Реклама
Реклама
Реклама

приватизація землі

 1. Приватизація землі: необхідні документи
 2. Приватизація землі: детально юридичні аспекти
 3. Приватизація землі на основі сумлінного володіння
 4. Приватизація землі: розміри плати за землевпорядні роботи

Приватизація - це відчуження майна державних підприємств, установ, організацій, житлового та земельного фонду, що перебуває у державній та комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до законодавства про приватизацію.

Приватизація здійснюється з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва, залучення коштів на структурну перебудову економіки, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні житла, формування ринкових відносин, стимулювання ефективного використання земель та сприяння підприємницькій діяльності.

Відповідно до Земельного кодексу України передача земельних ділянок у приватну власність (приватизація) проводиться місцевими Радами народних депутатів, на території яких розташовані земельні ділянки .

Правом на безкоштовну приватизацію землі (отримання у власність) з земель державної та комунальної власності можуть скористатися лише громадяни України, а також житлово-будівельні, гаражно-будівельні кооперативи та об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

При цьому обов'язковою підставою для набуття права на приватизацію землі є рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або державних органів приватизації щодо земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що приватизуються, прийняте в межах їх повноважень, визначених Земельним кодексом України.

Безоплатна передача земельних ділянок (приватизація землі) у власність громадян здійснюється у випадках:

 • приватизації земель, що знаходяться в їх користуванні;
 • отримання земельних ділянок при приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
 • одержання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації.

Громадяни, зацікавлені в приватизації землі, подають заяву до відповідної Ради народних депутатів, в якому вказується бажаний розмір і місце розташування земельної ділянки, мета її використання і склад сім'ї.

Місцева Рада розглядає заяву про приватизацію землі та в разі згоди замовляє землеподрядной організації розробку проект відведення землі, який узгоджується з Радою народних депутатів, землевпорядним, природоохоронним і санітарними органами, органами архітектури і подається в міську Раду народних депутатів для прийняття рішення про приватизацію землі.

Приватизація землі: необхідні документи

Для приватизації землі необхідні наступні документи

 • Копія паспорта (всі сторінки) та ідентифікаційного коду;
 • Рішення відповідного органу місцевого самоврядування про дозвіл на приватизацію землі;
 • Довідка відповідного органу самоврядування про користування даною земельною ділянкою;
 • Вікопірованія з генплану забудови (або проекту формування) з нанесенням місця розташування земельної ділянки, завірені відповідним органом місцевого самоврядування;
 • Акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки (з підписами сусідніх землекористувачів і завірений відповідним органом місцевого самоврядування);
 • Документи на нерухомість, розташовану на даній земельній ділянці.

Приватизація землі: детально юридичні аспекти

Згідно з Конституцією України земля є основним національним багатством. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Вони від його імені розпоряджаються землями і зобов'язані реалізовувати право громадян на безоплатну приватизацію землі відповідно до закону.

Відповідно до Земельного кодексу України набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Порядок безоплатної приватизації землі громадянами визначено в ст. 118 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадянин, зацікавлений у приватизації землі, що знаходиться в його користуванні, повинен подати заяву на приватизацію землі до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. На підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки, зазначений орган у місячний термін повинен прийняти рішення про приватизацію землі.

На отримання земельних ділянок при приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій мають право тільки працівники сільгосппідприємств та пенсіонери з їх числа шляхом подачі клопотання до сільської, селищної, міської ради або районної адміністрації, які в місячний термін повинні його розглянути і надати дозвіл на розробку проекту приватизації землі. При цьому передача земельних ділянок зазначеним особам здійснюється тільки після затвердження проекту приватизації земель у порядку, визначеному ст. 25 Земельного кодексу України .

Держкомзем у листі від 20.10.2004 р № 14-17-13 / 9024 акцентує увагу на тому, що відповідно до ст. 5 Закону України від 10.07.96 р № 290/96-ВР "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" приватизація майна державних сільськогосподарських підприємств здійснюється шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті акціонерні товариства за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) .

У зв'язку з цим в листі зроблено висновок про те, що питання приватизації землі, яка знаходиться в постійному користуванні комунального сільськогосподарського підприємства, можна вирішувати тільки після рішення загальних зборів про приватизацію підприємства і позитивного рішення власника підприємства (обласної ради) про таку приватизації землі.

Всі громадяни України мають право на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування отримати безкоштовно із земель комунальної і державної власності у власність земельні ділянки для ведення фермерського господарства або особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель, дачного і гаражного будівництва в межах норм, визначених статтею ст. 121 Земельного кодексу України:

 • приватизація землі для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
 • приватизація землі для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара;
 • приватизація землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
 • приватизація землі для індивідуального дачного будівництва - в розмірі не більше 0,10 гектара;
 • приватизація землі для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
 • приватизація землі для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

При цьому, розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі земельної частки (паю) членами колективного сільськогосподарського підприємства, її успадкування членами особистого селянського господарства і відповідно до закону. Безкоштовна приватизація землі не залежить від місця проживання громадян - членів фермерського господарства.

Для ведення селянського (фермерського) господарства можуть передаватися у приватну власність або надаватись у користування земельні ділянки, розмір яких не повинен перевищувати 50 гектарів ріллі і 100 гектарів усіх земель, а в місцевостях з важкодоступними населеними пунктами, визначеними КМУ, - 100 гектарів

Працівники соціальної сфери села мають право на приватизацію землі сільськогосподарського призначення і отримання в користування, зокрема, для ведення особистого селянського господарства, незалежно від місця проживання тільки при наявності вільних земель.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земель приймається на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. Технічні матеріали на земельну ділянку розробляються за замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки та на умовах, визначених угодою сторін.

Приватизація землі на основі сумлінного володіння

Відповідно до Земельного кодексу громадяни, які добросовісно, ​​відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачі її у власність (приватизацію землі) або надання в користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених Земельним кодексом.

В даному випадку процедура звернення подібна описаної вище, за винятком того, що необхідно довести користування земельною ділянкою протягом 15 років.

Якщо адміністрація Вам не повірить, щодо користування земельною ділянкою протягом 15 років доведеться доводити в судовому порядку. В цьому випадку результат буде залежати від достовірності і переконливості представлених доказів

Приватизація землі: розміри плати за землевпорядні роботи

Затверджено граничні розміри плати за виконання землевпорядних робіт у разі безоплатної приватизації землі або передачі в користування громадянам України земельних ділянок, а саме:

 • за виготовлення документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, при виділенні в натурі земельної ділянки власнику земельної частки (паю) не може перевищувати 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • за виготовлення документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, при безоплатної приватизації землі громадянами України відповідно до ст. 121ЗКУ, крім випадків, визначених ч. 1 цієї статті, не може перевищувати 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Понад норми безоплатної приватизації земель або передачі в користування громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і гаражного будівництва тільки за цивільно-правовими угодами. Що стосується придбання земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства понад норми, встановлені ст. 121 ЗКУ, то процедура викупу зазначених земель визначена постановою КМУ від 24.01.2000 р № 118.

Для приватизації землі для вищевказаних потреб громадянин повинен подати заяву до сільської, селищної, міської ради або районної адміністрації за місцезнаходженням земельної ділянки, в якій зазначаються бажані розміри земельної ділянки та мета її використання. При цьому в заяві про приватизацію землі заявник повинен вказати, набував чи має він право на земельну частку (пай)

Для безкоштовної приватизації землі для ведення фермерського господарства, членам фермерського господарства необхідно в установленому порядку звернутися із заявою в райдержадміністрацію або до сільської, селищної, міської ради.

Після розгляду заяви про приватизацію землі, а при передачі земельної ділянки фермерському господарству також і висновки конкурсної комісії, в разі згоди надається дозвіл на розробку проекту її відведення. Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок затверджений постановою КМУ від 26.05.2004 р № 677. Проект узгоджується і затверджується в порядку, визначеному ст. 118 Земельного кодексу України .

При цьому, якщо земельна ділянка передана безоплатно у власність для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки (паю) із земель, які знаходяться в користуванні фермерського господарства, в державному акті на право власності на землю вказується його пільгове призначення - для ведення фермерського господарства, а не для товарного сільгоспвиробництва.

У ряді випадків виникає необхідність перевірки на місці відповідності фактичного розміру земельної ділянки, розмірами, зазначеним в документах. Слід звернути увагу, що як за прийняття рішення ради, так і за зазначені перевірки громадяни не повинні платити, тобто передача земельних ділянок у власність на підставі відповідних рішень рад проводиться безкоштовно

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки громадянину в приватну власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.

Відповідно до ст. 41 Земельного Кодексу України житлово-будівельні та гаражно-будівельні кооперативи можуть безкоштовно здійснювати приватизацію землі для гаражного чи житлового будівництва на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування тільки в розмірі, встановленому відповідно до затвердженої містобудівної документації.

Об'єднання громадян, не може бути кооперативом і на нього не поширюється дія зазначеної статті, тобто воно не може безкоштовно приватизувати земельну ділянку для гаражного чи житлового будівництва.

Об'єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку згідно зі ст. 42 ЗКУ може безкоштовно приватизувати землю, на якій розташований багатоквартирний житловий будинок, а також належні до нього будівлі, споруди та прибудинкові території тільки в разі приватизації громадянами багатоквартирного житлового будинку та створення об'єднання співвласників, при цьому розміри і конфігурація зазначеної земельної ділянки визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.

Слід зазначити, що, проаналізувавши ряд нормативних документів Держкомзем у листі від 16.07.2002 р № 14-21-11 / 3777 дійшов висновку, що оскільки передача частини прибудинкової території (земельної ділянки) у власність власника вбудованого приміщення багатоквартирного житлового будинку не передбачена законами України, то оформляти державний акт на право власності на землю повинні співвласники або користувачі разом, а платити земельний податок в залежності від частини в власності на будівлю або споруду, хоча даний висновок суперечить ст. 42 Земельного кодексу України.

Необхідно звернути увагу на те, що норми ст. 41 і ст. 42 Земельного кодексу України не обмежують права житлових кооперативів або об'єднань співвласників багатоквартирного житлового будинку на отримання земельної ділянки у власність у разі якщо одним з учасників кооперативу або власником квартири в багатоквартирному житловому будинку буде іноземний громадянин.

Для створення статті про приватизацію землі використані матеріали з таких джерел:

 • Земельний кодекс України
 • Закон України "Про приватизацію"
 • Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
 • Закон України "про приватизацію державного майна"
 • Закон України від 16.06.92 р № 2460-XII "Про об'єднання громадян"
 • Постанова КМУ від 24.01.2000 р № 118
 • Лист Держкомзему України від 30.08.2002 р № 14-20-6 / 4403
 • Електронний журнал "Аверс-Бухгалтерія"
 • Закон України "Про плату за землю"
 • Закон України "Про оренду землі"

джерело: Meget
Передрук матеріалів тільки з письмового дозволу редакції

Читайте в цьому розділі: