Реклама
Реклама
Реклама

Компаніям, які не склали РСВ, призупинять операції за рахунками

Податковим кодексом Російської Федерації передбачено обов'язок платників страхових внесків, які виробляють виплати й інші винагороди фізичним особам, подавати в установленому порядку розрахунок не пізніше 30-го числа місяця, наступного за розрахунковим (звітним) періодом, нагадує ФНС Росії.

Подивися, як створити панель показників для дебіторки Подивися, як створити панель показників для дебіторки

Скачай шаблони інтерактивних Excel-звітів   При цьому, в разі відсутності у платника страхових внесків виплат на користь фізичних осіб протягом того чи іншого розрахункового (звітного) періоду платник зобов'язаний подати у встановлений термін до податкового органу розрахунок по страхових внесках з нульовими показниками Скачай шаблони інтерактивних Excel-звітів
При цьому, в разі відсутності у платника страхових внесків виплат на користь фізичних осіб протягом того чи іншого розрахункового (звітного) періоду платник зобов'язаний подати у встановлений термін до податкового органу розрахунок по страхових внесках з нульовими показниками.

На поточний момент за несвоєчасне подання розрахунку за страховими внесками Податковим кодексом Російської Федерації передбачено штраф у розмірі 5 відсотків несплаченої в установлений законодавством термін суми страхових внесків, що підлягає сплаті (доплату) на підставі розрахунку за страховими внесками, за кожний повний або неповний місяць з дня, встановленого для її подання, але не більше 30 відсотків зазначеної суми та не менше 1 000 рублів.

З 30 серпня 2018 року посилюється відповідальність платників за неподання розрахунків по страхових внесках до податкових органів. У разі неподання розрахунків протягом 10 днів після закінчення встановленого законодавством терміну, податкова служба має право призупинити у даних платників операції по рахунках в банках та електронні грошові перекази.