Реклама
Реклама
Реклама

Про БАНКІВСЬКИХ інноваційно ПОСЛУГИ (до обговорення Тимчасового положення НБ КР «Про спеціальний режим впровадження банківських інноваційних послуг в КР»)

Якщо придивитися до організаційної структури та функціональної спрямованості підрозділів більшості наших банків, то можна легко помітити, що їх системи управління засновані на наборі принципів і рішень, сформульованих ще на початку минулого століття Якщо придивитися до організаційної структури та функціональної спрямованості підрозділів більшості наших банків, то можна легко помітити, що їх системи управління засновані на наборі принципів і рішень, сформульованих ще на початку минулого століття. Немає сумніву в тому, що менеджмент банків знає про необхідність поновлення своїх систем і розуміє, що пора зібрати всі ці принципи і імпортовані ідеї і, не шкодуючи викинути на смітник, - сучасні цифрові технології вимагають зовсім інший організації управління бізнесом. Однак, мало тільки бачити і розуміти, - треба діяти. Тим більше, що час не чекає.

Якщо банки прямо зараз впритул не візьмуться за реалізацію проектів рєїнженірінга свого бізнесу, то вже завтра їм доведеться лицем до лиця зіткнутися з новим конкурентом, який не чекає, коли вони «розгойдаються» а жорстко працює на випередження, це компанії - оператори мобільного зв'язку. У зв'язку з цим нагадаю, що зовсім не жарти заради, один з відомих американських банкірів, як-то в серцях вигукнув: «Силіконова долина вже тут і, вони їдять наш ланч». Так що, поки наші банки будуть роздумувати, сподіваючись на те, що фінанси, це: традиції, консерватизм і стабільність, - оператори зв'язку прийдуть до клієнтів прямо додому і заберуть їх у банків. До речі, ось уже і НБ КР запустив на обговорення проект НПА у вигляді так званого Тимчасового положення «Про спеціальний режим впровадження банківських інноваційних послуг в Киргизькій Республіці», Так ось, це як раз той самий віконце, через яке оператори зв'язку почнуть захоплення роздрібного ринку банківських послуг.

Отже, сьогодні на ринку банківських послуг склалася цікава ситуація. З одного боку, банки все ще не готові різко і швидко відмовитися від традиційної організації управління і запустити нові технології виробництва банківських послуг, а з іншого - на порозі вже стоять оператори мобільного зв'язку, які володіють цими технологіями, а також і необхідними ресурсними можливостями для швидкого входження на ринок.

А яка, в цій ситуації, позиція НБ КР?

Судячи зі змісту, вище зазначеного проекту Тимчасового положення, НБ КР вже, по суті, прийняв рішення, тому що в противному випадку не було б цього документа. Незважаючи на це, вважаю, що поки не варто робити які-небудь оцінки і висновки, досить лише нагадати відому всім специфіку діяльності банків.

Будучи фінансовими посередниками банки, є підприємства, що випускають фінансові зобов'язання і продають їх у вигляді фінансових активів, виконуючи життєво важливу для економіки функцію мобілізації фінансових ресурсів. Простіше кажучи, виходить, що банк створює і продає борги. Подивіться на активи банку, їх більша частина інвестована в кредити, а також в казначейські векселі та інші цінні папери, тобто в фінансові активи, тоді як у нефінансових компаній, більша частина активної частини балансу, - це реальні активи.

Тому банківська система є важливим і в той же час надзвичайно вразливим структурним елементом економіки. І саме тому, вона зазнає жорсткого законодавчого регулювання і пильній державного нагляду. І саме з цієї причини будь-який, хто планує увійти на ринок фінансових послуг, повинен розуміти, що буде в обов'язковому порядку, підданий жорсткому регулюванню і нагляду.

Тут жодного компромісу не може бути.

І ще одне зауваження по ходу: система тоді стійка і ефективна, коли складові її елементи відповідають своєму функціональному призначенню і добре «підігнані» один до одного.

Тепер кілька слів про, так званих, інноваційних продуктах.

Для будь-якого виробника, що випускає товар на ринок, важливі три параметра, це: ціна, час доставки (час представлення або зарахування) і якість. Якщо ми говоримо, наприклад, про кредит то для позичальника важливі: ціна, час доставки, так як уявлення до і після потрібного терміну - це невраховані витрати, а також необхідна сума в необхідній валюті, так як більше або менше - це також невраховані витрати (другий і третій параметр - це якість кредиту).

Так ось, інновації, забезпечують поліпшення цих параметрів кредиту при його створенні - це постійна і обов'язкова робота персоналу банків, в частині розробки і впровадження технологічних нововведень, в іншому випадку, конкуренція змусить їх просто піти з ринку.

Але це ніяк не означає, що:

-НБ КР повинен міняти основу діючої нормативної бази банківського кредиту, достатня лише деяка поточна деталізація (коригування);

-НБ КР повинен втручатися в цей процес, це справа і відповідальність банків (їх власників).

Немає сумніву в тому, що тільки для банку (не для НБ КР) дуже важливо:

1) передбачити впровадження нових технологій;

2) оцінити час появи на ринку нових продуктів;

3) оцінити час, протягом якого новий продукт завоює ринок;

4) прийняти рішення, коли (в який момент) треба вийти на ринок зі своїм конкурентоспроможним продуктом.

Звідси, як наслідок, виникає питання: «Взагалі, чи є необхідність розробляти вище згаданий проект НПА?»

Уже сьогодні банківський бізнес, який реалізується без інновацій, внесених: або в технологію створення продукту, або в сам цей продукт, - приречений на поступове витіснення з ринку. Це аксіома.

Зрозуміло, при опрацюванні технологічних проблем можлива реалізація різних інноваційних проектів. Це можуть бути інновації, що змінюють властивості (якісні характеристики) банківського продукту, але не змінюють його споживчого призначення. Наприклад, кредит, який надається (розглянутий) протягом коротшого, ніж інші, періоду часу. В цьому випадку поліпшується параметр «час доставки» при незмінності інших, але, при цьому залишається споживче призначення продукту - «кредит». Також можуть бути інновації, що представляють відносно новий продукт. Наприклад, він може являти собою певний різновид «кредиту» або іншого банківського продукту, або зовсім нову послугу. Однак, в будь-якому випадку, тут виникає тільки одне питання: чи є цей новий продукт саме банківським продуктом?

Причому, в цьому випадку, слід вважати не технологічні або технічні інновації, внесені в цей продукт, а його функціональне та споживче призначення. Простий приклад, повсюдне застосування скорингових програмних додатків, що мають складні математичні алгоритми, для оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника, не змінюють призначення банківського продукту-«кредит».

Якщо ми визнаємо, що: «кредит», «депозит» і ін., - це тільки банківські продукти, тоді ми повинні визнати, що будь-які нововведення, внесені в них або, що зумовили створення нового продукту, змінюючи:

1) технології їх створення;

2) якість самого продукту, - але при цьому не змінюють їх споживчого призначення (наприклад, кредиту), не повинні викликати необхідність зміни відповідної нормативної бази НБ КР.

Аналогія: автомобіль.

Сучасний автомобіль:

1) постійно оновлюється шляхом впровадження різних інноваційних нововведень, в частині: пристроїв, вузлів і механізмів;

2) може проводитися не традиційними автокорпораціями (наприклад, Google), - але все це не причини для зміни правил вуличного руху.

Інновації, ця умова конкурентної боротьби на ринку і, як наслідок, технічного прогресу, що є обов'язковою умовою, без якого неможливі ріст і розвиток економіки країни. Тому взяти їх під контроль НБ КР - це досить дивна ініціатива.

Токбаев А.

Бішкек, липень 2017.

Коментування і розміщення посилань заборонено.

А яка, в цій ситуації, позиція НБ КР?
Звідси, як наслідок, виникає питання: «Взагалі, чи є необхідність розробляти вище згаданий проект НПА?