Реклама
Реклама
Реклама

"Договір на надання послуг"

В сучасних економічних умовах кожен з нас відчуває потребу в тих чи інших послугах (туристичних, медичних, освітніх і т.д.). Будь-яка організація, що надає послуги, укладає з звернулися особою договір надання послуг. Договір надання послуг має на увазі під собою обов'язок виконавця надати за завданням замовника послуги, а замовник зобов'язаний їх оплатити. Істотною умовою даного договору є його предмет, тобто саму суть зобов'язання, зокрема, здійснення певних дій. Якщо в договорі зазначено досить загальне коло послуг, без конкретизації і при цьому не зовсім ясно, що потрібно саме зробити, то умова про предмет договору вважається неузгодженим.


Варто зазначити, що досягнення результату, який сторони переслідують при укладенні договору, не входить в предмет договору надання послуг Варто зазначити, що досягнення результату, який сторони переслідують при укладенні договору, не входить в предмет договору надання послуг. Однак, в обов'язки виконавця може входити крім вчинення певних дій, досягнення результату цих дій.

Щодо того, чи є необхідність в підтвердженні виконання договору надання послуг актом прийому-передачі, то тут позиція судів розділяється. Одні вважають, що акт прийому-передачі не потрібно, оскільки його відсутність не говорить про те, що послуги надані були. Інші дотримуються думки, що акт прийому-передачі є доказом надання послуги. Також існує думка, що акт прийому - передачі може бути не єдиним видом доказу факту надання послуг.

 • По-перше, він повинен містити всі необхідні реквізити, в тому числі назва документа, дату складання, найменування підприємства, яке склало документ, ПІБ осіб, які підписали документ.
 • По-друге, повинен бути детально описаний перелік виконаних действій.Но якщо даний перелік не вказано в акті, а замовник підписав акт без будь-яких зауважень, то він визнається належним доказом надання послуг.
 • Замовник зобов'язаний оплатити послуги в строк і в порядку, зазначеному в договорі. Якщо неможливість виконання послуг пов'язана з виною замовника, то послуги повинні бути оплачені повністю. Це відбувається у випадках, коли замовник не відмовляється від договору і виражає свою волю до прийняття послуг, здійснює такі дії, які створюють неможливість надання йому послуг. Якщо неможливість виникла через обставини, що не залежать від волі жодної зі сторін, то замовник повинен відшкодувати виконавцеві фактично понесені витрати. Якщо умова про ціну не узгоджене, або договір взагалі не був укладений, то замовник зобов'язаний оплатити фактично надані послуги за тією ціною, яка вказана в актах прийому - передачі або за ціною, яка зазвичай стягується за подібні услугі.Также в договорі може міститися положення про тому, що якщо замовник прострочив оплату послуг, то їх вартість буде визначена виходячи з розцінок, встановлених виконавцем на день фактичної оплати.

  Вартість послуг за договором може вважатися зміненої, якщо замовник оплатив виставлений рахунок, в якому вартість послуг відрізняється від вартості за договором. Також вартість послуг буде вважатися зміненої, якщо сторонами був підписаний акт про надання послуг, в якому вартість послуг відрізняється від прописаної в договорі, при цьому, якщо акт складений в тій же формі, що і договір. Крім того, якщо в договорі не зазначено, що вартість послуг включає ПДВ, то вважається, що вартість вказана без ПДВ.

  У судовій практиці зустрічаються ситуації, коли замовник може бути повністю або частково звільнений від оплати наданих послуг. Таке може статися, коли замовник поніс витрати через неналежної якості наданих послуг. В такому випадку, з суми винагороди віднімається сума понесених витрат. Якщо в договорі прописано, що замовник зобов'язаний оплатити витрати виконавця, пов'язані з наданням послуг, але при цьому послуги не були надані з вини виконавця, то понесені виконавцем витрати замовник оплачувати не зобов'язаний.

  У разі якщо в акті прийому-передачі вказано менший обсяг послуг, ніж насправді був наданий, то виконавець може вимагати оплату всіх наданих послуг, якщо доведе, що вони були виконані в повному обсязі. Замовник не може відмовитися від оплати послуг, якщо в процесі надання послуг бажаний результат був досягнутий, незалежно від того, що окремі дії не були вчинені виконавцем через відсутність необхідності.

  Варто звернути увагу, що якщо виконавець надав послуги, які він може здійснювати тільки при наявності у нього відповідної ліцензії, а на момент надання послугу нього її немає, то замовник все одно зобов'язаний оплатити надані послуги.

  Крім того, чинне законодавство не звільняє замовника від оплати послуг, якщо виконавець порушив терміни їх виконання.

  Нерідко зустрічаються суперечки, коли замовник вважає, що він надмірно сплатив гроші виконавцю за надані їм послуги Нерідко зустрічаються суперечки, коли замовник вважає, що він надмірно сплатив гроші виконавцю за надані їм послуги. У таких випадках, якщо замовник доведе, що надані послуги мали меншу вартість, то він має право вимагати від виконавця повернути надміру сплачені кошти. Якщо в договорі не були передбачені послуги, але замовник їх прийняв, то він не має права вимагати повернення грошових коштів за їх виконання.

  Варто звернути увагу на відповідальність замовника. Як відомо, замовник зобов'язаний оплатити послуги, надані виконавцем. При цьому виконавець за фактом виконання послуг виставляє замовнику рахунок. Але якщо виконавцем цього приводу не було виставлено, в зв'язку з чим послуги сплачені не були, то виконати не має права вимагати від замовника сплату неустойки або відсотків за користування чужими грошовими коштами. Але якщо замовнику був відомий обсяг підлягають виконанню ним грошових зобов'язань, то це не звільняє його від відповідальності за порушення строків оплати прі не виставленні виконавцем рахунку на оплату послуг. Також виконавець не має права стягувати з замовника відсотки за користування чужими грошовими коштами у випадках, коли, порушивши умови договору, не звернув замовнику акт про надання послуг. Крім того, відсотки не можна стягувати з передоплати, якщо вона була сплачена з простроченням. Але за несвоєчасне внесення передоплати може бути передбачена неустойка.

  Цивільний Кодекс передбачає вільне право як виконавця, так і замовника відмовитися від виконання договору в односторонньому порядку. При цьому якщо волевиявлення надійшло від замовника, то він зобов'язаний оплатити виконавцеві фактично понесені витрати, при цьому причини відмови не мають значення, якщо відмовляється виконавець, то він повинен відшкодувати при цьому замовнику убиткі.Вознікает питання, а чи можна прописати в договорі відповідальність за односторонній відмова від виконання договору. Позиції судів при цьому разделяются.Одні вважають, що не можна, так як норма можливості односторонньої відмови є імперативною і не може бути обмежена угодою сторін. Інші дотримуються точки зору, що така умова можна прописати в договорі, а також встановити штрафні санкції за односторонню відмову. Також неоднозначна позиція судів і в питанні включення в договір умови необхідності сповіщення заздалегідь виконавця про відмову від договору і про відповідальність за невиконання такої умови.

  Однак існують обмеження щодо односторонньої відмови від договору надання послуг. Так, замовник не може відмовитися від договору після надання або виконання послуг.

  Варто підкреслити, що волевиявлення на односторонню відмову від виконання договору має бути виражене належним чином. На практиці це робиться шляхом надсилання листа другої сторони. Причому, виконавець вважається поінформованим, якщо повідомлення про вихід надсилається за тією адресою, яка вказана в договорі. Суди не мають єдиної думки щодо того, чи вважається договір розірваним, коли одна сторона відмовилася від нього в односторонньому порядку, проте після цього послуги продовжують виявлятися. Одні вважають, що якщо одна сторона після отримання від іншої сторони повідомлення про розірвання договору, продовжує користуватися послугами тієї сторони, то немає підстав вважати, що договірні відносини між сторонами не припинилися. Інші ж вважають, що в такій ситуації договір вважаються розірваним.

  Не вважається односторонньою відмовою лист з пропозицією розірвати договір. Однак якщо в ньому є посилання на статтю 782 ЦК РФ, то таке дії розглядається як одностороння відмова. Суд може кваліфікувати як одностороння відмова замовника від договору претензію, яка містить намір розірвати договір і вимога про повернення передоплати.

  Таким чином, правова природа договору надання послуг не зовсім проста, як здається на перший взгляд.Чтоби розробити проект договору необхідно врахувати всі тонкощі і особливості, щоб уникнути неприємних ситуацій в майбутньому. Тому, краще рішення - це звернутися в юридичну фірму, яка вислухавши ваші побажання, допоможе скласти якісний договір, а також, допоможе розібратися в спірній ситуації, яка виникла вже на стадії виконання договору.

  Автор статті: юрист «Правового бюро« трибун »Усенко Д.В.

  Юридична фірма «Правове бюро« трибун ». Всі права захищені.

  До списку статей