Реклама
Реклама
Реклама

Посібник Момент виникнення права господарського відання (права оперативного управління) на нерухоме майно Автор Званковіч Т.

МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ (ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ) НА НЕРУХОМЕ МАЙНО МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ (ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ) НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Речовими правами поряд з правом власності є право господарського відання і право оперативного управління ( п.1 ст.217 Цивільного кодексу РБ (далі - ГК РБ)).

Право господарського відання - це спосіб здійснення господарської діяльності державними і приватними унітарними підприємствами з дорученим їм майном, при якому підприємство володіє, користується і розпоряджається цим майном відповідно до умов, предметом і цілями діяльності, встановленими власником.

В особі власника можуть виступати Республіка Білорусь, адміністративно-територіальна одиниця або комерційна організація, фізичні особи, які зберігають за собою правомочності власності і після передачі майна підприємству. Право господарського відання може бути встановлено власником щодо будь-якого майна.

Право господарського відання майном, щодо якого власником прийнято рішення про закріплення за унітарним підприємством, установою або державним об'єднанням, виникає у цього підприємства, установи або державного об'єднання з моменту передачі майна, якщо інше не встановлено законодавством ( п.1 ст.280 ГК РБ).

В силу п.1 ст.131 ГК РБ право господарського відання і право оперативного управління на майно підлягають державній реєстрації, а згідно п.2 ст.7 ГК РБ права на майно, що підлягає державній реєстрації, виникають з моменту реєстрації цього майна або відповідних прав на нього, якщо інше не встановлено законодавством.

Для виникнення права господарського відання на майно на підставі п.17.26 єдиного переліку адміністративних процедур, що здійснюються державними органами та іншими організаціями щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців, затвердженого постановою Ради Міністрів РБ від 17.02.2012 № 156, необхідна сукупність 2 умов:

1) наявність рішення засновника, уповноваженого державного органу управління про закріплення капітального будови за юридичною особою на праві господарського відання або оперативного управління;

2) наявність факту передачі капітального будови. Факт передачі повинен бути підтверджений актом прийому-передачі капітального будови від замовника (забудовника) або іншого балансоутримувача до юридичної особи - власнику права господарського відання або оперативного управління чи інший документ, що підтверджує таку передачу в разі державної реєстрації виникнення права господарського відання або оперативного управління на капітальне будову у особи, яка не є замовником. Для замовника факт володіння капітальним будовою повинен бути підтверджений актом приймання в експлуатацію капітальної будови.


Документ відображений частково. Повний текст документа знаходиться в платному доступі. Якщо у Вас є платний доступ, натисніть Увійти . Для отримання платного доступу натисніть купити .