Реклама
Реклама
Реклама

Придбання та продаж іноземної валюти

  1. Купівля валюти
  2. Продаж валюти

1С: Підприємство 8.2 /
Облік в бюджетних установах /
Комплексний облік для бюджетних установ України

Купівля валюти

Продаж валюти

Наведені в статті приклади відтворювалися в конфігурації « Бухгалтерія для бюджетних установ України », Редакція 1.0.

Методика, описана в статті, актуальна для конфігурації « Комплексний облік для бюджетних установ України », Редакція 1.0.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті та відображення їх у фінансовій звітності визначені НП (С) БОДС № 130 (розділ III вступає в силу з 01.01.2016 р).

25 листопада 2014 року набрав чинності Наказ Міністерства Фінансів України № 1163 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», яким були внесені зміни в План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ , Затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 червня 2013 року № 611 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року № 372) та НП (С) БОДС № 130.

Внесені зміни стосуються, зокрема, відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності курсових різниць від операцій в іноземній валюті.

Відповідно до Закону України від 28.12.2014 р № 71VIII, пенсійний збір при купівлі іноземної валюти сплачують фізичні особи , Які здійснюють операції з купівлі інвалюти тільки в готівковій формі (Крім фізичних осіб, які здійснюють операції з купівлі інвалюти для погашення кредитів).

Ставка пенсійного збору при купівлі готівкової валюти з 01.01.2015 р 2%.

Звернути увагу!

При купівлі інвалюти в безготівковій формі пенсійний збір не стягується.

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (НП (С) БОДС № 130).

Важливо!

При відображенні операцій купівлі та продажу валюти необхідно дотримуватися хронологічну послідовність оформлення документів. Документи повинні бути оформлені послідовно не тільки за датою, а й за часом.

Незалежно від виду операції, (тобто неважливо, це покупка або продаж валюти), послідовність обов'язкових документів не змінюється:

  • документ « Платіжне доручення вихідне »З видом операції« Інші платежі ». З його допомогою реєструється факт перерахування грошових коштів на рахунок уповноваженого банку, для здійснення операції купівлі або продажу валюти.
  • документ « Купівля-продаж валюти »З видом операції« Купівля валюти »або« Продаж валюти », який і реєструє безпосередньо факт здійснення операції купівлі або продажу валюти. Документ також може бути введений на підставі документа «Заявка на купівлю / продаж валюти».
  • документ « Платіжне доручення вхідне »З видом операції« Дохід », який реєструє факт зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок організації.

Купівля валюти

Організація набуває у банку валюту (1 000 доларів США), для чого перераховує банку гривневі кошти.

Ця операція відображається в обліку документом « Платіжне доручення вихідне »З видом операції« Інші платежі ».

Перерахування коштів відбивається в гривнях, відповідно як рахунок обліку вказується рахунок 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги». Також вказуються гривневі банківські рахунки. Як рахунку розрахунків при купівлі валюти потрібно встановити рахунок 364.1 «Розрахунки з іншими дебіторами (постачальники)».

Суму платежу потрібно збільшити на розмір комісійної винагороди банку (за прикладом, 1%), яку слід розрахувати самостійно.

Загальна сума, необхідна для придбання іноземної валюти вказується в реквізиті «Сума без ПДВ» документа (Рис. 1).

документ формує проводку (Рис. 2):

Для подачі заявки в банк , А також для зручності в подальшій роботі, можна попередньо оформити документ «Заявка на купівлю / продаж валюти» (Рис. 3).

У формі документа вказуються всі необхідні для оформлення такої заявки реквізити, які будуть відображені в друкованій формі документа (Рис. 4). А також на підставі цього документа можна ввести документ «Купівля-продаж валюти».

Для відображення комісійних банку і курсової різниці між курсом покупки і курсом НБУ (якщо така виникне), необхідно сформувати (ввести на підставі попередньо сформованої заявки) документ «Купівля-продаж валюти» з видом операції «Купівля валюти». У документі автоматично розраховується сума комісії банку (Рис. 5).

Документ сформує наступні проводки (Рис. 6):

Рахунки витрат і доходів, а також рахунки взаєморозрахунків за комісійними банку при купівлі / продажу валюти заповнюються автоматично при вказівці джерела фінансування . Рахунки обліку, які заповнюються в документах за замовчуванням, налаштовуються в довіднику « Джерела фінансування »На закладці« Рахунки ».

Далі куплена банком валюта зараховується на валютний рахунок організації. Ця операція відображається документом « Платіжне доручення вхідне »З видом операції« Дохід »(Рис. 7).

Валюта оприбутковується на бухгалтерський рахунок 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті», вказується валютний банківський рахунок організації.

Звернути увагу!

Для віднесення даних документа до валютного обліку потрібно натиснути кнопку «Параметри документа» на верхній панелі документа і в вікні, «Ціни і валюта» вказати валюту документа (наприклад, USD).

Документ формує проведення із зарахування коштів при купівлі валюти і по переоцінці залишку на розрахунковому рахунку в іноземній валюті.

Після зарахування валюти за договором з банком може залишитися невикористана сума, яку банк повинен буде повернути на розрахунковий рахунок організації.

Таке повернення відбивається документом «Платіжне доручення вхідне» з видом операції «Надходження на рахунок». Документ оформляється в гривні.

Продаж валюти

Організація доручає банку реалізувати 500 доларів США.

Для відображення факту перерахування банку валюти для продажу використовується документ «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Інші платежі». Операція здійснюється у валюті з використанням рахунку обліку 318 «Поточний рахунок в іноземній валюті» і валютних банківських рахунків (Рис. 8).

Для продажу валюти організація перераховує на рахунок банку 500,00 доларів США (свої комісійні банк «відніме» самостійно).

Звернути увагу!

Для віднесення даних документа до валютного обліку потрібно натиснути кнопку «Параметри документа» на верхній панелі документа і в вікні, «Ціни і валюта» вказати валюту документа (Рис. 9).

Документ формує проведення з перерахування грошових коштів для продажу валюти і по переоцінці залишку на розрахунковому рахунку в іноземній валюті.

Для подачі заявки в банк, а також для зручності в подальшій роботі можна попередньо оформити документ «Заявка на купівлю / продаж валюти» (Рис. 10).

У формі документа вказуються всі необхідні для оформлення такої заявки реквізити, які будуть відображені в друкованій формі документа (Рис. 11). На підставі цього документа можна ввести документ «Купівля-продаж валюти».

Потім оформляється (вводиться на підставі попередньо сформованої заявки) документ «Купівля-продаж валюти» з видом операції «Продаж валюти» (Рис. 12). Документ частково заповниться вже відомими реквізитами. Дозаполняется інші реквізити КЕКВ і рахунки витрат (доходів) по різниці курсів і вартості валюти, а також КЕКВ, рахунки витрат і взаєморозрахунків за комісійними банку. Рахунки витрат і доходів, а також рахунки взаєморозрахунків за комісійними банку при продажу валюти можуть заповнюватися автоматично при вказівці джерела фінансування. Рахунки обліку, які заповнюються в документах за замовчуванням, налаштовуються в довіднику «Джерела фінансування» на закладці «Рахунки».

Документ «Купівля-продаж валюти» з видом операції «Продаж валюти» сформує проводки (Рис. 13):

Зарахування гривневих коштів від продажу валюти на розрахунковий рахунок відбивається документом «Платіжне доручення вхідне» з видом операції «Дохід» (Рис. 14).

Документ сформує наступну проводку (Рис. 15):

Для перевірки коректності закриття розрахунків при виконанні операцій купівлі-продажу валюти, можна проаналізувати звіт « Оборотно-сальдова відомість по рахунку »За рахунками 364.1« Розрахунки з іншими дебіторами (постачальники) »і 318« Поточні рахунки в іноземній валюті »(Рис. 16, Рис. 17).

Також для аналізу операцій в іноземній валюті використовуються звіти «Меморіальний ордер», для яких в налаштуваннях довідника «Меморіальні ордера» вказана іноземна валюта (Рис. 18), наприклад, звіт «Меморіальний ордер № 3» з префіксом «Вал USD» (Рис. 19).

Інші матеріали по темі:
план рахунків бухгалтерського обліку , принципи , план рахунків , приклади , збір , бухгалтерського , фізичні особи , валюти , наказ , бухгалтерія для бюджетних установ України , комплексний облік , 28 , методика , описание , розділ , редакція , бюджет , план , 2014 , 2013 , зміни , бухгалтерія , операції , конфігурації , облік

Матеріали з розділу: 1С: Підприємство 8.2 / Облік в бюджетних установах / Комплексний облік для бюджетних установ України

Інші матеріали по темі:

Загальносистемні механізми і принципи

синтетичний облік

Додавання кнопки виклику Плану рахунків на панель інструментів

Джерела даних для розрахунків бюджетування

Механізм переходу з 1С: Бухгалтерія 7.7 для бюджетних установ України на 1С: Підприємство 8 для бюджетних установ України


Нас знаходять: купівля валюти в 1с 8 для України, заявка на покупку валюти vs платіжне доручення, бухгалтерський облік купівлі іноземної валюти, заявка на покупку валюти зразок заповнення


1С: Підприємство 8