Реклама
Реклама
Реклама

Форми господарських товариств: роз'яснення юриста

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Замовити консультацію

Сучасна молодь, отримавши освіту, часто не може влаштуватися на роботу, тим більше за фахом, або ж знайти роботу, яка б гідно оплачувалася. Багато осіб, не тільки серед молоді, планують для отримання доходу створити власну справу

Однак будь-яка справа вимагає правильного юридичного оформлення: укладення низки документів, здійснення державної реєстрації тощо. Одним з варіантів здійснення підприємницької діяльності є створення господарського товариства.

Цивільне законодавство визначає господарські товариства як різновид юридичної особи, статутний капітал якого розділений на частки. Крім того, законодавець чітко визначив, в яких формах створюються господарські товариства, а також їх особливості.

Форми господарських товариств

Для створення господарського товариства насамперед його учасники визначають найбільш істотні ознаки такого суспільства, які будуть прийнятними для певного виду підприємницької діяльності та самих учасників.

Визначивши особливості майбутнього господарського товариства, слід вибрати одну з передбачених законодавством форм.

Закон встановлює 5 форм господарських товариств:

  • повне товариство;
  • командитне товариство;
  • товариство з обмеженою відповідальністю;
  • товариство з додатковою відповідальністю;
  • акціонерне товариство.

Відповідальність за зобов'язаннями учасників господарських товариств в залежності від форми

Кожна форма господарських товариств має свої особливості, в тому числі відповідальності, яку несуть учасники товариства за його зобов'язаннями.

Найбільш поширеною формою господарського товариства, яка активно використовується представниками українського бізнесу, є товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено ТОВ).

Підприємці вважають за краще саме суспільство з обмеженою відповідальністю, адже його учасники в разі виникнення заборгованості несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства тільки в межах вартості своєї частки в статутному капіталі. Навіть якщо розміру статутного капіталу не вистачає для покриття всієї заборгованості товариства, законодавством не передбачається звернення стягнення на майно, що є приватною власністю учасників товариства.

Дуже схожим на товариство з обмеженою відповідальністю в порядку створення, управління, можливим складом учасників є товариство з додатковою відповідальність. Проте всі учасники такого товариства несуть додаткову відповідальність власним майном в обумовлених і закріплених в статуті частинках, рівних для всіх учасників.

Деякі спільні риси, пов'язані з відповідальністю учасників за зобов'язаннями товариства, спостерігаємо у товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю - це одна з форм господарського товариства, статутний капітал якого розділений на акції однакової номінальної вартості. Корпоративні права на частку в статутному капіталі акціонерного товариства засвідчуються акцією.

Учасники акціонерного товариства не несуть відповідальності за зобов'язаннями такого товариства, а ризик збитків, як і учасники товариства з обмеженою відповідальністю, несуть в межах вартості своїх часток в статутному капіталі, тобто в межах вартості своїх акцій.

Дуже різним є відповідальність учасників повного та командитного товариств. Так, всі учасники повного товариства несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями свого товариства усім своїм майном.

Учасники командитного товариства діляться на два види, в залежності від якого визначається розмір відповідальності: повні учасники, що несуть додаткову відповідальність всім своїм майном, і вкладники, відповідальність яких обмежується розміром внесеного ними вкладу.

Установчі документи господарських товариств

Кожне господарське товариство незалежно від форми повинно мати установчі документи, тобто нормативні акти локального характеру, що містять основні принципи створення суспільства, його функціонування та управління, порядок розподілу прибутку і ін. Від форми господарського товариства залежить тільки вид установчих документів.

Повний і командитне товариства створюються і діють на підставі установчого договору. Установчий договір повного товариства підписується всіма учасниками, а командитного - усіма повними учасниками. В обох випадках установчий договір повинен містити відомості про складеному капіталі товариства, а також все, що з ним пов'язано: розмір, склад, термін внесення тощо.

Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, а також акціонерне товариство створюються і діють на підставі статуту.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю, крім інформації про статутний капітал, обов'язково повинен визначати органи управління і порядок прийняття ними рішень, а також порядок формування резервного фонду. Детальніше ознайомитися з особливостями створення товариства з обмеженою відповідальністю можна на нашому сайті .

У статуті акціонерного товариства мають бути визначені, зокрема, кількість акцій, їх номінальна вартість і права акціонерів.

У разі виникнення труднощів з обранням форми господарського товариства, складанням установчих документів або реєстрацією необхідно звернутися до юриста за правовою допомогою.

На нашому сайті також можна самостійно створити статут товариства з обмеженою відповідальністю, необхідно лише перейти по засланні .