Реклама
Реклама
Реклама

Позовна заява про захист прав споживача

 1. Перед складанням позовної заяви про захист прав споживача
 2. Позовна заява про захист прав споживача - подача в суд
 3. Зразок позовної заяви про захист прав споживача
 4. Позовна заява про захист прав споживачів
 5. Питання захисту прав споживача в суді

В яких випадках застосовується позовна заява про захист прав споживача, як його правильно скласти і подати в суд, де скачати зразок позовної заяви по вимогам пов'язаним із захистом прав споживача?

Всі ми щодня виступаємо споживачами товарів і послуг. Це відбувається, коли робляться покупки в магазині або на ринку, ми їдемо в автобусі чи маршрутці, ремонтуємо взуття або звертаємося в автосервіс.

Добре, коли послуга надана якісно і в строк. Але трапляються ситуації, коли потрібно захистити свої права споживача. Якщо домовитися мирним шляхом з особою, надали послугу або продав товар, не вдалося, доведеться звертатися до суду. Настійно рекомендуємо ознайомитися з правами споживача, закріпленими в Законі «Про захист прав споживачів».

Перед складанням позовної заяви про захист прав споживача

Насамперед, перед зверненням до суду з позовом про захист прав споживача, необхідно вручити майбутньому відповідачу письмову претензію під розпис. У претензії повинно бути коротко зазначено про взаємини сторін, який товар або послуга не влаштувала споживача, викладені ваші вимоги. У претензії необхідно встановити розумний строк виправлення перерахованих недоліків. Ці ж вимоги ви потім викладіть в своїй позовній заяві про захист прав споживача.

Зверніть увагу

Зразок претензії споживача

Вимоги щодо неякісного товару викладені в статті 18 Закону «Про захист прав споживачів», де зазначено, що споживач у разі виявлення в товарі недоліків, якщо вони не були застережені продавцем, за своїм вибором вправі:

 • вимагати заміни на товар цієї ж марки;
 • вимагати заміни на такий же товар іншої марки з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
 • зажадати відповідного зменшення купівельної ціни;
 • зажадати негайного безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;
 • відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар суми.

Вимоги щодо неякісно наданої послуги викладені в статті 29 Закону «Про захист прав споживачів», де зазначено, що споживач при виявленні недоліків виконаної роботи (наданої послуги) має право за своїм вибором вимагати:

 • безоплатного усунення недоліків виконаної роботи (наданої послуги);
 • відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
 • безоплатного виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої ж якості або повторного виконання роботи. При цьому споживач зобов'язаний повернути раніше передану йому виконавцем річ;
 • відшкодування понесених ним витрат по усуненню недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами або третіми особами.

Позовна заява про захист прав споживача - подача в суд

Позивач при подачі позову про захист прав споживача має право вибрати суд в який він подасть позовну заяву. Це може бути суд за місцем знаходження відповідача, або суд за місцем проживання позивача, або суд за місцем ув'язнення (виконання) договору. Якщо ціна позову менше 50000 рублів - позовна заява подається мировому судді, понад - в районний суд. Позивачі за позовами про захист прав споживача звільнені від сплати держмита .

Позивачі мають право вимагати від осіб, які порушили їх права, компенсації моральної шкоди та виплати штрафу за відмову від добровільного задоволення вимог. Зазначені виплати не впливають на ціну позову, а отже і підсудність позовних вимог .

Може стати в нагоді:

Клопотання про оціночну експертизу

Відомості про місцезнаходження відповідача можна отримати з Єдиного державного реєстру юридично осіб (або індивідуальних підприємців) у будь-якому податковому органі. Ці відомості відкриті для загального доступу, при оплаті держмита.

Зразок позовної заяви про захист прав споживача

Пропонуємо Вам ознайомитися з загальними правилами написання позовних заяв, що дозволить оформити позовну заяву про захист прав споживача більш грамотно і якісно.

У __________________________
(Найменування суду)
Позивач: ______________________
(ПІБ повністю, адреса)
Відповідач: ____________________
(Найменування юр.особи або
ПІБ підприємця)
Ціна позову : ____________________

Позовна заява про захист прав споживачів

«___» _________ ____ р я вступив у взаємини з відповідачем _________ (описати початок виникнення взаємин з відповідачем, як вони були оформлені, які документи при цьому складалися). За умовами договору відповідач був зобов'язаний _________ (вказати, які зобов'язання взяв на себе відповідач). За проданий товар (надані послуги) мною було сплачено суму _______ руб.

Однак відповідач порушив мої права _________ (вказати, в чому полягає порушення прав позивача з боку відповідача, які дії відповідно до статей 18 або 29 Закону «Про захист прав споживачів» повинен був виконати відповідач і чому).

Я звертався до відповідача з вимогами про усунення виявлених недоліків, в тому числі направив письмову претензію, в якій _________ (вказати, які вимоги були викладені в претензії, хто і коли її отримав, який був встановлений термін для усунення виявлених недоліків). У встановлений термін відповідач на мою претензію не відповіли (або відповів, але відповідь позивача не влаштував, привести причини, за якими доводи відповідача є необґрунтованими).

Діями відповідача мені заподіяні моральні страждання, які полягають в наступному _________ (перерахувати моральні страждання, випробувані позивачем внаслідок неправомірних дій відповідача), завдану моральну шкоду я оцінюю в сумі _______ руб.

За відмову від добровільного виконання моїх вимог з відповідача підлягає стягненню штраф у розмірі 50% від стягненої судом суми в мою користь.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132 Цивільного процесуального кодексу РФ,

прошу:

 1. Зобов'язати відповідача _________ (найменування відповідача юридичної особи або ПІБ підприємця) _________ (вказати вимоги зі статті 18 або 29 Закону «Про захист прав споживачів»).
 2. Стягнути з відповідача сплачену мною суму в розмірі _______ руб. (При наявності вимог про стягнення грошової суми).
 3. Стягнути з відповідача компенсацію моральної шкоди в сумі _______ руб.
 4. Стягнути з відповідача штраф за відмову від добровільного задоволення позовних вимог.

Перелік доданих до заяви документів (копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі):

 1. Копія позовної заяви
 2. Документи, що підтверджують наявність договірних відносин з відповідачем
 3. Документи, що підтверджують оплату за придбаний товар або надану послугу
 4. Претензія і документи, що підтверджують її отримання відповідачем
 5. Документи, що підтверджують недоліки товару або виконаних робіт
 6. Інші докази, що підтверджують підстави позовної заяви про захист прав споживача

Дата подачі заяви «___» _________ ____ р Підпис позивача _______

Завантажити зразок заяви:

Позовна заява про захист прав споживача Позовна заява про захист прав споживача

Питання захисту прав споживача в суді

Мені зіпсували дублянку, відшкодовувати збиток відмовляються. Документів, що підтверджують вартість дублянки, у мене не збереглося. При зверненні до суду, як довести ціну дублянки?

Зверніться до оцінювача або візьміть в магазині довідку про вартість аналогічної речі. Кращим варіантом буде звернення до оцінювача.

При зверненні до суду, як довести ціну дублянки?