Реклама
Реклама
Реклама

Опис документів для індивідуальних відомостей (АДВ-6-1) в ПФР, персоніфікований облік форматі XML

Пачка документів СЗВ-4-1, СЗВ-4-2 супроводжується описом підтвердних документів, переданих в ПФР. Опис документів, переданих в ПФР, є невід'ємною частиною пачки документів. Тільки документ АДВ-11 описом не супроводжується.


Завантажити бланк і зразок заповнення форми ОПИС ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТРАХУВАЛЬНИКОМ У ПФР (АДВ-6-1) ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ:
новий бланк відповідно до вимог Постанови Правління ПФР від 31 липня 2006 р N 192п (персоніфікованого) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування.
бланк відповідно до вимог Постанови Правління Пенсійного фонду Російської Федерації від 21.10.2002 N 122п.


Опис документів, переданих страхувальником (роботодавцем) в територіальний орган ПФР, підписується виконавцем (на вимогу керівника), засвідчується підписом керівника або довіреної особи і печаткою організації. Страхувальник (роботодавець), який не є юридичною особою, запевняє опис особистим підписом.
На опису пачки документів додатково вказується засвідчувальний напис, що заповнюється страхувальником (роботодавцем) власноруч:
"Запевняю, що зміст усіх документів, що входять в пачку, що складається з вищенаведеного числа форм, вірно."
Загальні правила заповнення форми АДВ-6-1 для індивідуальних відомостей:
Реєстраційний номер ПФР - вказується номер, під яким роботодавець зареєстрований як платник внесків до ПФР, з зазначенням кодів регіону і району за класифікацією, прийнятою в ПФР.
приклад:
060 - 055 - 023 456, де:
060 - код регіону, в якому зареєстрована організація;
055 - код району, в якому зареєстрована організація;
023456 - реєстраційний номер роботодавця, присвоєний організації при реєстрації в територіальному органі ПФР.
ІПН, КПП - вказується ідентифікаційний номер платника податків роботодавця і код причини постановки на облік відповідно до Свідоцтва постановки на облік.
Найменування (короткий) - вказується коротке найменування організації. В інструкції щодо заповнення форм документів індивідуального (персоніфікованого) обліку немає вимог до порядку вказівки найменування організації, але територіальні органи ПФР вимагають вказівки найменування організації без лапок, і з проставленням організаційно-правової форми після назви, наприклад: Бухсофт.ру ТОВ.
Кількість документів в пачці вказуйте кількість документів в пачці відповідного типу.
Число застрахованих осіб, представлених в пачці - вказується кількість форм СЗВ-4-2. Заповнювати обов'язково тільки Описи, що супроводжує пачку форм СЗВ-4-2.
Номер пачки документів, присвоєний страхувальником - вказується порядковий номер пачки документів, присвоєний страхувальником (роботодавцем). Заповнювати в разі, якщо пачка документів супроводжується машинним носієм інформації (дискетою).
Номер реєстрації пачки в територіальному органі ПФР - вказується вхідний номер, під яким при прийомі в територіальному органі ПФР зареєстрована пачка документів, і рік реєстрації пачки. Заповнюється співробітником ПФР при прийомі пачки документів.
Для форм СЗВ-4-1 або СЗВ-4-2:
Розрахунковий період - вказується рік, за який подаються відомості. Заповнювати обов'язково при подачі відомостей за розрахунковий період після 01.01.2002. Чи не заповнювати при подачі коригувальних відомостей за періоди до 01.01.2002
Код категорії застрахованої особи - заповнюється відповідно до класифікатора параметрів.
Код додаткового тарифу - заповнюється відповідно до однойменного класифікатором параметрів. Заповнюється тільки для осіб, на заробіток яких нараховуються внески в ПФР за додатковим тарифом (наприклад, для членів льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації)
Стан Докладніше - символом «Х» зазначається одне з таких значень:
«Вихідні» - відомості, перший раз подаються страхувальником про застрахованих осіб за даний звітний період (якщо представлені вихідні "Індивідуальні відомості" були повернуті роботодавцю через що містяться в них помилок, натомість них представляються також вихідні відомості);
«Призначення пенсії» - форма, яка подається про застраховану особу, що виходить на пенсію. Заповнюється в разі підготовки форми за заявою застрахованої особи, що виходить на пенсію.
Вид коригування - символом «Х» зазначається одне з таких значень:
«Коригувальні» - відомості, що подаються з метою зміни раніше поданих відомостей про застрахованих осіб за даний звітний період. Значення може бути вказано разом із значенням «Призначення пенсії» реквізиту «Тип відомостей». Неприпустимо вказівку даного значення спільно зі значенням «Вихідні» реквізиту «Тип відомостей». Якщо вихідні відомості не відповідають дійсності, то коригувальні «Індивідуальні відомості» вказуються в повному обсязі за весь звітний період, а не тільки виправляються.
«Скасовують» - відомості, що подаються з метою повного скасування раніше поданих відомостей про застрахованих осіб за вказаний звітний період; Значення може бути вказано разом із значенням «Призначення пенсії» реквізиту «Тип відомостей». Неприпустимо вказівку даного значення спільно зі значенням «Вихідні» реквізиту «Тип відомостей».
Територіальні умови - заповнюється відповідно до однойменного класифікатором параметрів. Заповнюється тільки, якщо в пачці містяться документи СЗВ-4-2. Для інших типів документів заповнення неприпустимо. Заповнюється, якщо організація має робочі місця, які знаходяться в районі, який входить до переліку районів Крайньої Півночі, місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі, зони відчуження, зони відселення, зони проживання з правом на відселення, зони проживання з пільговим соціально - економічним статусом.
Відомості про суми нарахованих страхових внесків (разом з пачці документів)
Страхова частина трудової пенсії, Накопичувальна частина трудової пенсії, По додатковим тарифом - реквізити заповнюються відповідно до правил заповнення форми СЗВ-4-1. Вказуються сумарні значення в рублях по всій пачці. Таблиця обов'язкове для заповнення в разі, якщо в пачці документів містяться документи СЗВ-4-1 або СЗВ-4-2.
Для форм СЗВ-1 або СЗВ-3 - заповнювати обов'язково при поданні відомостей за формами СЗВ-1 або СЗВ-3 за періоди до 01.01.2002.
Звітний період - вказується рік, за який подаються відомості. Символом "Х" зазначається квартал року, відомості за який містить форма. Не може бути заповнений, якщо вже вказано значення Розрахункового періоду
Відомості про заробіток (винагороду) і доході за звітний період, що враховуються при призначенні пенсії (разом з пачці документів):
Всього нараховано, в тому числі допомоги по тимчасовій непрацездатності та стипендії - вказуються сумарні значення в рублях по всій пачці. Для звітних періодів, починаючи з 1 січня 1998 року, сумарні значення по всій пачці вказуються в рублях і копійках.

Зміст: Все про персоніфікований облік і звітності в ПФР по страхових внесках >>