місцем знаходження майна і / або за останнім відомим місцем його знаходження відповідача.

Громадяни України, які постійно або переважно проживають за кордоном, не завжди мають можливість звернутися для розірвання шлюбу в український суд. Тому розірвання шлюбу між громадянами України, здійснене за межами України за законом відповідної держави, є дійсним в Україні, якщо обоє з подружжя в момент розірвання шлюбу проживали за межами України.

Документ, що засвідчує розірвання шлюбу між іноземцями, здійснене за межами України за законом відповідної держави, є дійсним в Україні, за умови проставлення апостиля або легалізації у відповідних компетентних установах.

Легалізація шлюбу, укладеного / розірваного за межами України

Шлюб і розірвання шлюбу, здійснені відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні.

Згідно Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених Наказом Міністерства Юстиції України № 52/5 від 18 жовтня 2000 року з наступними змінами і доповненнями, Документи, видані компетентними органами іноземних держав, які свідчать акти громадянського стану, вчинені за межами України за законами іноземних держав, визнаються дійсними в Україні при наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Однак, більшість країн, включно з Україною, підписали вельми важливий міжнародний договір - Гаазьку Конвенцію від 5 жовтня 1961 р що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Так, ст. 1 Конвенції передбачено, що її умови поширюються на офіційні документи, які були складені на території однієї з Договірних держав і мають бути представлені на території іншої Договірної держави. Єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампа, якими скріплено документ, є проставлення апостилю компетентним органом держави, в якій документ був виданий . При цьому Апостиль повинен відповідати вимогам Доповнення до Конвенції ( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_082/print1434358833420944 ).

аліменти

Поняття аліментів. Право на аліменти

Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однак, законодавством України передбачено, батьки зобов'язані утримувати також і повнолітніх непрацездатних дочку, сина, якщо вони потребують матеріальної допомоги, і якщо батьки можуть таку допомогу надати. Також батьки повинні утримувати повнолітніх сина, дочку до досягнення ними двадцяти трьох років, якщо вони продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, за умови, що батьки можуть надавати матеріальну допомогу.

Стягнення аліментів не залежить від того, чи знаходяться в шлюбі батьки, розлучені чи вони взагалі не перебували в ньому. Аліменти на дитину стягуються на користь батька, з яким проживає дитина, є його власністю і повинні використовуватися за призначенням - на утримання дитини.

Добровільна сплата аліментів

Стаття 189 Сімейного кодексу України дає можливість подружжю самим визначити розмір аліментів, а також форму і порядок їх виплати. Підсумком такої дії стане підписання обома батьками угоди (Договору) про сплату аліментів на дитину. Оформлення цієї домовленості відбувається в добровільному порядку і засноване на цивілізований підхід до виховання дитини обома батьками.

Договір про сплату аліментів на дитину в обов'язковому порядку підлягає нотаріальному посвідченню.

Звичайно ж, цей Договір, як і будь-яка угода, з плином часу може зазнати змін, або просто може припинити свою дію.

Для оформлення Договору про сплату аліментів нотаріуса необхідні наступні документи:

 • свідоцтво про народження дитини;
 • свідоцтво про шлюб і / або рішення суду про розірвання шлюбу;
 • паспорти батьків.

Стягнення аліментів через суд

Якщо той з батьків добровільно не бере участі в утриманні дитини належним чином, стягнути з нього аліменти можна в судовому порядку. Залежно від регулярності і величини доходу платника (того хто повинен сплачувати аліменти на дитину) аліменти можуть присуджуватися:

 • в частці від доходу матері, батька;
 • в твердій грошовій сумі;
 • з поєднанням обох способів.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину повинен бути не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виняток становлять наведені нижче випадки:

 • Платник аліментів має нерегулярний або мінливий дохід.
 • Платник частину доходу одержує в натурі.
 • Існують інші обставини, що мають істотне значення.

Розмір аліментів, визначений судом, підлягає зміні у зв'язку з поліпшенням або погіршенням матеріального добробуту платника, хвороби дитини і т. П.

Аліменти на дитину в Україні присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову. Суд може присудити аліменти за минулий час. У цьому випадку позивач (той з ким проживає дитина) повинен представити докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від сплати. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені не більше ніж за три роки.

На завершення судового процесу стягувач (той з ким проживає дитина) звертається до суду із заявою про видачу йому відповідного рішення суду, а також виконавчого листа. Такий лист видається після набрання рішенням законної сили, а саме - після закінчення терміну на оскарження цього рішення.

Варто також відзначити, що у справах про стягнення аліментів в Україні суд допускає негайне виконання рішення в межах суми платежу за один місяць. А в разі стягнення заборгованості по аліментах - допускається негайне виконання рішення про стягнення всієї суми боргу.

Отримавши виконавчий лист, стягувач подає його в відділ Державної виконавчої служби за місцем проживання (прописки) платника. Після відкриття виконавчого провадження, державний виконавець надсилає документи за місцем отримання доходів платника аліментів (місце роботи, місце отримання пенсії, стипендії і т. П.).

Стягнення аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття.