Реклама
Реклама
Реклама

Платіжна вимога - бланк і зразок заповнення 2019. Приклад заповнення платіжної вимоги.

 1. Бланк платіжного вимоги
 2. Зразок заповнення платіжної вимоги
 3. Розрахунки платіжними вимогами
 4. Особливості заповнення платіжної вимоги

Платіжна вимога - це розрахунковий банківський документ, який містить вимогу стягувача (постачальника, отримувача, кредитора) перерахувати йому боржником (платником) певну суму в рахунок сплати боргу за товари, послуги, роботи через банк.

Бланк платіжного вимоги

Завантажити бланк платіжного вимоги (Word)
Завантажити бланк платіжного вимоги (PDF)

Завантажити бланк платіжного вимоги (Word)  Завантажити бланк платіжного вимоги (PDF)

бланк

Подивитися бланк платіжного вимоги

Зразок заповнення платіжної вимоги

Завантажити зразок платіжної вимоги (Word)
Завантажити зразок платіжної вимоги (PDF)

Завантажити зразок платіжної вимоги (Word)  Завантажити зразок платіжної вимоги (PDF)

зразок

Подивитися зразок заповнення платіжної вимоги

Розрахунки платіжними вимогами

Розрахунки платіжними вимогами

За платіжним вимогу банк боржника списує з його рахунку і переводить зазначену суму на рахунок стягувача в тому ж банку або в іншому.

Списування може відбуватися з акцептом - т. Е. Заздалегідь виходить згоду платника на операцію - і без акцепту.

У разі розрахунків з акцептом в платіжному вимозі в поле нижче найменування документа ставиться позначка «з акцептом», а праворуч від неї вписується кількість днів, протягом яких платник повинен відповісти згодою: зазвичай ця цифра береться з договору і, за загальним порядком, становить не менше п'яти робочих днів.

Списання в безакцептному порядку відбувається або на підставі відповідного пункту договору, або за рішенням суду, або у випадках, передбачених законодавством:

 • оплата за електроенергію, тепло-, водопостачання, газ (з показаннями лічильників і діючими тарифами), поштові, телеграфні, телефонні та інші подібні послуги.
 • штрафи, переплати за договорами поставки тощо
 • визнання боржником претензії на певну суму.

Для безакцептного розрахунків платник повинен надати в банк підтверджуючий документ, вказати товари і послуги, їх постачальників, які мають право на таке списання, номера і дати договорів або додатків до них, що містять умови списання.

Особливості заповнення платіжної вимоги

Бланк платіжного вимоги заповнюється практично так само, як і, наприклад, платіжне доручення , за винятком:

 • поле «Умови оплати» містить інформацію про спосіб списання коштів - з акцептом або без нього. Якщо списання відбувається без акцепту, нижче цієї позначки зазначається підстава для такого списання: номер і дата договору, його відповідний пункт або додаток; посилання на закон, постанова суду і т.д.
 • в полі «Призначення платежу» розписується, за що проводиться списання - із зазначенням тарифів, сум штрафів, сум за претензіями та інше.

У разі надсилання боржнику будь-яких документів згідно договору, ставиться дата, коли це було зроблено.

Якщо даних по будь-яким полях немає, вони не заповнюються. Помарки, виправлення, використання коригувальних засобів не допускається.

Платіжна вимога пред'являють в банк протягом десяти календарних днів, без урахування дня виписки.

Актуальні зразки, форми, бланки документів на 2019 рік