Реклама
Реклама
Реклама

Реалізація заставного майна банками

  1. Виконавче виробництво
  2. Реалізація заставного майна банками в іншому порядку
  3. Ухвалення заставного майна на баланс банку

Застава - один з передбачених законом способів, що забезпечують виконання основного зобов'язання. Відносини випливають із застави, регулюються Цивільним кодексом (ст. 334-358) і спеціальним законом. Предметом застави може виступати практично будь-яке майно, а так само майнові та інтелектуальні права. Видаючи кредити під заставу майна, банки гарантують повернення виданої суми. Застава - один з передбачених законом способів, що забезпечують виконання основного зобов'язання

Разом з тим, кредитору невигідно доводити справу до необхідності стягувати заборгованість, що утворилася за рахунок переданих під заставу речей або прав. Реалізація заставного майна банками - довга і складна процедура, так як цей вид діяльності є для кредитної організації непрофільним. Крім того, з нею пов'язані витрати з обслуговування та зберігання майна, оплату послуг спеціалізованих компаній та ін.

Тому при зверненні позичальника, банки проводять перевірку його фінансової спроможності та оцінку вартості застави, розглядають можливість невеликої прострочення платежу і т.д. Однак, якщо вичерпані всі можливості погашення заборгованості, то банк скористається одним із способів, передбачених для такої ситуації.

Виконавче виробництво

коли прострочення по кредиту істотна, а позичальник уникає контактів з представниками кредитора, банк направляє йому вимогу із зазначенням дати, до якої необхідно погасити заборгованість повністю. Також позичальник попереджається про намір банку вирішити справу через суд.

Якщо до обумовленого терміну боржник не вжив заходів до погашення боргу, юрист банку направляє в суд заяву про стягнення суми боргу та накладення арешту на майно заставодавця. Рішення суду передається до наступної інстанції.

Подальша реалізація здійснюється без участі банку, спеціально уповноваженою особою - судовим приставом . Його діяльність по організації публічних торгів регламентується законами:

Початкова ціна для перших торгів встановлюється рішенням суду на підставі оцінки проведеної банком, а в разі спору - на підставі судової експертизи. На других і наступних торгах ціна буде знижуватися. Тобто для банку є ризик недоотримати суму позичкової заборгованості.

Реалізація заставного майна банками в іншому порядку

Сам договір застави або укладену пізніше угода може передбачати інші можливості і способи реалізації на добровільній основі предмета застави. Така угода дозволяє запобігти виникненню заборгованості по кредиту і реалізувати майно за ринковою ціною або вище. Втім, є думка, що такий спосіб позбавляє боржника права на судовий захист.

Обов'язки по реалізації майна через торги передаються спеціальної організації торгівлі (агентству), право вибору якої належить позичальнику. Інформація про майно розміщується або на сайті кредитної організації, або на сайті організації-продавця. Сума, отримана за продане майно, буде направлена в банк, а та її частина, яка перевищить суму боргу, буде передана заставодавцю.

Ухвалення заставного майна на баланс банку

Цей варіант досить рідко використовується, зазвичай щодо майна, для якого на торгах не знайшлося покупця. Для банку подібні непрофільні активи будуть означати додаткові витрати часу і коштів на організацію їх прийняття, зберігання та продажу. Таке майно реалізується, як правило, за ціною, що дозволяє лише покрити суму боргу, що залишився.

На думку ряду експертів, число кредитів, узятих під заставу майна, буде неухильно зростати. Отже, для банків це означає збільшення числа випадків, що вимагають його реалізації.