Реклама
Реклама
Реклама

Коди розрахункового та звітного періоду в розрахунку по страхових внесках в 2019 році

  1. визначення термінів
  2. Інструкція щодо заповнення документа
  3. Коди розрахункового та звітного періоду в розрахунку по страхових внесках в 2019 році
  4. Порядок і форма подачі
  5. Відповідальність за недотримання термінів
  6. Що робити, якщо допущена помилка

Беручи на роботу будь-яких співробітників, роботодавець повинен правильно розуміти, що на нього накладається не тільки відповідальність за виплату заробітної плати, але ще і по оплаті всіляких страхових внесків, а також складання звітності в державні органи.

Зокрема, кожен роботодавець повинен здавати щокварталу розрахунок за виплаченими страховими внесками для того, щоб державні органи могли переконатися, що компанія веде свою діяльність у повній відповідності до встановлених норм законодавства.

Саме тому в процесі оформлення важливо правильно вказувати коди розрахункового та звітного періоду в розрахунку по страхових внесках в 2019 році з урахуванням всіх внесених змін.

визначення термінів

У 2019 контроль над виплатою всіляких страхових внесків здійснюється вже Податковою службою, в зв'язку з чим тепер звітність подається саме в відділення цього контрольного органу. При цьому багато хто не знає про те, що відповідно до останніх змін у чинному законодавстві була введена нова форма звітності, яку потрібно буде подавати вже за результатами першого кварталу 2019 року.

Починаючи з 2019 року, виплата страхових внесків регулюється відповідно до положень чинного Податкового кодексу. Зокрема, стаття 423 Податкового кодексу вказує на те, що в якості розрахункового періоду по страхових внесках законодавством розглядається календарний рік, в той час як звітність повинна подаватися в перший квартал, півріччя, а також після дев'яти місяців року.

Стаття 423. Розрахунковий період. Звітний період

Інструкція щодо заповнення документа

У новій формі розрахунку об'єдналися існуючі раніше документи 4-ФСС і РСВ-1, в зв'язку з чим при подачі звітності потрібно вказувати наступну інформацію:

  • розраховані внески на соціальне, пенсійне і медичне страхування;
  • повний перелік виплаченої допомоги;
  • персоніфікована інформація про співробітників компанії.

Варто відзначити той факт, що в даному розрахунку не потрібно вказувати інформацію про зроблені страхові внески, і по ним потрібно буде здавати звітність до Фонду соціального страхування, заповнюючи скорочену форму 4-ФСС .

У новій формі розрахунку потрібно включати тільки розраховані виплати і ті страхові внески, які робляться з них по кожному співробітнику. Будь-яких рядків, в яких пишуться перераховані суми, а також залишки, присутні на початок або ж кінець періоду, в звітності відсутні.

Порядок заповнення форми 4-ФСС

У зв'язку з цим не потрібно вказувати в цій документації якусь інформацію, пов'язану з переплатою або ж заборгованістю по внесках, яка залишилася після закінчення попередніх періодів.

Завантажити бланк за формою 4-ФСС

Таким чином, в новому розрахунку присутня досить велика кількість інформації, але при цьому заповнення всього звіту повністю є необов'язковим.

Коди розрахункового та звітного періоду в розрахунку по страхових внесках в 2019 році

Подача єдиного розрахунку за страховими внесками здійснюється кожен квартал, і робиться це до 30-го числа того місяця, який йде за звітним періодом. В даному випадку потрібно обов'язково вказати код того чи іншого періоду, взявши його в додатку №3, яке опубліковано до прийнятого Порядку оформлення таких документів.

Самі ж коди виглядають наступним чином:

1 квартал

21 або 51 в разі ліквідації (реорганізації) підприємства. Півріччя 31 або 52 в разі ліквідації (реорганізації) підприємства. Дев'ять місяців 33 або 53 в разі ліквідації (реорганізації) підприємства. Повний рік 34 або 90 в разі ліквідації (реорганізації) підприємства.

При цьому варто відзначити той факт, що це далеко не всі коди, які потрібно вказувати в процесі оформлення такої документації. Крім цього, займаючись оформленням єдиного розрахунку, доведеться також займатися заповненням кодів категорії застрахованої особи, кодів видів різних паперів, а також ще цілої низки інших номерів, присвоєних у відповідності з тими чи іншими нормативними актами.

Беручи на роботу будь-яких співробітників, роботодавець повинен правильно розуміти, що на нього накладається не тільки відповідальність за виплату заробітної плати, але ще і по оплаті всіляких страхових внесків, а також складання звітності в державні органи

Розташування кодів розрахункового періоду на бланку Розрахунку по страхових внесках

Порядок і форма подачі

Розрахунок повинен подаватися, як говорилося вище, до 30-го числа того місяця, який йде після першого, другого і третього кварталу. Ці терміни є затвердженими чинним законодавством і прописані в пункті 7 статті 431 Податкового кодексу, який почав діяти в 2019 році.

Стаття 431. Порядок обчислення і сплати страхових внесків, які сплачуються платниками, що виробляють виплати

Таким чином, в зв'язку з введенням нового законодавства після першого кварталу звітність потрібно подавати:

Після першого кварталу

2 травня після другого кварталу 31 липня після третього кварталу 30 жовтня після четвертого кварталу 30 січня

Всі компанії і підприємці, діяльність яких характеризується середньооблікової чисельності працівників більше 25 осіб, повинні відправляти документацію виключно в електронній формі, використовуючи телекомунікаційні канали зв'язку. Якщо ж загальна чисельність працівників залишає менше 25 осіб, то в такому випадку звітність подається виключно на паперових носіях. Ця особливість подачі єдиного розрахунку прописана в пункті 10 статті 431 Податкового кодексу.

Приймати розрахунок відповідно до нової формою буде Податкова служба, і здавати її потрібно в те відділення, яке розташоване за місцем розташування компанії або ж за місцем реєстрації приватного підприємця.

Якщо ж компанія має будь-які відокремлені підрозділи, які нараховують виплати фізичним особам, то в такому випадку вони повинні будуть також подавати звітність, але вже в ті відділення податкової, які розташовані на їх території. При цьому в даній ситуації немає ніякої різниці в тому, чи є у філії власний розрахунковий рахунок або окремий баланс .

Перший розділ документа повинні заповнювати всі особи, які виплачують кошти на користь фізичних осіб. Зокрема, потрібно вказати тут зведену інформацію по тих сумах, які повинні виплачуватися протягом розрахункового періоду за пенсійними, соціальними і медичними внесках.

Також саме в цьому розділі потрібно вказати перелік сум, які відправляються до Пенсійного фонду відповідно до додаткової тарифом, а також ті внески, які робляться з метою забезпечення співробітників додатковим соціальним страхуванням. Кожна така величина спочатку повинна вказуватися повністю, і тільки потім її вже вказують за останні три місяці, здійснюючи розбивку за всіма місяцями.

Крім цього, для кожного окремого типу внесків буде потрібно вказівку конкретного коду бюджетної класифікації, і це є обов'язковою вимогою, завдяки якому співробітники Податкової служби можуть зафіксувати на особовому рахунку платників заборгованість по тим чи іншим кодам.

Також обов'язково потрібно заповнити другий розділ із зазначенням персоніфікованої інформації щодо всіх застрахованих осіб, в той час як заповнення другого є обов'язковим тільки для тих підприємців, які ведуть діяльність в області організації фермерських господарств.

Відповідальність за недотримання термінів

У разі недотримання встановлених термінів за перший квартал Податкова служба має право залучити компанію або приватного підприємця до адміністративної відповідальності, поклавши на неї відповідну суму штрафу. На сьогоднішній день стандартна сума штрафу становить 5% від загальної суми страхових внесків, які повинні бути виплачені, але при цьому варто відзначити той факт, що при розрахунку даного штрафу податкові органи приберуть ту суму, яка була перерахована в термін.

З плином часу 5% буде постійно збільшуватися, зростаючи за кожен місяць знову і знову, але в кінцевому підсумку його сума не може складати в загальній сумі понад 30% від суми, що підлягає сплаті. З іншого боку, чинне законодавство також встановлює і мінімальний поріг для таких штрафів, і становить він 1000 рублів.

Якщо у встановлені терміни підприємець сплачує тільки певну частину внесків, то в такому випадку сума штрафу розраховується у вигляді різниці між загальною сумою, прописаної в документації, і тієї, яка була фактично перерахована до бюджету.

Окрему увагу варто приділити тому, що при подачі звітності в термін з наявністю в ній будь-яких розбіжностей між загальною сумою і сумою внесків по кожному окремому співробітнику документація буде в принципі вважатися неподаним, і на виправлення звітності підприємцю буде надано всього п'ять днів.

Що робити, якщо допущена помилка

В процесі оформлення звітності в будь-який момент може виникнути така ситуація, що уповноважена особа некоректно ввело ту чи іншу інформацію. У такій ситуації потрібно відштовхуватися від того, до яких наслідків привела ця помилка.

Якщо в зв'язку з нею загальна сума платежу була істотно скорочена, то в такому випадку в Податкову службу повинен бути поданий уточнений документ, в якому буде вказуватися неправильно записана інформація і третій розділ. Всі інші листи додаються тільки в тому випадку, якщо є потреба у вказівці додаткової інформації.

Якщо ж у зв'язку з помилкою ніяких змін в результатах обчислень не відбулося, то в такому випадку підприємець вже має право самостійно визначитися з тим, чи потрібно здавати уточнені розрахунки.