Реклама
Реклама
Реклама

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди

  1. Складання позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди
  2. Подача позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди
  3. Зразок позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди
  4. ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

Пропонуємо скачати позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди, взяти за основу позову представлений зразок і скористатися нашими рекомендаціями для складання та подання заяви до суду.

З точки зору цивільного права позовну заяву про відшкодування шкоди є класичним позовом і способом захисту цивільних прав. Обов'язок особи відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду випливає з принципу відшкодування збитків, закріплених ст. 15 ГК РФ: реальним збитком визнається пошкодження майна або його втрата в результаті дій іншої особи, а крім того, в збитки можуть бути включені витрати на ремонт такого майна і, можливо, не отримані доходи.

При стягнення матеріальної шкоди в залежності від правовідносин між позивачем та відповідачем встановлено ряд особливостей, наприклад при стягнення з працівника матеріальної шкоди , відшкодування збитку в ДТП і ін. В даному випадку буде розглянуто загальний варіант відшкодування матеріального збитку між сторонами цивільних правовідносин. Правила відшкодування матеріального збитку міститься в ст. 1064 ЦК України, спеціальні - в гл. 59.

Складання позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди

При підготовці позовної заяви керуватися необхідно нормами матеріального права (відповідних статей ГК РФ) і ЦПК РФ (ст. 131 і 132 про форму та зміст будь-якого позовної заяви). Позивачем у справі є власник предмета, якій завдано реальної шкоди і в результаті чого воно виявилося пошкодженим (або втраченим). З відповідачем при цьому він може складатися в договірних відносинах (наприклад, орендних, пов'язаних з передачею на зберігання, підряду, в т.ч. будівельного, та ін.)

При цьому якщо таким майном власник з якихось причин не володіє, спочатку необхідно скористатися позовною заявою про витребування майна з незаконного володіння .

У позовній заяві необхідно описати, якого саме майну (індивідуальні ознаки) заподіяна шкода, якими діями (бездіяльністю) відповідача, в чому така шкода висловився (пошкодження майна, його втрата), в чому полягає причинно-наслідковий зв'язок між шкодою і діями (бездіяльністю) відповідача. Бажано описати, яким саме чином отримав доступ до майна відповідач.

У позовній заяві обов'язково наводиться розрахунок заподіяної шкоди в грошовому еквіваленті (при цьому в розрахунок включаються і грошові кошти, необхідні для оплати послуг по ремонту, коли позивач залучає інших осіб). Якщо самостійно оцінити розмір збитку, який складе ціну позову , Складно - можна скористатися послугами оцінювача або скласти заяву про призначення експертизи (Тоді розрахунок ціни позову виробляти виходячи з ринкових цін).

Доказами у справі стануть свідчення (як про обставини заподіяння шкоди, так і за фактом завданих збитків та його розміру), письмові акти експертизи, органів державної влади (про притягнення до адміністративної відповідальності або про відмову в порушення справи), інші письмові докази. Якщо позивач і відповідач перебували у договірних відносинах - додається копія відповідного договору.

Може стати в нагоді:

Клопотання про оціночну експертизу

Позовна заява підписується позивачем або його представником при наявності довіреності, посвідченої в установленому законодавством порядку.

Подача позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди

Позовна заява і всі письмові докази подаються в кількості примірників за кількістю осіб, які беруть участь у справі. при визначенні підсудності і підвідомчості використовуються загальні правила - позов подається в районний суд (якщо ціна позову вище 50 000 руб.) за місцем проживання відповідача. При ціні позову менше 50 000 - в мировий суд.

Позовну заяву можна надіслати поштою або подати безпосередньо в приймальню суду. Обов'язково до звернення в суд оплачується держмито - визначається від ціни позову. Копія квитанції про оплату держмита надається в суд разом з позовом.

Зразок позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди

В ___________________________

(Найменування суду)

Позивач: ______________________

(ПІБ повністю, адреса)

Відповідач: _____________________

(ПІБ повністю, адреса)

Ціна позову: ________

(Вартість в руб.)

ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

про відшкодування матеріальної шкоди

«____» ______ ______ р (вказати дату, коли завдано збитків) належить мені на праві власності майна, а саме: _____________________ (вказати предмет, перелік майна з індивідуальними ознаками). Право власності на зазначену річ (предмети) підтверджується ___________________ (договір купівлі-продажу, свідоцтво про реєстрацію права власності тощо).

Матеріальний збиток полягає в __________________________________________ (які ознаки предмета втратили свої властивості, в чому полягає шкода), в результаті чого річ втратила свою функціональність (вимагає ремонту, заміни, втратила свої споживчі властивості).

Шкода майну завдано в результаті дій (бездіяльності) Відповідача з його вини: _________________________ (описати, якими діями було завдано збитків або в результаті яких дій (бездіяльності) майну заподіяний збиток). Факт заподіяння шкоди підтверджується: __________________ (перерахувати документи або обставини заподіяння шкоди).

Для визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди на моє замовлення проведена незалежна оцінка, проведена ____________________ (реквізити юридичної особи або оцінювача, що діє на підставі ліцензії).

Відповідно до п. 1 ст. +1064 Цивільного кодексу Російської Федерації шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, завдана майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 1064 Цивільного кодексу РФ, статтями 131 - 132 Цивільного процесуального кодексу РФ,

прошу:

  1. Стягнути з __________ (П. І. Б. відповідача) на мою користь грошові кошти в розмірі ____________ руб. в якості відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної належить мені майна.

Перелік доданих до заяви документів (копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі):

  1. Копії позовної заяви
  2. Документ, що підтверджує сплату державного мита
  3. Документи, що підтверджують розрахунок заподіяної шкоди
  4. Документи, що підтверджує право власності (законного володіння) на майно, якій завдано збитків
  5. Інші докази, що підтверджують підстави позовної заяви про відшкодування матеріальної шкоди

Дата подачі заяви «___» _________ ____ р Підпис: _______

Завантажити зразок:

Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди Позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди