Реклама
Реклама
Реклама

Порядок ведення загального журналу робіт

1 1. Загальний журнал робіт є основним первинним документом, який відтворює фактичне виконання СМР на одному або декількох будівлях (спорудах), що будуються на одній будмайданчику. Опис робіт в журналі має виробляється в технологічній послідовності їх виконання з виділенням технологічних етапів.

У міру виконання робіт паралельно з заповненням журналів виконання робіт повинна оформлятися і інша виконавча документація, встановлена ​​СНиП та перерахована в доданому переліку етапів, робіт і документів.

2. Загальний журнал робіт ведеться щозміни з першого дня будівництва начальником об'єкта (виконробом, старшим виконробом) особисто або за його дорученням начальниками змін.

Субпідрядники ведуть свої спеціальні журнали робіт, які після закінчення робіт передаються генпідряднику. Своєчасність і якість заповнення загального і спеціальних журналів робіт контролюється технічними керівниками організацій та працівниками контрольних служб в процесі інспекційного контролю якості робіт, про що робляться записи в журналах.

3. Журнал до початку його ведення повинен бути пронумерований, прошнурований, оформлений усіма підписами на титульному листі і скріплений печаткою будівельної організації.

4. При здачі завершеного будівництвом об'єкта в експлуатацію загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт пред'являються робочої комісії і після приймання об'єкта передаються на постійне зберігання замовнику або за його дорученням - експлуатаційної організації.

З розширеної і докладною інструкцією по веденню та заповнення загальному протоколі робіт за формою РД-11-05-2007 можна тут .