Реклама
Реклама
Реклама

РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу

 1. РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу
 2. РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу
 3. РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу

РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу

РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу

Фото: pixabay.com

Експерти Міжнародного валютного фонду Ріната Ахметова продовжують знайомити читачів з особливостями створення прийомних сімей в Україні. На сьогоднішній день Сімейний кодекс України та Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» встановлюють такі форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

 1. усиновлення;
 2. встановлення опіки чи піклування;
 3. прийомна сім'я;
 4. дитячий будинок сімейного типу;
 5. установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перші чотири форми представляють собою влаштування дитини в сім'ю і є пріоритетними над п'ятою формою - пристроєм в дитячі установи.

Законодавство України встановлює, що при втраті дитиною батьківського піклування органів опіки та піклування повинні вжити всіх необхідних заходів для влаштування дитини в сім'ї громадян України - на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. В установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитина може бути влаштована тільки в разі, якщо не вдалося влаштувати його на виховання в сім'ю.

Що ж являють собою сімейні форми влаштування дитини і чим вони відрізняються один від одного?

Поняття сімейних форм влаштування дітей

Усиновлення - прийняття усиновителями в свою сім'ю дитину на правах сина чи дочки, здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України.

Встановлення опіки чи піклування - влаштування дітей в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах з цими дітьми. Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, піклування - над дітьми з 14 до 18 років.

Прийомна сім'я - це сім'я (прийомні батьки), яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох прийомних дітей.

Дитячий будинок сімейного типу - це окрема сім'я (батьки-вихователі), яка взяла на виховання та спільне проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (вихованців). При цьому загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб.

Головні відмінності сімейних форм влаштування дітей:

1. Які діти підлягають влаштуванню в сім'ю

Пристрою в сім'ю підлягають тільки ті діти, яким офіційно надано статусребенка-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули обоє батьків, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

1) батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

2) батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;

3) батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть;

4) батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;

5) батьки яких невідомі, дітям, кинутим в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки та інші родичі, про що складено акт за затвердженою формою;

6) відібраним у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

7) батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;

8) батьки яких при здійсненні кримінального провадження містяться під вартою, що підтверджується постановою слідчого судді;

9) батьки яких знаходяться в розшуку через відсутність відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів Національної поліції;

10) у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;

11) батьки яких не виконують свої обов'язки по вихованню та утриманню дитини з причин, які неможливо з'ясувати в зв'язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції, що підтверджується актом, складеним Службою у справах дітей;

12) які розлучені з сім'єю, визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

13) безпритульні діти.

важливо:

Усиновленню підлягають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на підставах, зазначених вище в пунктах 1-5.

Передачі під опіку / піклування, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу підлягають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на будь-якому із зазначених підстав.

2. Правовий статус приймаючої сім'ї і дитини

Тільки при усиновленні усиновителі отримують всі передбачені законодавством права і обов'язки біологічних батьків, а усиновлена ​​дитина - права і обов'язки біологічну дитину. У тому числі усиновителі мають право бути записаними у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини; змінити прізвище, ім'я, по батькові, відомості про місце і дату народження дитини. З моменту усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між усиновленою дитиною та її біологічними батьками, а також іншими родичами і виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між усиновленою дитиною та усиновлювачами, а також їх родичами. При усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка.

В інших сімейних формах влаштування (опіка / піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу) особи, які беруть дитину, не набувають прав і обов'язків батьків. Такі особи в залежності від форми влаштування називаються опікунами / піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями та є законними представниками дітей на підприємствах, в установах і організаціях без спеціальних на те повноважень. За дітьми в таких формах влаштування зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3. Термін перебування дитини в сім'ї

Усиновлення є постійною формою влаштування - з моменту здійснення усиновлення усиновителі на все життя набувають права і обов'язки батьків, а усиновлена ​​дитина - права і обов'язки дитини.

Решта сімейні форми влаштування (опіка / піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу) є тимчасовими - дитина знаходиться в сім'ї до моменту повернення в біологічну сім'ю, або до моменту усиновлення, або до моменту досягнення повноліття.

4. Кількість дітей

При усиновленні кількість дітей, яку може усиновити одна сім'я, не обмежується.

Прийомна сім'я може взяти на виховання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу може взяти на виховання не менше п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб.

5. Вимоги до осіб, які приймають дітей

Усиновителем може бути особа у віці не молодше 21 років. Верхня межа віку усиновлювача не обмежується. При цьому усиновлювач повинен бути старше дитини, яка усиновлюється, не менше ніж на п'ятнадцять років.

Прийомними батьками та батьками-вихователями можуть бути особи з 18 років. При цьому пристрій дітей в прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та батьків-вихователів, щоб на час досягнення обома прийомними батьками (батьками-вихователями) пенсійного віку всі діти досягли повноліття. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків (батьків-вихователів) час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

Опікунами / піклувальниками можуть бути особи з 18 років.

6. Процедура оформлення

При оформленні всіх сімейних форм влаштування дітей перший крок буде однаковим - особи, які бажають взяти дитину в свою сім'ю, повинні офіційно стати кандидатами в усиновлювачі, опікуни / піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі та бути занесені в Банк даних про дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Для цього потенційним кандидатам необхідно відповідати вимогам, встановленим законодавством до усиновителів, опікунів / піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, успішно пройти спеціальне навчання (крім родичів, які хочуть стати опікунами / піклувальниками дитини), зібрати необхідний пакет документів і подати його в Службу у справах дітей за місцем проживання.

Різниця полягає в тому, який орган розглядає документи і приймає остаточне рішення про передачу дитини в сім'ю:

 • рішення про усиновлення приймає суд. Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення;
 • рішення про створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу приймається головою районної державної адміністрації або виконкому міської ради. Кандидати в прийомні батьки або батьки-вихователі подають до районної державної адміністрації або виконавчого органу міської ради заяву про надання їм статусу прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування приймається районною, районною у місті Києві державною адміністрацією, виконавчим органом міської, районної в місті ради, сільської, селищної ради. Родичі, які бажають взяти під опіку / піклування дитини, подають в ці органи заяву про встановлення опіки / піклування.

Законодавство окремо виділяє патронат над дитиною і наставництво, які, виходячи з їх суті, не належать до зазначених вище форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Тому патронат і піклування будуть розглянуті в наступних радах.

ДЖЕРЕЛО

РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу

РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу

Фото: pixabay.com

Експерти Міжнародного валютного фонду Ріната Ахметова продовжують знайомити читачів з особливостями створення прийомних сімей в Україні. На сьогоднішній день Сімейний кодекс України та Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» встановлюють такі форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

 1. усиновлення;
 2. встановлення опіки чи піклування;
 3. прийомна сім'я;
 4. дитячий будинок сімейного типу;
 5. установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перші чотири форми представляють собою влаштування дитини в сім'ю і є пріоритетними над п'ятою формою - пристроєм в дитячі установи.

Законодавство України встановлює, що при втраті дитиною батьківського піклування органів опіки та піклування повинні вжити всіх необхідних заходів для влаштування дитини в сім'ї громадян України - на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. В установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитина може бути влаштована тільки в разі, якщо не вдалося влаштувати його на виховання в сім'ю.

Що ж являють собою сімейні форми влаштування дитини і чим вони відрізняються один від одного?

Поняття сімейних форм влаштування дітей

Усиновлення - прийняття усиновителями в свою сім'ю дитину на правах сина чи дочки, здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України.

Встановлення опіки чи піклування - влаштування дітей в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах з цими дітьми. Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, піклування - над дітьми з 14 до 18 років.

Прийомна сім'я - це сім'я (прийомні батьки), яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох прийомних дітей.

Дитячий будинок сімейного типу - це окрема сім'я (батьки-вихователі), яка взяла на виховання та спільне проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (вихованців). При цьому загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб.

Головні відмінності сімейних форм влаштування дітей:

1. Які діти підлягають влаштуванню в сім'ю

Пристрою в сім'ю підлягають тільки ті діти, яким офіційно надано статусребенка-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули обоє батьків, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

1) батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

2) батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;

3) батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть;

4) батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;

5) батьки яких невідомі, дітям, кинутим в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки та інші родичі, про що складено акт за затвердженою формою;

6) відібраним у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

7) батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;

8) батьки яких при здійсненні кримінального провадження містяться під вартою, що підтверджується постановою слідчого судді;

9) батьки яких знаходяться в розшуку через відсутність відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів Національної поліції;

10) у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;

11) батьки яких не виконують свої обов'язки по вихованню та утриманню дитини з причин, які неможливо з'ясувати в зв'язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції, що підтверджується актом, складеним Службою у справах дітей;

12) які розлучені з сім'єю, визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

13) безпритульні діти.

важливо:

Усиновленню підлягають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на підставах, зазначених вище в пунктах 1-5.

Передачі під опіку / піклування, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу підлягають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на будь-якому із зазначених підстав.

2. Правовий статус приймаючої сім'ї і дитини

Тільки при усиновленні усиновителі отримують всі передбачені законодавством права і обов'язки біологічних батьків, а усиновлена ​​дитина - права і обов'язки біологічну дитину. У тому числі усиновителі мають право бути записаними у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини; змінити прізвище, ім'я, по батькові, відомості про місце і дату народження дитини. З моменту усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між усиновленою дитиною та її біологічними батьками, а також іншими родичами і виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між усиновленою дитиною та усиновлювачами, а також їх родичами. При усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка.

В інших сімейних формах влаштування (опіка / піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу) особи, які беруть дитину, не набувають прав і обов'язків батьків. Такі особи в залежності від форми влаштування називаються опікунами / піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями та є законними представниками дітей на підприємствах, в установах і організаціях без спеціальних на те повноважень. За дітьми в таких формах влаштування зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3. Термін перебування дитини в сім'ї

Усиновлення є постійною формою влаштування - з моменту здійснення усиновлення усиновителі на все життя набувають права і обов'язки батьків, а усиновлена ​​дитина - права і обов'язки дитини.

Решта сімейні форми влаштування (опіка / піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу) є тимчасовими - дитина знаходиться в сім'ї до моменту повернення в біологічну сім'ю, або до моменту усиновлення, або до моменту досягнення повноліття.

4. Кількість дітей

При усиновленні кількість дітей, яку може усиновити одна сім'я, не обмежується.

Прийомна сім'я може взяти на виховання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу може взяти на виховання не менше п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб.

5. Вимоги до осіб, які приймають дітей

Усиновителем може бути особа у віці не молодше 21 років. Верхня межа віку усиновлювача не обмежується. При цьому усиновлювач повинен бути старше дитини, яка усиновлюється, не менше ніж на п'ятнадцять років.

Прийомними батьками та батьками-вихователями можуть бути особи з 18 років. При цьому пристрій дітей в прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та батьків-вихователів, щоб на час досягнення обома прийомними батьками (батьками-вихователями) пенсійного віку всі діти досягли повноліття. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків (батьків-вихователів) час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

Опікунами / піклувальниками можуть бути особи з 18 років.

6. Процедура оформлення

При оформленні всіх сімейних форм влаштування дітей перший крок буде однаковим - особи, які бажають взяти дитину в свою сім'ю, повинні офіційно стати кандидатами в усиновлювачі, опікуни / піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі та бути занесені в Банк даних про дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Для цього потенційним кандидатам необхідно відповідати вимогам, встановленим законодавством до усиновителів, опікунів / піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, успішно пройти спеціальне навчання (крім родичів, які хочуть стати опікунами / піклувальниками дитини), зібрати необхідний пакет документів і подати його в Службу у справах дітей за місцем проживання.

Різниця полягає в тому, який орган розглядає документи і приймає остаточне рішення про передачу дитини в сім'ю:

 • рішення про усиновлення приймає суд. Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення;
 • рішення про створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу приймається головою районної державної адміністрації або виконкому міської ради. Кандидати в прийомні батьки або батьки-вихователі подають до районної державної адміністрації або виконавчого органу міської ради заяву про надання їм статусу прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування приймається районною, районною у місті Києві державною адміністрацією, виконавчим органом міської, районної в місті ради, сільської, селищної ради. Родичі, які бажають взяти під опіку / піклування дитини, подають в ці органи заяву про встановлення опіки / піклування.

Законодавство окремо виділяє патронат над дитиною і наставництво, які, виходячи з їх суті, не належать до зазначених вище форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Тому патронат і піклування будуть розглянуті в наступних радах.

ДЖЕРЕЛО

РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу

РАДА ЮРИСТА: У чому різниця між усиновлення, опіка, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу

Фото: pixabay.com

Експерти Міжнародного валютного фонду Ріната Ахметова продовжують знайомити читачів з особливостями створення прийомних сімей в Україні. На сьогоднішній день Сімейний кодекс України та Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» встановлюють такі форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:

 1. усиновлення;
 2. встановлення опіки чи піклування;
 3. прийомна сім'я;
 4. дитячий будинок сімейного типу;
 5. установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перші чотири форми представляють собою влаштування дитини в сім'ю і є пріоритетними над п'ятою формою - пристроєм в дитячі установи.

Законодавство України встановлює, що при втраті дитиною батьківського піклування органів опіки та піклування повинні вжити всіх необхідних заходів для влаштування дитини в сім'ї громадян України - на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. В установи для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитина може бути влаштована тільки в разі, якщо не вдалося влаштувати його на виховання в сім'ю.

Що ж являють собою сімейні форми влаштування дитини і чим вони відрізняються один від одного?

Поняття сімейних форм влаштування дітей

Усиновлення - прийняття усиновителями в свою сім'ю дитину на правах сина чи дочки, здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України.

Встановлення опіки чи піклування - влаштування дітей в сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах з цими дітьми. Опіка встановлюється над дітьми до 14 років, піклування - над дітьми з 14 до 18 років.

Прийомна сім'я - це сім'я (прийомні батьки), яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох прийомних дітей.

Дитячий будинок сімейного типу - це окрема сім'я (батьки-вихователі), яка взяла на виховання та спільне проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (вихованців). При цьому загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб.

Головні відмінності сімейних форм влаштування дітей:

1. Які діти підлягають влаштуванню в сім'ю

Пристрою в сім'ю підлягають тільки ті діти, яким офіційно надано статусребенка-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули обоє батьків, що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

1) батьки яких позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

2) батьки яких визнані безвісно відсутніми, що підтверджується рішенням суду;

3) батьки яких оголошені судом померлими, що підтверджується свідоцтвом про смерть;

4) батьки яких визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду;

5) батьки яких невідомі, дітям, кинутим в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки та інші родичі, про що складено акт за затвердженою формою;

6) відібраним у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

7) батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;

8) батьки яких при здійсненні кримінального провадження містяться під вартою, що підтверджується постановою слідчого судді;

9) батьки яких знаходяться в розшуку через відсутність відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою органів Національної поліції;

10) у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;

11) батьки яких не виконують свої обов'язки по вихованню та утриманню дитини з причин, які неможливо з'ясувати в зв'язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території або в районі проведення антитерористичної операції, що підтверджується актом, складеним Службою у справах дітей;

12) які розлучені з сім'єю, визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

13) безпритульні діти.

важливо:

Усиновленню підлягають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на підставах, зазначених вище в пунктах 1-5.

Передачі під опіку / піклування, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу підлягають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, на будь-якому із зазначених підстав.

2. Правовий статус приймаючої сім'ї і дитини

Тільки при усиновленні усиновителі отримують всі передбачені законодавством права і обов'язки біологічних батьків, а усиновлена ​​дитина - права і обов'язки біологічну дитину. У тому числі усиновителі мають право бути записаними у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини; змінити прізвище, ім'я, по батькові, відомості про місце і дату народження дитини. З моменту усиновлення припиняються особисті та майнові права і обов'язки між усиновленою дитиною та її біологічними батьками, а також іншими родичами і виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між усиновленою дитиною та усиновлювачами, а також їх родичами. При усиновленні дитини однією особою ці права та обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновлювачем є чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновлювачем є жінка.

В інших сімейних формах влаштування (опіка / піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу) особи, які беруть дитину, не набувають прав і обов'язків батьків. Такі особи в залежності від форми влаштування називаються опікунами / піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями та є законними представниками дітей на підприємствах, в установах і організаціях без спеціальних на те повноважень. За дітьми в таких формах влаштування зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

3. Термін перебування дитини в сім'ї

Усиновлення є постійною формою влаштування - з моменту здійснення усиновлення усиновителі на все життя набувають права і обов'язки батьків, а усиновлена ​​дитина - права і обов'язки дитини.

Решта сімейні форми влаштування (опіка / піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу) є тимчасовими - дитина знаходиться в сім'ї до моменту повернення в біологічну сім'ю, або до моменту усиновлення, або до моменту досягнення повноліття.

4. Кількість дітей

При усиновленні кількість дітей, яку може усиновити одна сім'я, не обмежується.

Прийомна сім'я може взяти на виховання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу може взяти на виховання не менше п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб.

5. Вимоги до осіб, які приймають дітей

Усиновителем може бути особа у віці не молодше 21 років. Верхня межа віку усиновлювача не обмежується. При цьому усиновлювач повинен бути старше дитини, яка усиновлюється, не менше ніж на п'ятнадцять років.

Прийомними батьками та батьками-вихователями можуть бути особи з 18 років. При цьому пристрій дітей в прийомну сім'ю та дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та батьків-вихователів, щоб на час досягнення обома прийомними батьками (батьками-вихователями) пенсійного віку всі діти досягли повноліття. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків (батьків-вихователів) час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

Опікунами / піклувальниками можуть бути особи з 18 років.

6. Процедура оформлення

При оформленні всіх сімейних форм влаштування дітей перший крок буде однаковим - особи, які бажають взяти дитину в свою сім'ю, повинні офіційно стати кандидатами в усиновлювачі, опікуни / піклувальники, прийомні батьки або батьки-вихователі та бути занесені в Банк даних про дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Для цього потенційним кандидатам необхідно відповідати вимогам, встановленим законодавством до усиновителів, опікунів / піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, успішно пройти спеціальне навчання (крім родичів, які хочуть стати опікунами / піклувальниками дитини), зібрати необхідний пакет документів і подати його в Службу у справах дітей за місцем проживання.

Різниця полягає в тому, який орган розглядає документи і приймає остаточне рішення про передачу дитини в сім'ю:

 • рішення про усиновлення приймає суд. Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення;
 • рішення про створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу приймається головою районної державної адміністрації або виконкому міської ради. Кандидати в прийомні батьки або батьки-вихователі подають до районної державної адміністрації або виконавчого органу міської ради заяву про надання їм статусу прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу;
 • рішення про встановлення опіки чи піклування приймається районною, районною у місті Києві державною адміністрацією, виконавчим органом міської, районної в місті ради, сільської, селищної ради. Родичі, які бажають взяти під опіку / піклування дитини, подають в ці органи заяву про встановлення опіки / піклування.

Законодавство окремо виділяє патронат над дитиною і наставництво, які, виходячи з їх суті, не належать до зазначених вище форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Тому патронат і піклування будуть розглянуті в наступних радах.

ДЖЕРЕЛО

Що ж являють собою сімейні форми влаштування дитини і чим вони відрізняються один від одного?
Що ж являють собою сімейні форми влаштування дитини і чим вони відрізняються один від одного?
Що ж являють собою сімейні форми влаштування дитини і чим вони відрізняються один від одного?