Реклама
Реклама
Реклама

Повідомлення про укладення трудового договору з іноземним працівником

 1. Заповнення бланка повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним...
 2. Приклад повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним громадянином...
 3. Зразок заповнення повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним...
 4. Правила подання повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним...
 5. Повідомлення податкової інспекції про укладення трудового договору або цивільно-правового договору...
 6. Де взяти бланки повідомлень про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним...
 7. Термін подачі повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним...
 8. Способи подачі повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним...
 9. Термін зберігання повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним...
 10. Якщо відривна частина повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору...
 11. Відповідальність за ненадання повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового...

Згідно хто вступив в чинності 1 січня 2015 року Федерального Закону N 357-ФЗ "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" від 24.11.2014 року був введений новий механізм залучення до трудової діяльності іноземців, які прибули в Росію в безвізовому порядку.

Тепер роботодавець або замовник робіт (послуг), які залучають і використовують для здійснення трудової діяльності іноземного громадянина, зобов'язані повідомляти територіальний орган федерального органу виконавчої влади в сфері міграції в суб'єкті Російської Федерації, на території якого даний іноземний громадянин здійснює трудову діяльність, про укладення та припинення ( розірвання) з даними іноземним громадянином трудового договору або цивільно-правового договору на виконання робіт (надання послуг) в термін, що не перевищує трьох робочих днів з дати укладення або припинення (розірвання) відповідного договору.

Зазначене в абзаці першому цього пункту повідомлення здійснюється роботодавцем або замовником робіт (послуг) в територіальний орган федерального органу виконавчої влади в сфері міграції на паперовому носії або подано в формі електронного документа з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, в тому числі мережі Інтернет , включаючи єдиний портал державних і муніципальних послуг.

Форма та порядок подання зазначеного повідомлення (в тому числі в електронному вигляді) встановлюються федеральним органом виконавчої влади в сфері міграції.

Після отримання повідомлення, зазначеного в абзаці першому цього пункту, територіальним органом федерального органу виконавчої влади в сфері міграції здійснюється перевірка реєстрації роботодавця або замовника робіт (послуг), які є юридичними особами або індивідуальними підприємцями, в єдиному державному реєстрі юридичних осіб або єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців .

Територіальні органи федерального органу виконавчої влади в сфері міграції обмінюються з органами виконавчої влади, які відають питаннями зайнятості населення у відповідному суб'єкті Російської Федерації, і податковими органами відомостями про притягнення роботодавцями та замовниками робіт (послуг) іноземних громадян для здійснення трудової діяльності.

Обмін відомостями здійснюється з використанням єдиної системи міжвідомчого електронного взаємодії і підключаються до неї регіональних систем міжвідомчого електронного взаємодії або іншим способом в електронному вигляді за умови дотримання вимог, встановлених законодавством Російської Федерації в області персональних даних.

Заповнення бланка повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним громадянином

Бланк повідомлення затверджений постановою Уряду РФ від 18.03.2008 № 183.

Правила подачі роботодавцем або замовником робіт (послуг) повідомлення про залучення і використання для здійснення трудової діяльності іноземних громадян і (або) осіб без громадянства, які прибули в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, і які мають дозвіл на роботу, затверджені постановою Уряду РФ від 18.03.2008 № 183 (далі - Правила подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників).

Відповідно до пункту 3 цієї постанови втратили чинність колишні Правила подачі повідомлення про залучення і використання для здійснення трудової діяльності іноземних громадян, які прибули в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, затверджені постановою Уряду РФ від 23.12.2006 № 798.

Заповнювати повідомлення потрібно розбірливо від руки або за допомогою комп'ютера російською мовою. Скорочення слів, використання абревіатур і внесення виправлень не допускається. Всі рядки документа повинні бути заповнені (п. 3 і 5 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників).

Як заповнити бланк повідомлення про залучення і використання для здійснення трудової діяльності іноземних громадян і (або) осіб без громадянства, які прибули в Російську Федерацію в порядку, що не вимагає отримання візи, і які мають дозвіл на роботу, покажемо на прикладі.

Приклад повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним громадянином

Будівельна організація ВАТ «Домстрой» залучає для будівництва об'єктів в Московській області чотирьох іноземних громадян України.

Дані одного з працівників, які будуть потрібні для заповнення повідомлення, такі.

Тарас Іванович Моцик, дата народження - 12.09.1971, місце народження - м Одеса, паспорт серії СЕ № 137419 виданий 18.02.2005.

Професія відповідно до Класифікація професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів (ОКПДТР) - муляр.

Трудовий стаж на посаді - 15 років і три місяці.

Дата укладення трудового договору - 01.10.2008.

Дозвіл на роботу серії 77 № 088164497 видано УФМС Росії по Московській області 01.10.2008, дійсно по 30.09.2009.

Дата постановки на міграційний облік - 01.10.2008.

Орган, який поставив на міграційний облік, - Управління Федеральної міграційної служби по Московській області.

Іноземець встав на міграційний облік за фактичною адресою організації: 115035, г. Москва, ул. Балчуг, д. 22/17. Телефон (495) 950-09-40. Банківські реквізити ВАТ «Домстрой»:

ІПН 7709523792, КПП 770901001, ОГРН 1067746570902, р / с 40702810506000000307 в ВАТ «Банк« Відродження »» м Москви, к / с 30101810900000000181 в ОПЕРУ Московського ГТУ Банку Росії, БИК 044525181.

Реквізити ВАТ «Домстрой», які будуть потрібні для заповнення повідомлення:

 • номер свідоцтва про внесення запису в ЕГРЮЛ - 77 ^ (1) 007216541;
 • номер свідоцтва про постановку на облік в податковому органі - 77 № 002059887;
 • основний вид економічної діяльності відповідно до Загально російським класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) - 45.2.

Посадова особа, уповноважена організацією подавати до державних органів повідомлення, - І.П. Агафонов, паспорт серії 46 04 № 233277, виданий Хорошевський ВВС м Москви 27.01.2003. Повідомлення прийнято посадовою особою УФМС Росії по Московській області С.В. Суворим 03.10.2008. Як буде заповнено повідомлення?

Зразок заповнення повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником

Покажемо, як заповнити повідомлення для представлення його в відділення ФМС Росії. Бланк повідомлення для територіальної служби зайнятості населення заповнюється аналогічно. Що стосується територіальної податкової інспекції, то повідомити її можна або за цією формою, або за повну форму повідомлення, рекомендовану податківцями, або в довільній формі. Детальніше про це читайте далі. Зразок заповненого документа дивіться на малюнку нижче:

Оскільки на кожного іноземця, з яким організація уклала трудовий або громадянсько-правовий договір , Потрібно подавати від слушна повідомлення, при кількості повідомлень більше одного рекомендується складати супровідний лист. У ньому слід вказати загальну кількість направляються повідомлень і прізвища працівників, на яких вони оформлені.

Зразок супровідного листа наведено на малюнку нижче:

Правила подання повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником

Подавати повідомлення потрібно на кожного іноземного громадянина, з яким укладено трудовий або цивільно-правовий договір (п. 4 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників). При цьому заповнюють два примірники: один - для відділення ФМС Росії, інший - для територіальної служби зайнятості, які знаходяться на території Російської Федерації за місцем залучення іноземних працівників.

Повідомлення податкової інспекції про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником

Згідно з пунктом 9 статті 13.1 Закону № 115-ФЗ про залучення та використання іноземних працівників з безвізових країн роботодавці зобов'язані повідомити тільки відділення ФМС Росії і територіальну службу зайнятості населення.

Однак, на думку податківців, роботодавці повинні інформувати про наймання мігрантів і податкову інспекцію. При цьому не має значення, з візових або безвізових країн прибули ці іноземні громадяни (лист ФНС Росії від 14.02.2008 № ШС-6-3 / 102 @).

Що стосується порядку і форми подачі відомостей в на лігво інспекцію, на сьогоднішній день вони офіційно не затверджені. Є лише розроблена самими податківцями форма повідомлення, застосування якої носить рекомендаційний характер (див. Лист ФНС Росії від 24.08.2007 № ГІ-6-04 / 676 @). Зауважимо, що форма цього бланка містить менше відомостей, ніж форма для відділення міграційної служби та служби зайнятості населення.

Де взяти бланки повідомлень про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником?

Необхідна кількість бланків можна отримати в територіальному відділенні ФМС Росії (п. 14 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників). Їх також можна знайти в інтернеті і довідково-правових системах.

Оскільки форма, розроблена податковою службою, не є обов'язковою, організації мають право повідомляти податківців про залучення та використання іноземних працівників:

 • за цією формою;
 • в довільній формі (при цьому краще вказати всі передбачені рекомендованої податківцями формою відомості про організацію і іноземній робочому, а також необхідні реквізити);
 • за формою, призначеної для подання до відділення ФМС Росії і службу зайнятості населення (приклад заповнення див. на рис).

Роботодавець (замовник) може повідомити податківців про наймання іноземної робочої сили особисто (через свого законного представите ля) або через відділення поштового зв'язку (рекомендованим листом).

Термін подачі повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником

Повідомити відділення ФМС Росії і територіальну службу зайнятості населення потрібно протягом трьох робочих днів, а податкову інспекцію - протягом десяти робочих днів з моменту укладення трудового або цивільно-правового договору з безвізовим іноземним громадянином (п. 2 Правил подачі повідомлення про залучити ванні іноземних працівників , п. 9 ст. 13.1 і подп. 4 п. 8 ст. 18 Закону № 115-ФЗ).

Способи подачі повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником

Уповноважена посадова особа роботодавця (замовника) може уявити повідомлення в зазначені державні органи особисто або відправивши його поштою рекомендованим листом з оголошеною цінністю та описом вкладення (п. 6 і 9 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників). Уповноважений представник організації повинен мати при собі документ, що засвідчує особу, та довіреність (п. 7 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівни ків).

Якщо повідомлення надіслано поштою - повідомник оформляє по два примірники бланка повідомлення для кожного з адресатів. Один примірник (без відривній частині) працівники пошти направлять до відповідного органу, а другий протягом року залишать зберігатися у відділенні поштового зв'язку.

Повідомнику буде повернута відривна частина повідомлення з відміткою відділення пошти про прийом документа (п. 9 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників).

Якщо повідомлення подано уповноваженою особою організації особисто. Посадові особи відділення ФМС Росії і територіальної служби зайнятості населення перевірять правильність заповнення бланка і точність зазначених у ньому відомостей, після чого повідомнику будуть повернуті відривні частини повідомлень з відміткою кожного з цих установ про прийом документів (п. 7 і 8 Правил подачі повідомлення про залучення і використанні іноземних працівників).

Термін зберігання повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником

Бланки повідомлень (прийняті від повідомника або отримані поштою) зберігаються у відділенні ФМС Росії і відділенні служби зайнятості протягом року (п. 11 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників).

Ті ж терміни визначені і для зберігання організацією-повідомником відривних частин повідомлення (п. 12 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників).

Якщо відривна частина повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником втрачена або зіпсована

У цьому випадку організації необхідно звернутися до відділення ФМС Росії або територіальну службу зайнятості населення із заявою про отримання дубліката втраченого або зіпсованого документа. У заяві слід вказати обставини того, що сталося. Звернутися за отриманням дубліката потрібно протягом трьох днів з моменту втрати або псування відривній частині бланка повідомлення. Уповноважена посадова особа організації повинно мати при собі паспорт.

Після перевірки і підтвердження відомостей про виконання організацією дій щодо повідомлення відповідних державних органів (при необхідності буде зроблений запит копії примірника повідомлення в відділення пошти) територіальні ФМС Росії або служба зайнятості в триденний термін оформлять заявнику дублікат відривній частині повідомлення з проставленою відміткою про прийом документа (п . 15 Правил подачі повідомлення про залучення і використання іноземних працівників).

Відповідальність за ненадання повідомлення про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником

За не повідомлення відділення ФМС Росії, територіальної служби зайнятості населення або податкової інспекції про притягнення до трудової діяльності в Російській Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства порушнику загрожує штраф. Його розмір становить (п. 3 ст. 18.15 КоАП РФ):

 • для посадових осіб від 35 000 до 50 000 руб .;
 • юридичних осіб від 400 000 до 800 000 руб. Штраф доведеться заплатити за кожного іноземного громадянина, незаконно притягнутого до трудової діяльності (прим. 2 до ст. 18.15КоАП РФ). Замість штрафу можливе накладення адміністративного стягнення у вигляді зупинення діяльності на строк до 90 діб.

Максим Шилін
Інформаційне Агентство "Фінансовий Юрист"

03.10.2008. Як буде заповнено повідомлення?
Де взяти бланки повідомлень про укладення трудового договору або цивільно-правового договору з іноземним працівником?