Реклама
Реклама
Реклама

Обстеження стану житлових приміщень та прибудинкових територій: порядок змінився

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 28.03.2013 № 221 (далі - постанова № 221) затверджено Положення про порядок обстеження стану багатоквартирних, блокованих та одноквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій, квартир в багатоквартирних і блокованих житлових будинках, визнання їх не відповідають встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам та прийняття рішень про їх поновлення для використання за призначенням, або про переведення в нежилі, або про знесення непридатних для проживання жилих д омов (далі - Положення).

Цим же документом визнано таким, що втратив силу раніше діюче Положення про порядок обстеження стану житлових приміщень, визнання їх не відповідають санітарним і технічним вимогам, що пред'являються до житлових приміщень, непридатними для проживання, затверджене постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 07.09.1999 № 1392.

Як бачимо, назва нового документа значно довше і охоплює сферу значно ширший - мова йде про багатоквартирних, блокованих, одноквартирних житлових будинках і прибудинкових територіях. Однак це, мабуть, найбільша відмінність нового Положення, а що стосується конкретно процедур, їм встановлених, то тут ніякої революції не відбулося.

Ініціатива «зверху» і «знизу»

Згідно з Положенням обстеження стану багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій, блокованих та одноквартирних житлових будинків державного житлового фонду та їх прибудинкових територій проводиться щорічно організаціями, що здійснюють експлуатацію житлового фонду та (або) надають житлово-комунальні послуги, при планових весняному і осінньому оглядах. У свою чергу, обстеження стану квартир у багатоквартирних та блокованих житлових будинках, а також блокованих та одноквартирних житлових будинків приватного житлового фонду проводиться організаціями, що здійснюють експлуатацію житлового фонду та (або) надають житлово-комунальні послуги, за письмовими заявами власників житлових приміщень, наймачів жилих приміщень приватного житлового фонду, якщо наймодавцем є організація, членів організації забудовників, а житлових приміщень державного житлового фонду - по п ісьменним заявами наймачів жилих приміщень державного житлового фонду.

Положення допускає, що обстеження стану багатоквартирних, блокованих та одноквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій, квартир в багатоквартирних і блокованих житлових будинках може проводитися із залученням при необхідності спеціалізованих організацій і служб.

Згідно 3 Положення при проведенні обстеження стану багатоквартирних, блокованих та одноквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій, квартир в багатоквартирних і блокованих житлових будинках перевіряються:

 • технічний стан конструктивних елементів і інженерних систем;
 • ступінь благоустрою житлових будинків (квартир) та прибудинкової території (наявність холодного і гарячого водопостачання, стан каналізації, електропостачання та газопостачання, доріг, тротуарів, комунікаційних мереж і споруд, зелених насаджень, газонів, дитячих майданчиків);
 • санітарно-епідеміологічні вимоги до змісту і експлуатації житлових приміщень.

Умови, при яких багатоквартирні, блоковані та одноквартирні житлові будинки та їх прибудинкові території, квартири в багатоквартирних і блокованих житлових будинках визнаються не відповідають встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам, встановлюються Міністерством житлово-комунального господарства за погодженням з Міністерством архітектури і будівництва та Міністерством охорони здоров'я .

Нагадаємо, що такий порядок існував і раніше, постановою Міністерства житлово-комунального господарства Республіки Білорусь від 02.05.2000 № 4 були затверджені Умови, при яких житлові приміщення визнаються не відповідають санітарним і технічним вимогам, непридатними для проживання. Цей документ діє і тепер, хоча, швидше за все, прийняття постанови № 221 спричинить його скасування (заміну) або зміни в ньому. Тому цілком ймовірно, що в одному з найближчих номерів «УпраWдома» ми повернемося до цієї теми, і будемо вже аналізувати нову постанову Мінжитлокомунгоспом, прийняте на виконання постанови № 221.

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 28

акт обстеження

На підставі обстеження стану багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку організація, що здійснює експлуатацію житлового фонду та (або) надає житлово-комунальні послуги, складає акт обстеження стану багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку і його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку, який затверджується керівником цієї організує ції.

Пунктом 5 Положення встановлено, що в разі виявлення невідповідності багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам акт обстеження і інші матеріали обстеження будуть відправлені в районний, міський виконавчий комітет, місцеву адміністрацію району в місті (далі - виконком). В акті повинен міститися висновок про невідповідність багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам. До акта обстеження додається технічний паспорт багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку і дані про їх фізичний знос, а при необхідності - висновки проектної або науково-дослідницької організації, органів і установ, які здійснюють державний санітарний нагляд, інші документи.

Міжвідомча комісія: склад і повноваження

Згідно п. 6. Положення для розгляду питань визнання багатоквартирних, блокованих та одноквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій, квартир в багатоквартирних і блокованих житлових будинках, що не відповідають встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам виконкомами утворюється постійно діюча міжвідомча комісія. До її складу включаються:

 • заступник голови районної, міської виконавчого комітету (заступник глави місцевої адміністрації району в місті) (голова комісії);
 • керівник структурного підрозділу районної, міської виконавчого комітету, місцевої адміністрації району в місті, здійснює державно-владні повноваження в сфері ЖКГ;
 • представники органів і установ, які здійснюють державний санітарний нагляд, органів державного пожежного нагляду, а також відповідного будинкового комітету (ради) (при його наявності).

Цілком логічним виглядає становище і про те, що при розгляді питання про невідповідність встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам багатоквартирних, блокованих та одноквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій, квартир в багатоквартирних і блокованих житлових будинках, що знаходяться у власності, господарському віданні, оперативному управлінні організацій, до складу міжвідомчої комісії включається представник відповідної організації. У свою чергу, якщо справа стосується багатоквартирних і блокованих житлових будинків і їх прибудинкових територій, квартир в багатоквартирних і блокованих житлових будинках товариств власників або ЖСПК, до складу міжвідомчої комісії включається представник цього ТЗ або ЖСПК.

При розгляді питання про невідповідність встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам багатоквартирних, блокованих та одноквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій, квартир в багатоквартирних і блокованих житлових будинках, розташованих в селищах міського типу і сільських населених пунктах, до складу міжвідомчої комісії включається також голова селищної , сільського виконавчого комітету.

Відповідно до п. 7 Положення міжвідомча комісія:

 • розглядає подані організацією, яка здійснює експлуатацію житлового фонду та (або) надає житлово-комунальні послуги, акт обстеження і інші матеріали обстеження;
 • при необхідності додатково обстежує стан багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку і складає відповідний акт;
 • встановлює причини незадовільного стану багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку та при наявності вини в цьому посадових осіб ставить питання про притягнення їх до відповідальності;
 • при визнанні багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку, що не відповідають встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам складає акт про визнання багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку, що не відповідають встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам (далі - акт про нез тветствіі) і представляє його в виконком з відповідною пропозицією:
 • про відновлення багатоквартирного, блокованого і одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку їх власниками для використання за призначенням;
 • про переведення багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку в нежитлові в випадках, передбачених законодавством;
 • про знесення непридатного для проживання багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку.

Рішення за виконкомом

Пунктом 8 Положення встановлено, що виконком розглядає представлений міжвідомчою комісією акт про невідповідність і інші матеріали, в тому числі акт обстеження, інші матеріали обстеження, і приймає рішення щодо відповідності багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам. У разі прийняття рішення про невідповідність багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку та його прибудинкової території, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам районний, міський виконавчий комітет, місцева адміністрація району в місті приймає рішення:

 • про їх поновлення власниками для використання за призначенням;
 • або про переведення багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку, квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку в передбачених законодавством випадках в нежитлові;
 • або про знесення непридатного для проживання багатоквартирного, блокованого або одноквартирного житлового будинку.

Про прийняте рішення виконком у встановленому порядку інформує організацію, що здійснює експлуатацію житлового фонду та (або) надає житлово-комунальні послуги, а в частині квартири в багатоквартирному або блокованому житловому будинку, одноквартирного житлового будинку приватного житлового фонду - також їх власників.

На закінчення додамо, що п. 9 Положення встановлено обязанностьісполкома, а також організації, у власності, господарському віданні або оперативному управлінні яких є багатоквартирні, блоковані та одноквартирні житлові будинки, квартири в багатоквартирних або блокованих житлових будинках, вести облік не відповідають встановленим для проживання санітарним і технічним вимогам багатоквартирних, блокованих та одноквартирних житлових будинків, квартир в багатоквартирних або блокованих житлових будинках.

Постанова № 221 набула чинності 3 квітня 2013 р